Niedziela, 21 lipca 2024
Imieniny: Andrzej, Wiktor, Daniel
pochmurno
20°C
https://trzcinsko-zdroj.pl/pozyskane-dofinansowania.html

Konsultacje społeczne w sprawie przyjęcia „Rocznego programu współpracy Gminy Trzcińsko-Zdrój  z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2024”.

Konsultacje_spoleczne_main 
 

ZARZĄDZENIE Nr I/840/2023, Burmistrza Gminy Trzcińsko-Zdrój z dnia 30 października 2023 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych w zakresie projektu uchwały w sprawie przyjęcia „Rocznego programu współpracy Gminy Trzcińsko-Zdrój  z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2024”.

Na podstawie art. 5 ust. 5 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tj.Dz. U. z 2023 r., poz. 571 ) oraz  Uchwale nr XLVI/434/2018 Rady Miejskiej w Trzcińsku-Zdroju z dnia 14 września 2018 r. w sprawie określenia sposobu konsultacji z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji (Dz. Urz. Woj. Zachodniopomorskiego z 2018, poz. 4600), zarządza się, co następuje:

§ 1. Przedmiot i cel konsultacji.

1. Postanawia się przeprowadzić konsultacje w sprawie przyjęcia „Rocznego programu współpracy Gminy Trzcińsko-Zdrój z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2024”, który stanowi załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia.

2. Celem konsultacji jest poznanie stanowiska sektora pozarządowego w zakresie projektu uchwały będącej przedmiotem konsultacji.

§ 2. Czas rozpoczęcia i zakończenia konsultacji.

Termin rozpoczęcia konsultacji ustala się na dzień 30.10.2023 r. Termin zakończenia konsultacji ustala się na dzień 15.11.2023 r.

§ 3. Sposób przeprowadzenia konsultacji.

1. Uczestnikami przedmiotowych konsultacji są organizacje pozarządowe oraz inne podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie prowadzące działalność pożytku publicznego na terenie gminy Trzcińsko-Zdrój.

2. Konsultacje odbywają się poprzez złożenie przez uprawnione organizacje opinii i uwag w sprawie rocznego programu. Opinie i uwagi można składać w następujący sposób:

1) w formie elektronicznej za pośrednictwem  poczty e-mail na adres: sport@trzcinsko-zdroj.pl

2) pocztą tradycyjną na adres: Urząd Miejski w Trzcińsku-Zdroju, ul. Rynek 15, 74-510 Trzcińsko-Zdrój,

3) osobiście – poprzez złożenie pisma w sekretariacie (pok. nr 11) Urzędu Miejskiego w Trzcińsku-Zdroju, ul. Rynek 15, 74-510 Trzcińsko-Zdrój.

3. Wyniki konsultacji zostaną przedstawione w formie Protokołu i zamieszczone na stronie internetowej oraz na tablicy ogłoszeń tut. Urzędu.

§ 4. Postanowienia końcowe.

1. Konsultacje przeprowadza pracownik Urzędu Miejskiego ds. organizacyjnych, kultury, spraw społecznych oraz promocji i rozwoju lokalnego Gminy.

2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega publikacji w Biuletynie Informacji Publicznej, na stronie internetowej gminy Trzcińsko-Zdrój oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Trzcińsku-Zdroju. 

Pliki do pobrania:

Protokół z konsultacji pożytek 2024 r.pdf
Format: pdf, 176.44 kB
Zarządzenie I-840-2023-Zał._1.docx
Format: docx, 25.38 kB
Zarządzenie I-840-2023-Zał._2.docx
Format: docx, 14.97 kB
powrót do kategorii
Poprzedni Następny

Pozostałe
aktualności

DO GÓRY

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies klikając przycisk Ustawienia. Aby dowiedzieć się więcej zachęcamy do zapoznania się z Polityką Cookies oraz Polityką Prywatności.

Ustawienia

Szanujemy Twoją prywatność. Możesz zmienić ustawienia cookies lub zaakceptować je wszystkie. W dowolnym momencie możesz dokonać zmiany swoich ustawień.

Niezbędne pliki cookies służą do prawidłowego funkcjonowania strony internetowej i umożliwiają Ci komfortowe korzystanie z oferowanych przez nas usług.

Pliki cookies odpowiadają na podejmowane przez Ciebie działania w celu m.in. dostosowania Twoich ustawień preferencji prywatności, logowania czy wypełniania formularzy. Dzięki plikom cookies strona, z której korzystasz, może działać bez zakłóceń.

 

Zapoznaj się z POLITYKĄ PRYWATNOŚCI I PLIKÓW COOKIES.

Więcej

Tego typu pliki cookies umożliwiają stronie internetowej zapamiętanie wprowadzonych przez Ciebie ustawień oraz personalizację określonych funkcjonalności czy prezentowanych treści.

Dzięki tym plikom cookies możemy zapewnić Ci większy komfort korzystania z funkcjonalności naszej strony poprzez dopasowanie jej do Twoich indywidualnych preferencji. Wyrażenie zgody na funkcjonalne i personalizacyjne pliki cookies gwarantuje dostępność większej ilości funkcji na stronie.

Więcej

Analityczne pliki cookies pomagają nam rozwijać się i dostosowywać do Twoich potrzeb.

Cookies analityczne pozwalają na uzyskanie informacji w zakresie wykorzystywania witryny internetowej, miejsca oraz częstotliwości, z jaką odwiedzane są nasze serwisy www. Dane pozwalają nam na ocenę naszych serwisów internetowych pod względem ich popularności wśród użytkowników. Zgromadzone informacje są przetwarzane w formie zanonimizowanej. Wyrażenie zgody na analityczne pliki cookies gwarantuje dostępność wszystkich funkcjonalności.

Więcej

Dzięki reklamowym plikom cookies prezentujemy Ci najciekawsze informacje i aktualności na stronach naszych partnerów.

Promocyjne pliki cookies służą do prezentowania Ci naszych komunikatów na podstawie analizy Twoich upodobań oraz Twoich zwyczajów dotyczących przeglądanej witryny internetowej. Treści promocyjne mogą pojawić się na stronach podmiotów trzecich lub firm będących naszymi partnerami oraz innych dostawców usług. Firmy te działają w charakterze pośredników prezentujących nasze treści w postaci wiadomości, ofert, komunikatów mediów społecznościowych.

Więcej
Twoja przeglądarka blokuje powiadomienia. Kliknij Bezpieczna (Secure) i kliknij Zezwalaj
Dziękujemy, teraz zawsze będziesz na bieżąco!