Dziś jest wtorek 26 maja 2020, dziś są imieniny: Filipa i Pauliny

Menu strony

Kalendarz imprez

Licznik

Odwiedziło nas:
8691482
osób

Onet podróże
Polskie Radio
PITAX

Zbiórka śmieci ponadgabarytowych

dodano: 2020-05-07 11:26:21

 

W dniach 25-29.05.2020 r. w gminie Trzcińsko-Zdrój prowadzona będzie akcja zbiórki śmieci pondgabarytowych, zużytych opon i elektroniki. Prosimy o wystawienie zbędnych rzeczy, w widocznym miejscu przed swoje posesje. Zostaną one zabrane przez firmę odbierającą od nas odpady. W ramach tej akcji, każdy mieszkaniec z nieruchomości zamieszkałej oraz z nieruchomości mieszanej tzn. w części zamieszkałej, a w części wykorzystywanej do prowadzenia działalności gospodarczej na terenie Gminy Trzcińsko-Zdrój, będzie miał możliwość pozbycia się wielkogabarytów. Poprzez odpady wielkogabarytowe rozumie się wszelkiego rodzaju odpady, które ze względu na duże rozmiary, bądź duży tonaż, nie mieszczą się w pojemnikach na odpady komunalne. Zbiórka gabarytów NIE OBEJMUJE wszelkiego rodzaju odpadów budowlanych, remontowych i sanitarnych (takich jak: deski drewniane, belki, panele, ramy okienne, drzwi, płoty, wanny, umywalki, muszle toaletowe, spłuczki, grzejniki, płytki, wykładziny pcv, rolety), części samochodowych (z wyłączeniem opon samochodów osobowych), opon rolniczych i ubrań.

czytaj więcej »

WAŻNE: INFORMACJA O PRACY URZĘDU MIASTA

dodano: 2020-05-06 12:04:05

URZĄD MIEJSKI W TRZCIŃSKU – ZDROJU OD DNIA 13 MARCA 2020 ROKU DO ODWOŁANIA BĘDZIE NIECZYNNY DLA PETENTÓW

Z uwagi na zagrożenie zakażeniem koronawirusem, w trosce o zdrowie klientów i pracowników wprowadza się ograniczenia kontaktów osobistych z pracownikami Urzędu Miejskiego w Trzcińsku-Zdroju. Urząd pozostaje zamknięty dla swobodnego poruszania się klientów, jednak wszystkie zadania są realizowane bez przeszkód. Na drzwiach została zamontowana skrzynka podawcza, do której mieszkańcy mogą wrzucać podania, wnioski, deklaracje, itp. Wejście do budynku należy zasygnalizować dzwonkiem znajdującym się przy głównych drzwiach wejściowych. Przypominamy o obowiązku zakrywania ust i nosa. Przy tymczasowym stanowisku obsługi petenta znajduje się płyn do dezynfekcji rąk oraz jednorazowe rękawiczki. Do budynku Urzędu wpuszczane są osoby pojedynczo. W celu załatwienia spraw prosimy o kontakt: mailowy: um@trzcinsko-zdroj.pl, telefoniczny: tel. 91 41 48 001; Fax 91 41 48103, za pośrednictwem platformy EPUAP:  /9db4g3qs4k/Skrytka ESP, PEUP.

SPIS TELEFONÓW WEWNĘTRZNYCH URZĘDU MIEJSKIEGO W TRZCIŃSKU – ZDROJU:

 

czytaj więcej »

KGW z rządowym wsparciem

dodano: 2020-05-22 09:18:49

Od 3 do 5 tys. zł pomocy finansowej mogą otrzymać w tym roku na swoją działalność Koła Gospodyń Wiejskich (KGW). Kwota zależy od liczby członków organizacji. Podpisanie nowelizacji ustawy o kołach gospodyń wiejskich przez Prezydenta RP umożliwia udzielenie kołom łącznej pomocy na kwotę 40 mln złotych. W całej Polsce ze wsparcia będzie mogło skorzystać około 11,6 tys. kół. Ustawa o kołach gospodyń wiejskich, uchwalona w listopadzie 2018 r., nadała Kołom Gospodyń Wiejskich osobowość prawną. Ponadto KGW otrzymały możliwość ubiegania się o pomoc finansową na realizację zadań, istotnych z punktu widzenia społeczności wiejskich. Warunkiem, jest rejestracja w Krajowym Rejestrze KGW. Warto więc się zorganizować, zarejestrować i korzystać z corocznego wsparcia.

czytaj więcej »

Pismo z Ministerstwa Rolnictwa w sprawie szacowania szkód (susza)

dodano: 2020-05-21 13:06:38

Szanowni Państwo, w związku z napływającymi pytaniami dotyczącymi szacowania szkód powstałych w wyniku tegorocznych niekorzystnych zjawisk atmosferycznych oraz w nawiązaniu do pisma WR.fgr.071.61.2020 – uprzejmie Panią/Pana Wojewodę informuję, że aktualnie finalizowane są prace nad utworzeniem elektronicznego systemu zgłaszania przez producentów rolnych wniosków o oszacowanie strat w uprawach rolnych spowodowanych przez suszę i sporządzania protokołu. Nie ma zatem potrzeby powoływania przez Panią/Pana Wojewodę komisji w celu szacowania szkód powstałych w wyniku tegorocznej suszy. Wprowadzenie aplikacji informatycznej pozwalającej producentom rolnym na wnioskowanie o oszacowanie szkód spowodowanych przez suszę usprawni proces szacowania tych szkód i umożliwi automatyczną weryfikację zgłoszeń z zasięgiem suszy wyznaczonej na podstawie KBW i ustalonym poziomem strat w plonach. Po zakończeniu ww. prac zostaną Pani/Panu Wojewodzie przekazane szczegółowe informacje dotyczące funkcjonowania elektronicznego systemu zgłaszania przez producentów rolnych wniosków o oszacowanie strat w uprawach rolnych spowodowanych przez suszę.

czytaj więcej »

Pismo ogólne

dodano: 2020-05-21 12:53:06

Polacy ślą je tysiącami, zdarzają się dni kiedy do urzędów trafia ich nawet ponad siedem tysięcy. Najchętniej wysyłamy je w poniedziałki, ale i w niedzielę potrafimy napisać kilkaset. Poznajcie pismo ogólne – jedną z ulubionych e-usług Polaków. To pismo, które służy do komunikacji z administracją w sprawach, które możesz załatwić przez internet i które nie mają oddzielnych formularzy. Możesz nam zadać pytanie, napisać wyjaśnienie, złożyć zażalenie, żądanie, podanie lub wniosek. Samodzielnie uzupełnij formularz na komputerze i wyślij na elektroniczną skrzynkę podawczą. Po chwili dostaniesz elektroniczne urzędowe poświadczenie przedłożenia (UPP) pisma. To potwierdzenie jest tak samo ważne jak potwierdzenie odbioru listu poleconego, który wysyłasz pocztą tradycyjną. Więcej informacji TUTAJ.

czytaj więcej »

Kolejne środki na laptopy do nauki zdalnej

dodano: 2020-05-21 10:56:02

 

Gmina Trzcińska-Zdrój pozyskała kolejne dofinansowanie, tym razem w kwocie 54 989,61 zł na zakup laptopów dla szkół, nauczycieli i uczniów z rodzin wielodzietnych 3+, znajdujących się w trudnej sytuacji materialnej. To już drugi, od czasu ogłoszenia na terenie Polski stanu zagrożenia epidemicznego, konkurs organizowany przez Centrum Projektów Polska Cyfrowa, w którym gmina uzyskała dofinansowanie na zakup sprzętu komputerowego umożliwiającego realizację zdalnych lekcji uczniom wykluczonym cyfrowo. Wielu uczniów, nie przystąpiło do nauki zdalnej, w związku z brakiem możliwości technicznych. O wyborze konkretnych rodzin którym zostanie użyczony komputer zdecyduje szkoła. Po zakończeniu nauki zdalnej laptopy wrócą do szkół, dzięki czemu placówki zyskają nowoczesne narzędzia pracy. Łącznie Gmina Trzcińsko-Zdrój z obu programów pozyskała 39 laptopów na kwotę blisko 115 000,00 zł.

czytaj więcej »

Dotacja na usługi opiekuńcze

dodano: 2020-05-20 15:25:57

Gmina Trzcińsko-Zdrój pozyskała 70 350,00 zł dofinansowania z budżetu państwa na pokrycie połowy kosztów zadań własnych, jakimi są organizowanie i świadczenia usług opiekuńczych dla osób w podeszłym wieku. Program Opieka 75+ został wprowadzony przez Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej w 2017 r. Obejmuje on pomoc osobom samotnym w wieku 75 lat i więcej oraz seniorów, którzy mają rodziny.

czytaj więcej »

Przedszkole Miejskie w Trzcińsku-Zdroju od 25 maja ponownie otwarte

dodano: 2020-05-20 08:17:23

 

W ślad za decyzją rządu o zmniejszeniu obostrzeń w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 oraz przywróceniem działalności przedszkoli, informujemy, że z dniem 25 maja 2020 r. wznawia działalność Przedszkole Miejskie Leśne Skrzaty w Trzcińsku - Zdroju. Opieka przedszkolna prowadzona będzie w ograniczonym zakresie, z uwzględnieniem wytycznych Głównego Inspektora Sanitarnego, Ministra Zdrowia oraz Ministra Edukacji Narodowej. W chwili obecnej czynione są starania, aby spełnić wszystkie wymagania przeciwepidemiczne. Przedszkole wznawia działalność, by wesprzeć rodziców pracujących, którzy są w sytuacji konieczności powrotu do pracy i nie są w stanie zapewnić opieki swoim dzieciom. W przypadku Rodziców, których sytuacja zawodowa będzie ulegała zmianie i zaistnieje potrzeba powrotu dziecka do przedszkola w późniejszym terminie (po 25 maja) prosimy o wcześniejszy kontakt z Dyrektorem przedszkola i dopełnienie wszelkich formalności, które są konieczne dla zapewnienia dzieciom, rodzicom i pracownikom bezpieczeństwa. Do przedszkola może uczęszczać dziecko którego rodzice złożą stosowne oświadczenia (druk jest dostępny na stronie internetowej przedszkola TUTAJ). Wypełniony dokument rodzice/opiekunowie prawni powinni dostarczyć do przedszkola w terminie do piątku 22 maja br. do godz. 12.00.Przedszkole będzie prowadzić działalność dydaktyczną, wychowawczą i opiekuńczą. Nadal też będą prowadzone zajęcia dydaktyczne w formie pracy zdalnej dla dzieci pozostających w domach, zapewniając realizację podstawy programowej i pracy indywidualnej wynikającej z indywidualnych programów terapeutycznych.Funkcjonowanie przedszkola będzie zgodne z opracowanymi procedurami bezpieczeństwa w oparciu o wytyczne GIS oraz obowiązującymi przepisami prawa. Procedury będą dostępne na stronie internetowej przedszkola . W trosce o bezpieczeństwo dzieci, rodziców i pracowników przedszkola wprowadza się następujące zasady:

czytaj więcej »

Boiska piłkarskie ponownie otwarte

dodano: 2020-05-19 10:22:02

 

Informujemy, iż od dnia 18 maja 2020 r. istnieje możliwość korzystania z boisk sportowych w Trzcińsku-Zdroju (boisko główne i boczne przy ul Polnej), Piasecznie oraz Góralicach. W okresie występowania epidemii spowodowanej koronowirusem w trosce o zdrowie zawodników, zajęcia sportowe będą odbywać się według następujących zasad określonych przez rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów oraz wytyczne Ministerstwa Sportu:

czytaj więcej »

Orlik w Trzcińsku ponownie otwarty

dodano: 2020-05-18 15:04:30

 

Informujemy, iż od dnia 18 maja 2020 r. w godz. 12.00 - 20.00 od poniedziałku do piątku istnieje możliwość korzystania z boiska sportowego „Orlik” przy Hali Widowiskowo-Sportowej w Trzcińsku-Zdroju. W okresie występowania epidemii spowodowanej koronowirusem w trosce o zdrowie ćwiczących, zajęcia sportowe będą odbywać się według następujących zasad określonych przez rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów oraz wytyczne Ministerstwa Sportu:

czytaj więcej »

100 ROCZNICA URODZIN ŚW. JANA PAWŁA II

dodano: 2020-05-18 09:52:07

Dziś setna rocznica urodzenia Jana Pawła II ( Karol Wojtyła) który to przyszedł na świat w Wadowicach 18 maja 1920 roku, w małej miejscowości położonej niedaleko Krakowa. Tam też 20 czerwca przyjął chrzest. Imię Karol nie było przypadkowe, bowiem rodzice wybrali mu to imię by uczcić w ten sposób ostatniego cesarza Austrii Karola Habsburga. W 1963 roku Karol Wojtyła został arcybiskupem, metropolitą krakowskim. 16 października został papieżem i przyjął imię Jan Paweł II. Był pierwszym papieżem, który pielgrzymował po całym świecie. Dzięki swoim podróżom zjednywał sobie narody całego świata. Relacje łączące Go z ludźmi były przepełnione radością i zrozumieniem. Niepowtarzalne miejsce w sercu Papieża Jana Pawła II zajmowały dzieci. często brał je na ręce, przytulał, na czole kreślił znak krzyża lub całował z największą miłością. Papież kochał dzieci i one też Go bardzo kochały. Pokładał w nich nadzieję, ufał, że to dzieciom w przyszłości uda się zmienić oblicze świata. Dzieci zawsze gościły w sercu św. Jana Pawła II. W naszych sercach też powinno być miejsce dla naszego kochanego Ojca Świętego.

czytaj więcej »

Rusza program „Czyste Powietrze” w nowej wersji

dodano: 2020-05-18 07:52:29

 

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie ogłasza, że od dnia 15.05.2020 r. nabór wniosków o dofinansowanie będzie prowadzony w oparciu o: zmienioną wersję programu priorytetowego „Czyste Powietrze” (dalej: Program), nowy wzór formularza wniosku o dofinansowanie, nowy regulamin naboru wniosków. Wnioski o dofinansowanie złożone przed dniem 15.05.2020 r., będą rozpatrywane i realizowane na warunkach dotychczasowego Programu, a także z zastosowaniem wzorów formularzy w brzmieniu obowiązującym na dzień złożenia wniosku. Jeżeli Wnioskodawca złożył wniosek o dofinansowanie przed dniem 15.05.2020 r., ale nie zawarł umowy o dofinansowanie może wycofać wniosek i złożyć go ponownie na zmienionych warunkach Programu, z zastrzeżeniem spełnienia wymogów dotyczących terminu rozpoczęcia i zakończenia przedsięwzięcia wskazanych w zmienionej wersji Programu.

czytaj więcej »

VI Noc Muzeów w Trzcińsku Zdroju – 15.05.2020 r 17:00 – 18:30

dodano: 2020-05-15 15:51:18

Witam Państwa bardzo serdecznie. Zapraszamy do czytania tekstów i oglądania przygotowanych przez nas filmów.

czytaj więcej »

Dyżur psychologa w PWD

dodano: 2020-05-15 11:45:12

Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej w Trzcińsku – Zdroju informuje, że w Placówce Wsparcia Dziennego przy ul. Młyńskiej 4 w terminach: 15 i 22 maja; 5 i 26 czerwca w godzinach od 16.00 do 18.00 pełni dyżur psycholog. Poradnictwo jest bezpłatne. Zapraszamy do korzystania ze wsparcia specjalisty.

czytaj więcej »

Informacja w sprawie stypendiów szkolnych

dodano: 2020-05-15 11:31:06

 

Informujemy, iż gotowe są do odbioru decyzje ws. stypendiów szkolnych. Wzór oświadczenia, niezbędnego do rozliczenia przedkładanych faktur/rachunków jest dostępny i możliwy do pobrania poniżej. Proszę pamiętać o tym, aby wystawiane faktury/rachunki oraz składane oświadczenia były wypełnione uważnie i poprawnie, gdyż każda nieścisłość wymaga wyjaśnienia i opóźnia wypłatę środków.

ZAŁĄCZNIK DO POBRANIA : OŚWIADCZENIE

czytaj więcej »

Koniec sezonu 2019/20, Orzeł z awansem do okręgówki

dodano: 2020-05-15 11:03:20

 

14 maja 2020 odbyło się posiedzenie Zarządu Zachodniopomorskiego Związku Piłki Nożnej, na którym podjęto szereg ważnych decyzji dotyczących rozgrywek. Poniżej najważniejsze postanowienia:

- Zarząd ZZPN jednogłośnie postanowił zakończyć rozgrywki mistrzowskie IV ligi i niższych klas rozgrywkowych oraz rozgrywki kobiece i młodzieżowe sezonu 2019/20. Za układ końcowych tabel sezonu 2019/20 przyjmuje się kolejność drużyn w tabeli po ostatniej rozegranej kolejce rozgrywek, drużyny zajmujące miejsca premiowane awansem uzyskają awans do wyższej klasy rozgrywkowej. Po sezonie 2019/20 nie będzie spadków do niższych klas rozgrywkowych.

czytaj więcej »

Kolejne wsparcie finansowe na remonty naszych zabytków

dodano: 2020-05-15 08:39:18

 

Wojewódzki Konserwator Zabytków w Szczecinie ogłosił wyniki naboru o dotację na prace planowane w 2020 r. Wśród 33 zabytków z całego województwa znalazły się dwa kościoły z Gminy Trzcińsko-Zdrój. Kościół filialny p.w. Wniebowzięcia NMP w Piasecznie otrzyma 20 000,00 zł na ratunkowy remont szachulcowej konstrukcji wieży kościoła wraz z remontem dachu - III etap prac końcowy, a Kościół filialny p.w. Najświętszego Serca Pana Jezusa w Stołecznej – 20 000,00 zł na dokończenie naprawy konstrukcji fundamentów i murów obwodowych fundamentowych w kościele II etap wraz z remontem elewacji.

czytaj więcej »

ROWERZYSTA NA DRODZE – PODSTAWOWE ZASADY

dodano: 2020-05-14 08:42:36

 

Rower to najpopularniejszy środek transportu. Jest ekonomiczny, ekologiczny, w czasie pandemii bezpieczny dla użytkowników. Aby bezpieczeństwo było zachowane w każdym aspekcie należy pamiętać o podstawowych zasadach korzystania z dróg przez rowerzystów, a także wzajemnej życzliwości wszystkich uczestników ruchu drogowego. Na bezpieczeństwo rowerzystów ma wpływ wiele czynników, począwszy od pory dnia i warunków pogodowych. Najważniejsze są jednak zachowania samych rowerzystów, przede wszystkim respektowanie obowiązujących zasad i przepisów ruchu drogowego oraz umiejętność przewidywania niebezpiecznych sytuacji. Równie istotne są zachowania innych uczestników ruchu wobec rowerzystów. Obowiązkowe wyposażenie roweru:

czytaj więcej »

Dłuższy termin składania wniosków o płatność dobrostanową - komunikat ARMiR

dodano: 2020-05-14 08:28:12

Do 15 czerwca 2020 r. został przedłużony termin składania wniosków przez tych rolników, którzy chcą ubiegać się w ARiMR o pomoc finansową z PROW 2014-2020 w ramach działania „Dobrostan zwierząt”. Ten nowy rodzaj wsparcia z PROW 2014-2020 przeznaczony jest dla hodowców krów i świń. Ma on rekompensować im dodatkowo poniesione koszty i utracone dochody w wyniku wprowadzenia praktyk hodowlanych związanych z podwyższonym dobrostanem zwierząt. Dopłaty mogą otrzymać ci rolnicy, którzy zadbają o lepsze samopoczucie i zdrowie zwierząt, poprawiając warunki ich utrzymania przez zwiększenie powierzchni bytowej przypadającej na jedno zwierzę (krowę, lochę, tucznika) o co najmniej 20 proc. w stosunku do wymaganej obecnie minimalnej powierzchni lub przez zorganizowanie zwierzętom dostępu do pastwiska czy wybiegu. Do piątku 8 maja 2020 r. do ARiMR wpłynęło 13 337 wniosków o przyznanie płatności dobrostanowej.

czytaj więcej »

Osobisty plan awaryjny dla osób doświadczających przemocy

dodano: 2020-05-14 07:52:15

 

Dom nie zawsze i nie dla każdego jest bezpiecznym schronieniem, nawet w czasie epidemii koronawirusa. W szczególnie trudnej sytuacji są osoby, które doświadczają przemocy domowej. W odpowiedzi na ich potrzeby, Rzecznik Praw Obywatelskich opracował poradnik pn. „Osobisty plan awaryjny”, zawierający praktyczne wskazówki oraz użyteczne dane teleadresowe dla tych wszystkich, którym w czterech ścianach dzieje się krzywda.

czytaj więcej »

Dane adresowe

Urząd Miejski Trzcińsko
ul. Rynek 15
74-510 Trzcińsko - Zdrój

tel. 91 41 48 001
fax 91 41 48 103
e-mail: um@trzcinsko-zdroj.pl

Ważne informacje

NIP: 858-17-31-665
REGON: 811684835
konto: 02 9370 1020 0400 0130 2004 0008

Godziny pracy

Urząd Miasta jest czynny
poniedziałek - czwartek w godzinach 7.30 - 15.30
piątek w godzinach 7.00 - 15.00