Powróć do: Zabytki Gminy

KOŚCIÓŁ PW. WNIEBOWZIĘCIA NAJŚWIĘTSZEJ MARYI PANNY W PIASECZNIE

337379257_1352608915581662_5340601117719936040_n 

Kościół pw. Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny w Piasecznie

Świątynia ta pochodzi z końca XIII lub początku XIV wieku. Wybudowana została w środku wsi z kamieni polnych. Początkowo bez chóru i wieży. Mury o grubości 137 cm były postawione z kamienia ciosanego. Budowla ta spełniała też rolę obronną. Portal, czyli trójuskokowe obramowanie otworu wejściowego jest charakterystyczne dla epoki stylu gotyckiego. Pierwotne spiczaste obramowanie okien zostało zaokrąglone około 1877 roku i wyłożone cegłami. Pierwsza wzmianka o kościele występuje w księdze ziemskiej z 1337 roku. Mówi ona o nadaniu 4 łanów ziemi. W 1493 roku kościół staje się świątynią parafialną, nad którą patronat obejmuje Dolzen (z rodu von Dossow, panującego w Piasecznie do 1700 roku).
Liczne wojny, pożary i epidemie, a szczególnie wojna trzydziestoletnia, zniszczyły wieś i kościół. Dopiero w 1701 roku budowla ta została całkowicie odnowiona. Wówczas wykonano m. in. dwie drewniane figury ołtarzowe jako dzieło sztuki rycerskiej, filary - słupy, ambonę, balkon.
Wyposażono w dwa lichtarze ołtarzowe z ozdobami barokowymi z około 1700 roku, patenę ze srebra pozłacanego z krzyżem, gotycki kielich z około 1500 roku, wykonany ze srebra pozłacanego, zawierający na odwrocie podstawy dwa wyryte herby i pieczęć fundatora. Namalowano obraz olejny i zamieszczono portrety rodziny von Wademeyer. Wystawiono chrzcielnicę.

Wieżę wybudowano około 1768 roku. Duży dzwon został odlany ze starego, pięknego dzwonu w Szczecinie w 1717 roku. Frez (dekoracyjny poziomy pas) zawiera herb rodu Platenów i napis: „Ponieważ moje serce jest stare i dobre, udało mi się chyba przeżyć prawie dwieście lat, w końcu jednak pękłem. Teraz ku czci Pana zrobił mnie na nowo Johanes Heinrich Schmidt i wlał do tej formy”. Przekrój dzwonu wynosi 91 cm.
W kościele znajdują się również zabytkowe organy. Wymagają one jednak renowacji i konserwacji.  Obecnie kamienno-ceglany kościół stanowi dominantę architektoniczną oraz element zabudowy o wartościach zabytkowych.  Przez wieki kościół w Piasecznie stanowił samodzielną parafię, potem należał do Gogolic i Trzcińska, obecnie zaś do parafii w Warnicach.

Kościół nosi wezwanie Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny i jest zarejestrowany w rejestrze zabytków pod numerem 395 z dnia 18. listopada 1963 roku.

FIMI0041