Powróć do: Zabytki Miasta

BASZTA ZACHODNIA

24254670_2128592433821151_2164812788041456518_o 

Baszty stanowiły dodatkowy element fortyfikacyjny. Do dzisiaj zachowały się dwie o kształcie okrągłym i jedna o kształcie prostokątnym. Wzniesione zostały z kamienia polnego, a w późniejszym okresie dodano im nadbudówkę z cegły. Oprócz funkcji obronnych spełniały rolę punktów obserwacyjnych, służyły także do celów sygnalizacyjnych. Budowane były w ten sposób, by mogły bronić się samodzielnie, nawet wówczas, gdy sąsiadujące z nimi budowle obronne zostały już zdobyte. Wysokość ich przeważnie dwukrotnie przewyższała wysokość murów obronnych i dochodziła prawdopodobnie do kilkunastu metrów. Wnętrze baszt dzielono drewnianymi stropami na piętra połączone ze sobą drabinami. Na parterze baszt znajdowały się magazyny żywnościowe, zaś na piętrach składy prochu i broni oraz cele więzienne.

 Baszta Zachodnia, która jest częścią całego łańcucha trzcińskich fortyfikacji obronnych, zwana była dawniej   basztą Lodową.  Usytuowano ją w odległości 60 metrów na południe od bramy Chojeńskiej. Po pięciu wiekach od jej wzniesienia, runęła w wiosenną noc roku 1981 na skutek gwałtownej wichury. Nie tylko wichura przyczyniła się do jej zawalenia, innym czynnikiem, który doprowadził do jej unicestwienia był brak konserwacji. Jej zachodnia elewacja została zniszczona wiatrami i opadami atmosferycznymi, które spowodowały wykruszenie się spoin miedzy kamieniami, co doprowadziło do niewielkiego osuwiska w jej dolnej partii.  Baszta Zachodnia była budowlą gotycką, wzniesiona ją na początku XV wieku w wyniku przemurowania półkolistej czatowni z XIV wieku.
Stara nazwa Lodowa, prawdopodobnie jest związana z przechowywaniem w jej dolnej części żywności i lodu. Basztę założono na rzucie koła, przyziemie jej jest kamienną częścią czatowni, wzniesionej z polnych otoczaków. Dolne partie baszty od strony miasta i wyżej wraz ze szczytem, wymurowano w cegle.  Ganek obronny był zakończony prostym murem bez blankowania.

236641911_6574703692543314_8895243733684327855_n 

 Szczyt wieńczył wysmukły ceglany stożek, w którym od strony południowej istniało wyjście na ganek obrony. W parterowej części baszty od strony miasta zachował się fragment ceglanego muru wraz z otworem wejściowym. W wyższej partii wieży od strony wschodniej było usytuowane wejście na dwie wyższe kondygnacje, które były połączone drabinami. W licu muru umieszczone były otwory strzelnicze.

W roku 2007 w ratuszu miejskim podjęto decyzję o planach odbudowy zawalonej baszt Zachodniej, jej inicjatorem i pomysłodawcą był Edmund Zioła, ówczesny zastępca burmistrza Zbigniewa Kitlasa,. W 2008 roku powstaje projekt, który wykonał mgr inż. architektury Mieczysław Lipik, a w październiku roku 2011 rozpoczęto jej odbudowę, pod nadzorem Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w Szczecinie.  Zadania tego podjął się „Zakład Usług Budowlanych – Janusz Nazimek” z Chojny.