Informacja Komisarza Wyborczego w Szczecinie II z dnia 18 września 2023 r.

Państwowa_Komisja_Wyborcza 

Na podstawie art. 182 § 7 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. – Kodeks wyborczy (Dz. U. z 2022 r. poz. 1277 i 2418 oraz z 2023 r. poz. 497), w celu powołania w gminie Trzcińsko-Zdrój obwodowych komisji wyborczych w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 15 października 2023 r., Komisarz Wyborczy w Szczecinie II informuje, co następuje:

§ 1

Pełnomocnicy wyborczy komitetów wyborczych mogą dokonać dodatkowych zgłoszeń kandydatów do dnia 21.09.2023 r. do godz. 14:30 w siedzibie Urzędu Miejskiego w Trzcińsku-Zdroju do niżej wymienionej komisji wyborczej:

- Nr 1, w liczbie 2.

§ 2

W przypadku, gdy liczba zgłoszeń dokonanych przez poszczególnych pełnomocników wyborczych komitetów wyborczych przekroczy liczby wskazane w § 1, członków komisji wyłoni losowanie, o którym mowa w art. 182 § 7 pkt 1, które odbędzie się w dniu 21.09.2023 r. o godz.15:00 w siedzibie Urzędu Miejskiego w Trzcińsku-Zdroju.

§ 3

W dniu 20.09.2023 r. o godz. 14:00 w siedzibie Urzędu Miejskiego w Trzcińsku-Zdroju odbędzie się także losowanie, o którym mowa w art. 182 § 7 pkt 2 Kodeksu wyborczego, w niżej wymienionych komisjach wyborczych:

  • Nr 3
  • Nr 5
  • Nr 6

§ 4

Nieobecność pełnomocników wyborczych nie wstrzymuje przeprowadzenia losowania.

 

Komisarz Wyborczy w Szczecinie II
Anna Sienkiewicz

powrót do kategorii
Poprzedni Następny

Pozostałe
aktualności