Powróć do: Strefa mieszkańca

Zachodniopomorska Karta Seniora i Zachodniopomorska Karta Rodziny

Zachodniopomorska-Karta-Seniora 
 

Mieszkańcy gminy Trzcińsko-Zdrój mogą składać wnioski o wydanie Zachodniopomorskiej Karty Rodziny oraz Zachodniopomorskiej Karty Seniora uprawniającej do korzystania, z katalogu ofert: kultury, edukacji, rekreacji, transportu i innych usług oferowanych przez partnerów Programu.

Dodatkowe informacje oraz aktualny wykaz podmiotów udzielających zniżek i ulg dostępny jest na stronie  internetowej http://rodzina.wzp.pl/

 

Prawo do posiadania Zachodniopomorskiej Karty Rodziny przysługuje:

  • rodzicom prowadzącym wspólne gospodarstwo domowe z minimum dwojgiem dzieci oraz dzieciom (do 18 roku życia lub 26 roku życia w przypadku kontynuowania nauki, dożywotnio w przypadku dzieci legitymujących się orzeczeniem o stopniu niepełnosprawności);
  • rodzinom zastępczym zamieszkałym pod wspólnym adresem;
  • rodzinnym domom dziecka.

 

Prawo do posiadania Zachodniopomorskiej Karty Seniora przysługuje:

  • osobom które ukończyły 60 lat.

 

Karty wydawane są bezpłatnie.

 

WYMAGANE DOKUMENTY: 

  • wniosek o wydanie Zachodniopomorskiej Karty Rodziny,
  • w przypadku dzieci powyżej 18 roku życia wymagane jest zaświadczenie ze szkoły bądź uczelni o kontynuowaniu nauki i planowanym terminie jej ukończenia,
  • dowód osobisty.

 

Wnioski o wydanie Zachodniopomorskiej Karty Rodziny można składać w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Trzcińsku-Zdroju przy ul. Rynek 12;
W przypadku pytań prosimy o kontakt: tel. 91 414 84 19

 

Zachodniopomorska-Karta-Rodziny 

 

Pliki do pobrania:

Regulamin ZKR.pdf
Format: pdf, 834.69 kB
Regulamin ZKS.pdf
Format: pdf, 819.22 kB