Dziś jest wtorek 19 czerwca 2018, dziś są imieniny: Gerwazego i Protazego

Menu strony

Kalendarz imprez

Licznik

Odwiedziło nas:
6595010
osób

Wyróżnienia

Stowarzyszenie Przyjaciół Ziemi Trzcińskiej

dodano: 2011-10-04 14:35:59

 

Stowarzyszenie Przyjaciół Ziemi Trzcińskiej jest to grupa miłośników historii naszych okolic, która zrzeszyła się by wspólnie razem działać na rzecz promocji miasta i pielęgnowania jego bogatej i ciekawe historii. Stowarzyszenie działa na podstawie ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 r. Prawo o Stowarzyszeniach a także własnym statucie. Towarzystwo zostało zarejestrowane w Krajowym Rejestrze Sądowym XVII Wydziału Gospodarczego w Szczecinie w dniu 14.04.2006 pod numerem: 0000255233. Jesteśmy zarejestrowani tez w ogólnopolskiej bazie organizacji pozarządowych w Warszawie. Do aktywnych członków stowarzyszenia należą m.in.: Marcin Czesyk, Grzegorz Zwoliński, Tadeusz Kołucki, Radosław Bożek, Paweł Kujawa.

Siedzibą tymczasową SPTZ jest budynek Trzcińskiego Centrum Kultury przy ul. Młyńskiej 4 w Trzcińsku-Zdroju. Swoja stałą siedzibę planujemy w budynku przyszłego muzeum regionalnego, które mieścić się będzie w pomieszczeniach byłego młyna wodnego.

Kontakt z nami email - czesmen@poczta.fm , gzwolin@gmail.com, tadkol@o2.pl lub przez stronę www.trzcinsko.com

Posiadamy numer identyfikacji REGON: 320419518 a także Numer Identyfikacji Podatkowej NIP:8581791779, nie posiadamy możliwości prowadzenia działalności gospodarczej.

Pasjonaci historii tworzący grupę SPTZ to zespół 25 osób, który ciągle się powiększa. Zapraszamy serdecznie wszystkich tych, którym przeszłość jaki i przyszłość naszych okolic nie jest obca.

Głównymi celami działalności SPTZ są:

- propagowanie i wspieranie inicjatywy utworzenia Izby Pamięci miasta i gminy, oraz jej prowadzenie,

- wydawanie i publikowanie materiałów związanych z promocją i historią miasta i gminy ,

- sprawowanie opieki i konserwacji zabytków znajdujących się na terenie miasta i gminy, na podstawie porozumienia z władzami samorządowymi i państwowymi;

- lobbowanie na rzecz reaktywacji uzdrowiska w Trzcińsku –Zdroju,

- podejmowanie działań mających na celu promocje miasta i gminy,

- prowadzenie prac badawczych w zakresie historii regionu

- współorganizowanie imprez kulturalnych mających na celu promocję miasta oraz miejscowych artystów, plastyków i muzyków,

- kolekcjonowanie materiałów historycznych oraz pamiątek o gminie,

- prowadzenie działalności dydaktycznej w zakresie krzewienia historii gminy,

- dokumentowanie dorobku Stowarzyszenia Przyjaciół Ziemi Trzcińskiej,

- wypowiadanie się w sprawach publicznych będących przedmiotem zainteresowania Stowarzyszenia,

- nawiązywanie kontaktów i współpracy z podobnymi organizacjami w kraju i za granicą.

- współpracę z władzami samorządowymi, państwowymi, sektorem gospodarczym, środkami masowego przekazu oraz osobistościami życia publicznego zainteresowanymi rozwojem miasta i gminy,

Od 2006/07 roku Stowarzyszenie wykonało następujące zadania:

- prezentacja multimedialną – projekt wykonania oświetlenia ulicznego miasta

- przegląd i przygotowanie dokumentacji fotograficznej Bramy Chojeńskiej

-przestawienie stanu Bramy Chojeńskie władzom miejskim- prezentacja multimedialna -2006 wiosna. Działania te spowodowały przeprowadzenie remontu Bramy Chojnickiej- jesień 2006

- przygotowano dokumentacje fotograficzną zabytkowej stolarki okiennej i drzwiowej w Trzcińsku-Zdroju

- zasadzono ok. 60 sztuk świerka koło rzeczki w Parku Jordanowskim w celu poprawy estetyki tego fragmentu Parku

-Przygotowano polską – niemiecką broszurę promocyjna stowarzyszenia z okazji 725- lecia Miasta i broszurkę dla OSP Trzcińsko z okazji 60-lecia

-przegląd baszty bocianiej i prochowej – (dokonanie dokumentacji fotograficznej )

-przedstawienie stanu obiektów władzom miasta, efektem czego było podjęcie remontu Baszty Bocianiej

- wspólnie z OSP oczyszczono Basztę Prochową a później dokonano pomiarów a we wrześniu 2007 Pan Roman Rusiecki przygotował dokumentację na odbudowę blank na Baszcie Prochowej

- przygotowano projektu Miejskiego Programu Opieki nad Zabytkami 2007 – 2011 i przekazanie go władzom miasta

- skierowanie pisma z dnia 15.10.06 do Burmistrza miasta dotyczącego zabezpieczenia Baszty Prochowej przy ulicy Aleja Wolności

- wspólnie z red. Remigiuszem Rzepczakiem przygotowano kilka artykułów z historii Trzcińska i okolic

- przeprowadzono dokładną inwentaryzacje obwarowań miejskich – dokumentacja rysunkowa i fotograficzna, przekazanie dokumentu władzom miasta

- skierowanie do Burmistrza Miasta pisma dotyczącego ochrony zabytkowej zabudowy miasta w obrębie murów miejskich – 20.04.2007

- przygotowano artykuły historyczne które zostały opublikowane w „Gazecie Chojeńskiej”, „Gryfińskim Kwartalniku Historycznym, a także w Myśliborskim kwartalniku regionalnym „Z biegiem Myśli”.

- redagowano bloga (stronę WWW ) a w październiku 207 przygotowano nową stronę internetową stowarzyszenia a także prowadzone są strony OSP, PZW, MKS ORŁA i Turystyczna

- wystosowano kilka pism do Urzędu Miasta w różnych sprawach związanych z zakresem działania stowarzyszenia

- stowarzyszenie otrzymało kilka cennych przedmiotów do przyszłego muzeum

- dokonano dokumentacji fotograficznej wszystkich najważniejszych zabytków w gminie.

- prowadzenie strony internetowej www.trzcinsko.com

 

WSZYSTKICH SERDECZNIE ZAPRASZAMY DO WSPÓŁPRACY. TYLKO RAZEM JESTEŚMY W STANIE DUŻO ZDZIAŁAĆ.

Dane adresowe

Urząd Miejski Trzcińsko
ul. Rynek 15
74-510 Trzcińsko - Zdrój

tel. 91 41 48 001
fax 91 41 48 103
e-mail: um@trzcinsko-zdroj.pl

Ważne informacje

NIP: 858-17-31-665
REGON: 811684835
konto: 02 9370 1020 0400 0130 2004 0008

Godziny pracy

Urząd Miasta jest czynny
poniedziałek - czwartek w godzinach 7.30 - 15.30
piątek w godzinach 7.00 - 15.00