Dziś jest wtorek 25 lutego 2020, dziś są imieniny: Wiktora i Cezarego

Menu strony

Kalendarz imprez

Licznik

Odwiedziło nas:
8301602
osób

Onet podróże
Polskie Radio
PITAX

Charakterystyka Gminy Trzcińsko-Zdrój

dodano: 2011-10-04 09:14:46

Gmina miejsko-wiejska Trzcińsko-Zdrój leży w południowo-zachodniej części województwa zachodniopomorskiego. Od strony zachodniej gmina graniczy z gminą Chojna, od południowej – z gminami Mieszkowice i Dębno (Powiat Myśliborski), od wschodniej – z gminą Myślibórz (Powiat Myśliborski), od północnej – z gminą Banie. Gmina zajmuje powierzchnię 170,5 km2, którą zamieszkuje 5880 osób w tym 3289 osób zamieszkuje tereny wiejskie (wg stanu na dzień 31.12.2005 roku).  

Przez teren gminy przepływają dwie rzeki: Rzurzyca oraz Tywa. Na terenie gminy znajduje się wiele jezior stwarzających dogodne warunki do uprawiania sportów wodnych i wędkarstwa. Największe to Jezioro Strzeszowskie i Jezioro Trzygłowskie (Miejskie). Okoliczne lasy stanowią około 28% powierzchni gminy. 

W skład Gminy oprócz Trzcińska-Zdroju wchodzą następujące mniejsze miejscowości: Antoniewice, Babin, Chełm Dolny, Chełm Górny, Cieplikowo, Czyste, Dobropole, Drzesz, Gogolice, Góralice, Górczyn, Klasztorne, Piaseczno, Rosnowo, Rosnówek, Smuga, Stołeczna, Strzeszów, Tchórzno i Wesoła. 

Obszar gminy zorganizowany jest w 11 sołectw, będących jednostkami pomocniczymi samorządu lokalnego.  

Siedzibą gminy jest miasto Trzcińsko-Zdrój (o współrzędnych geograficznych (N 52°58'  E 14°35') położone w północno – zachodniej części gminy, które liczy 2591mieszkańców.  

Gmina ma charakter rolniczy: 60% powierzchni gminy zajmują użytki rolne, 29% (49,4 km2) lasy i zadrzewienia, wody 3% (406 km2), tereny komunalne i osiedla 3,5% (5,9 km2), a pozostałe tereny 0,6% (0,7 km2).   

Przez teren gminy przebiega droga krajowa nr 26 relacji  Myślibórz - Chojna – Krajnik Dolny prowadząca do przejścia granicznego z Niemcami.  

Gmina współpracuje z Niemcami w zakresie eksploatacji kruszywa oraz w tworzeniu bazy turystycznej. Utrzymuje również kontakt z miastem Graft De Rijp w Holandii, które jest miastem bliźniaczym.

Uwarunkowania gospodarcze

Podmioty gospodarcze

Zakłady te zajmują się głównie pozyskiwaniem i dystrybucją kruszyw mineralnych oraz żwiru a także produkcją materiałów budowlanych, wydobywaniem i transportem kredy pojeziornej oraz kompleksowymi usługami w sektorze rolniczym. 13 podmiotów prowadzi działalność w zakresie handlu artykułami spożywczo - przemysłowymi. 

Pozostała działalność gospodarcza koncentruje się w takich dziedzinach jak: usługi budowlane, ciesielskie, dekarskie, wodno-kanalizacyjne, stolarskie, fryzjerskie i mechaniki pojazdowej. 

Perspektywy rozwoju gospodarczego 

Gmina Trzcińsko-Zdrój dysponuje terenami, które mogą zostać wykorzystane z myślą o rozwoju pozarolniczej działalności gospodarczej. W długoletniej strategii Gmina stara się o sporządzenie planów zagospodarowania przestrzennego, wskazujących tereny o przeznaczeniu przemysłowym, handlowym i usługowym. Planowane jest również podjęcie działań w kierunku udzielania bezpłatnych porad prawnych i usług konsultingowych.  

Rolnictwo 

Rolnictwo odgrywa bardzo ważną rolę w tworzeniu struktury gospodarczej tego terenu. Skupia ono znaczne zasoby w postaci siły roboczej oraz majątku trwałego. Dobry rozwój rolnictwa na tym terenie opiera się na:   

 • korzystnych warunkach przyrodniczych; (wskaźnik jakości rolniczej przestrzeni produkcyjnej kształtuje się na wysokim poziomie 76,6 pkt.);  
 • znacznych zasobach siły roboczej;  
 • znacznym udziale gleb o dość dobrej jakości 2 i 3 kompleksu, które w gminie stanowią 35% ogółu gruntów rolnych.  

Tereny rolne Gminy były użytkowane przez Państwowe Gospodarstwa Rolne. Tereny te są obecnie we władaniu Agencji Nieruchomości Rolnych i gospodarstw prywatnych. Na terenie gminy funkcjonuje 345 takich gospodarstw (o powierzchni powyżej 1 ha) oraz 215 działek rolnych o powierzchni poniżej 1 hektara. Rolnictwo w gminie Trzcińsko-Zdrój stanowi źródło utrzymania dla około 1120 osób.  

Główne kierunki produkcji rolnej to: uprawa zbóż towarowych i paszowych oraz rzepaku, w mniejszym stopniu roślin okopowych i sadowniczych. Głównym kierunkiem produkcji zwierzęcej jest hodowla trzody chlewnej. Nieliczne gospodarstwa próbują przekwalifikować się na specjalistyczny, ukierunkowany rodzaj produkcji (np. warzywno – kwiatowej czy ziół).

Duże znaczenie mają dopłaty bezpośrednie dla rolników z funduszy Unii Europejskiej.  

Komunikacja

Drogi

Powiązania komunikacyjne miasta i gminy Trzcińsko-Zdrój są korzystne dla rozwoju regionu. Podstawową drogą przechodzącą równoleżnikowo przez teren gminy jest droga krajowa nr 26, relacji: Krajnik Dolny (granica państwa) – Chojna – Trzcińsko-Zdrój – Rów i dalej do Myśliborza. Długość odcinka tej drogi w granicach gminy wynosi 9,882 km.

Przez gminę Trzcińsko-Zdrój przebiegają drogi o następujących długościach:  

 • krajowe 9,8 km,  
 • powiatowe 76,8 km w tym:
  • drogi zamiejskie 72,7 km, 
  • drogi miejskie 4,1 km,  
 • gminne 21,3 km w tym:
  • drogi zamiejskie 17,9 km,  
  • drogi miejskie 3,4 km,  
 • drogi dojazdowe do gruntów rolnych i leśnych 72,5 km.

Pod względem ilościowym na terenie gminy istnieje dobrze rozbudowana sieć dróg.   

Gmina posiada dogodne połączenie z granicą Państwa i komunikacja przebiega tu bez utrudnień. Szkielet układu drogowego gminy stanowią również liczne drogi gminne i dojazdowe do gruntów rolnych oraz leśnych.   

Przewozy pasażerskie na terenie gminy wykonują oddziały PKS: Oddział Szczecin i Oddział Myślibórz i Oddział Gorzów Wlkp. Autobusy kursują w kierunku Chojny, Szczecina, Myśliborza i Dębna.  

Koleje 

Przez teren gminy przebiega sieć kolejowa Pyrzyce – Siekierki (przez Góralice, Trzcińsko-Zdrój i Rosnówek). Trasa jest niezelektryfikowana, jednotorowa. Od roku 1992, ze względu na nieopłacalność trasa została wyłączona z użytku przez PKP.

Na terenie gminy prowadzona jest indywidualna działalność gospodarcza przez około 300 przedsiębiorców. Najwięcej jest zakładów prowadzących działalność w sektorze handlowym i gastronomicznym – 132 oraz transportowym – 20. Ponadto na rynku funkcjonuje po 20 przedsiębiorstw działających w zakresie usług produkcyjno-usługowych.  

Dane adresowe

Urząd Miejski Trzcińsko
ul. Rynek 15
74-510 Trzcińsko - Zdrój

tel. 91 41 48 001
fax 91 41 48 103
e-mail: um@trzcinsko-zdroj.pl

Ważne informacje

NIP: 858-17-31-665
REGON: 811684835
konto: 02 9370 1020 0400 0130 2004 0008

Godziny pracy

Urząd Miasta jest czynny
poniedziałek - czwartek w godzinach 7.30 - 15.30
piątek w godzinach 7.00 - 15.00