Dziś jest niedziela 26 maja 2019, dziś są imieniny: Filipa i Pauliny

Menu strony

Kalendarz imprez

Licznik

Odwiedziło nas:
7410031
osób

Tchórzno (Theeren)

dodano: 2011-10-13 09:48:59

Tchórzno znajduje się poblizu dwóch jezior: Dobropole i Czernikowskiego, w odległości około 12 km na południowy wschód od Trzcińska-Zdrój za Góralicami i Dobropolem.

Tchórzno pochodzi prawdopodobnie z XVII wieku. Pod koniec XVIII wieku we wsi było 15 gospodarstw domowych (2 chłopów, 6 zagrodników, 6 komorników, kołodziej, cieśla i kowal), osadzonych na 8 łanach. Wieś była własnością rotmistrza von Welzin. W połowie XIX wieku majątek należał do mieszczanina, Thederana i liczył 904 morgi ziemi.

Na przełomie lat 20 i 30 XX wieku majątek rycerski był własnością W. Atzpodiena i liczył 256 ha ziemi. Była tu wówczas z duża hodowla owiec i niewielka hodowlą bydła i świń.

Pod względem zabudowy była to niewielka wieś o założeniu ulicowym, wytyczona po zachodniej stronie jeziora Dobberphuler, równolegle do linii brzegowej. Wieś ewoluowała w sposób liniowy, aż do utworzenia w części wschodniej zespołu folwarcznego. W XIX wieku była to krótka ulicówka folwarczna. Przy głównej drodze wiejskiej usytuowana była zabudowa chłopska, złożona głównie z 5-budynkowych zagród, o niewielkiej skali obiektów, ze szczytowo lokowanymi chałupami. Całość liczyła 5-6 zagród. Przy drodze bocznej ulokowanych było kilka małorolnych zagród chłopskich oraz czworaki. We wschodniej części wsi, w przedłużeniu głównego układu ulicowego, usytuowany był zespół folwarczny, o kompozycji geometrycznie zamkniętej. Zabudowa podwórza miała kształt trapezu, z wjazdem przy skrzyżowaniu dróg wiejskich, z wielkokubaturowymi obiektami oraz dworem w części wschodniej, do którego przylegał niewielki ogród lub mały park. Pośrodku wsi, przy skrzyżowaniu dróg wybudowany był kościół, z niewielkim cmentarzem przykościelnym.

Obecnie Tchórzno ma układ przestrzenny w formie luźnej, nieregularnej ulicówki, o kształcie zbliżonym do odwróconej litery "L". Zabudowa murowana (ceglana lub kamienno-ceglana), wzniesiona w okresie na przełomie XIX i XX wieku. Zespół folwarczny ma częściowo zatartą kompozycję przestrzenną, z pojedynczymi ubytkami (wyburzeniami), użytkowany był przez prywatne gospodarstwa chłopskie. Pozostał XIX-wieczny dwór, częściowo zaniedbany.

Kościół został wyburzony zaś cmentarz przykościelny zachował czytelne granice i posiada ślady XIX-wiecznych nagrobków.

Obecnie Tchórzno ma status sołectwa. Obręb geodezyjny ma powierzchnię 318 ha. Wieś jest zamieszkiwana przez 60 osób (według stanu na 31.12.2008).Opracowane na podstawie

Skróconego Studium Ruralistycznego
Gminy Trzcińsko-Zdrój,
Szczecin, 1995
Dane adresowe

Urząd Miejski Trzcińsko
ul. Rynek 15
74-510 Trzcińsko - Zdrój

tel. 91 41 48 001
fax 91 41 48 103
e-mail: um@trzcinsko-zdroj.pl

Ważne informacje

NIP: 858-17-31-665
REGON: 811684835
konto: 02 9370 1020 0400 0130 2004 0008

Godziny pracy

Urząd Miasta jest czynny
poniedziałek - czwartek w godzinach 7.30 - 15.30
piątek w godzinach 7.00 - 15.00