Postanowienie Komisarza Wyborczego w Szczecinie II w sprawie zwołania pierwszych posiedzeń komisji wyborczych

Postanowienie Komisarza Wyborczego w Szczecinie II z dnia 26 września 2023 r. w sprawie zwołania pierwszych posiedzeń obwodowych komisji wyborczych  w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej oraz referendum ogólnokrajowego zarządzonych na dzień 15 października 2023 r.

Na podstawie art. 182 § 9 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. – Kodeks wyborczy (Dz. U. z 2022 r. poz. 1277 i 2418 oraz z 2023 r. poz. 497), w celu przeprowadzenia wyborów do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej oraz referendum ogólnokrajowego zarządzonych na dzień 15 października 2023 r., Komisarz Wyborczy w Szczecinie II postanawia, co następuje:

§ 1.

Zwołuje się pierwsze posiedzenia obwodowych komisji wyborczych, powołanych postanowieniem nr 143/2023 Komisarza Wyborczego w Szczecinie II z dnia 21 września 2023 r. , zgodnie z załącznikiem nr 1 do Postanowienia.

§ 2.

Obsługę oraz techniczno-materialne warunki pracy komisji zapewnia Burmistrz Gminy Trzcińsko-Zdrój.

§ 3.

Postanowienie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

Gm. Trzcińsko-Zdrój
Pierwsze posiedzenia obwodowych komisji wyborczych

Miejsce: Urząd Miejski w Trzcińsku-Zdroju ul. Rynek 15, 74-510 Trzcińsko-Zdrój sala posiedzeń 

Termin: 05 października 2023 r.  godz. 14:00

powrót do kategorii
Poprzedni Następny

Pozostałe
aktualności