Dziś jest poniedzialek 05 grudnia 2022, dziś są imieniny: Kryspina i Saby

Menu strony

Licznik

Odwiedziło nas:
12008340
osób

Onet podróże
Polskie Radio
PITAX

XLVI Sesja Rady Miejskiej w Trzcińsku-Zdroju

dodano: 2022-09-24 11:33:10

 

Serdecznie zapraszamy na XLVI Sesję Rady Miejskiej w Trzcińsku-Zdroju, która odbędzie się w dniu 30 września 2021 r. /piątek/ o godz. 13:00 w sali posiedzeń Urzędu Miejskiego w Trzcińsku – Zdroju, tryb hybrydowy.

Porządek obrad sesji Rady Miejskiej:

I.   Sprawy regulaminowe:

1.  otwarcie obrad i stwierdzenie quorum,

2.   przyjęcie porządku dziennego obrad.

II. Informacja Burmistrza Gminy.

III. Informacja z przebiegu wykonania budżetu Gminy za I półrocze.

IV. Informacja Przewodniczącego Rady Miejskiej.

V. Informacja przewodniczącego Komisji Rewizyjnej.

VI. Interpelacje i zapytania radnych.

VII. Podjęcie deklaracji w sprawie Powierzenia Matce Bożej Nieustającej Pomocy  Gminy Trzcińsko-Zdrój(druk nr 1/XLVI).

VIII. Podjęcie uchwał:

 1. w sprawie wyrażenia zgody na zwrot przez Gminę Trzcińsko-Zdrój nieruchomości (druk nr 2/XLVI).
 2. w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w najem, w drodze przetargu nieograniczonego na okres powyżej 10 lat, nieruchomości gruntowej, położonej w miejscowości Babin Gmina Trzcińsko-Zdrój, oznaczonej jako działka nr 4/10 obręb Babin (druk nr 3/XLVI).
 3. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż działki numer 281/1 położonej w obrębie geodezyjnym Piaseczno gmina Trzcińsko-Zdrój, będącej własnością Gminy. (druk nr 4/XLVI).
 4. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż działki numer 126/2 położonej w obrębie geodezyjnym nr 1 m. Trzcińsko-Zdrój, będącej własnością Gminy. (druk nr 5/XLVI).
 5. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż działki numer 262/54, położonej w obrębie geodezyjnym Strzeszów, Gmina Trzcińsko-Zdrój, będącej własnością Gminy (druk nr 6/XLVI).
 6. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż działki numer 1063 położonej w obrębie geodezyjnym Góralice gmina Trzcińsko-Zdrój, będącej własnością gminy. (druk nr 7/XLVI).
 7. w sprawie wyrażenia zgody na obciążenie służebnością przesyłu nieruchomości stanowiącej własność Gminy Trzcińsko-Zdrój na rzecz ENEA Operator Sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu(druk nr 8/XLVI).
 8. w sprawie wyrażenia zgody na obciążenie służebnością przesyłu nieruchomości stanowiącej własność Gminy Trzcińsko-Zdrój na rzecz ENEA Operator Sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu(druk nr 9/XLVI).
 9. w sprawie wyrażenia zgody na obciążenie służebnością przesyłu nieruchomości stanowiącej własność Gminy Trzcińsko-Zdrój na rzecz ENEA Operator Sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu(druk nr 10/XLVI).
 10. w sprawie przyjęcia „Programu opieki nad zabytkami Gminy Trzcińsko-Zdrój
  na lata 2022-2025” (druk nr 11/XLVI).
 11. w sprawie ustalenia czasu bezpłatnego nauczania, wychowania i opieki oraz określenia wysokości opłaty za świadczenia Przedszkola Miejskiego w Trzcińsku-Zdroju
  oraz oddziałów przedszkolnych przy szkołach podstawowych na terenie Gminy Trzcińsko-Zdrój w czasie przekraczającym wymiar bezpłatnych zajęć (druk nr 12/XLVI).
 12. w sprawie zmiany uchwały nr XLIII/416/2018 Rady Miejskiej w Trzcińsku-Zdroju  z dnia
  7 czerwca 2018 r. w sprawie Regulaminu określającego wysokość stawek oraz szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków: za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego, za warunki  pracy oraz wysokość i warunki wypłacania innych składników wynagradzania wynikających ze stosunku pracy, szczegółowy sposób obliczania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw, zmienionej uchwałą nr XI/72/2019 z dnia 30 sierpnia 2019 r. (druk nr 13/XLVI).
 13. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia szczegółowego trybu i harmonogramu opracowania projektu „Strategii Rozwoju Gminy Trzcińsko-Zdrój na lata 2023-2030”, w tym tryb konsultacji, o których mowa w art. 6 ust. 3 ustawy z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju (druk nr 14/XLVI).
 14. w sprawie pokrycia części kosztów gospodarowania odpadami komunalnymi
  z dochodów własnych niepochodzących z pobranej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi(druk nr 15/XLVI).
 15.  w sprawie zmiany uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Trzcińsko-Zdrój  na rok 2022 (druk nr 16/XLVI).
 16. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Trzcińsko-Zdrój na lata  2022-2035 (druk nr 17/XLVI).

IX. Wolne wnioski i zapytania.

X. Zakończenie sesji.                             

 

Sesja transmitowana jest na żywo na kanale youtube pod adresem:
https://www.youtube.com/channel/UCJHqzyYoEst8ge4IHPf4SHA

Wszystkie sesje w wersji wideo dostępne są na kanale:
https://trzcinskozdroj.tv-polska.eu/      

                                                                           

Dane adresowe

Urząd Miejski Trzcińsko
ul. Rynek 15
74-510 Trzcińsko - Zdrój

tel. 91 41 48 001
fax 91 41 48 103
e-mail: um@trzcinsko-zdroj.pl

Ważne informacje

NIP: 858-17-31-665
REGON: 811684835
konto: 02 9370 1020 0400 0130 2004 0008

Godziny pracy

Urząd Miasta jest czynny
poniedziałek - czwartek w godzinach 7.30 - 15.30
piątek w godzinach 7.00 - 15.00