Dziś jest poniedzialek 08 sierpnia 2022, dziś są imieniny: Emila i Cyryla

Menu strony

Licznik

Odwiedziło nas:
11630229
osób

Onet podróże
Polskie Radio
PITAX

INFORMACJA W ZAKRESIE DEBATY NAD RAPORTEM O STANIE GMINY TRZCIŃSKO-ZDRÓJ

dodano: 2022-06-02 11:44:36

 

Zgodnie z art. 28 aa ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2022 r., poz. 559 ze zm.) Burmistrz Gminy Trzcińsko-Zdrój do dnia 31 maja 2022 r. przedstawia Radzie Miejskiej w Trzcińsku-Zdroju Raport o stanie Gminy za 2021 rok. Raport obejmuje podsumowanie działalności Burmistrza w roku poprzednim, w szczególności realizację polityk, programów i strategii, uchwał rady gminy i budżetu obywatelskiego.
 

Rada Miejska rozpatruje raport, podczas sesji, na której podejmowana jest uchwała w sprawie udzielenia lub nieudzielenia absolutorium Burmistrzowi.Raport rozpatrywany jest w pierwszej kolejności. Nad przedstawionym raportem o stanie gminy przeprowadza się debatę. W debacie nad raportem o stanie gminy radni zabierają głos bez ograniczeń czasowych. W debacie nad raportem o stanie gminy mieszkańcy gminy mogą zabierać głos. Mieszkaniec, który chciałby zabrać głos, składa do Przewodniczącego Rady Miejskiej w Trzcińsku-Zdroju pisemne zgłoszenie, poparte podpisami co najmniej 20 osób. Zgłoszenie składa się najpóźniej w dniu poprzedzającym dzień, na który zwołana została sesja, podczas której ma być przedstawiany raport o stanie gminy. Mieszkańcy są dopuszczani do głosu według kolejności otrzymania przez Przewodniczącego Rady zgłoszenia. Liczba mieszkańców mogących zabrać głos w debacie nie może być większa niż 15, chyba że rada postanowi o zwiększeniu tej liczby.

Sesja, na której zostanie przedstawiony Raport o stanie Gminy Trzcińsko-Zdrój za 2021 rok odbędzie się w dniu 24 czerwca 2022 r.

Zgłoszenia do debaty przyjmowane będą do dnia 23 czerwca 2022 r. w biurze Rady Miejskiej w Trzcińsku-Zdroju (Urząd Miejski w Trzcińsku-Zdroju ul. Rynek 15, 74-510 Trzcińsko-Zdrój) pokój nr 1 w godzinach pracy Urzędu, to jest od poniedziałku do czwartku w godzinach 7:30-15:30 w piątek w godzinach 7:00 -15:00. Zgłoszenia można nadać pocztą pod wskazany adres Urzędu Miejskiego w Trzcińsku-Zdroju lub dostarczyć osobiście.

W zgłoszeniu powinno znaleźć się imię i nazwisko oraz adres zamieszkania mieszkańca Gminy zamierzającego wziąć udział w debacie oraz co najmniej 20 podpisów osób udzielających poparcia – wzór zgłoszenia stanowi załącznik do niniejszej informacji.

Brak udziału mieszkańców w debacie nad raportem nie stanowi przeszkody do dalszego procedowania nad raportem.

Zgłoszenia mieszkańców dokonane po 23 czerwca 2022 r. nie będą rozpatrywane.

ZAŁĄCZNIKI:

- Wzór zgłoszenia do debaty.docx
- Załącznik do zgłoszenia debaty.docx
- Raport o stanie Gminy Trzcińsko-Zdrój za 2021
Dane adresowe

Urząd Miejski Trzcińsko
ul. Rynek 15
74-510 Trzcińsko - Zdrój

tel. 91 41 48 001
fax 91 41 48 103
e-mail: um@trzcinsko-zdroj.pl

Ważne informacje

NIP: 858-17-31-665
REGON: 811684835
konto: 02 9370 1020 0400 0130 2004 0008

Godziny pracy

Urząd Miasta jest czynny
poniedziałek - czwartek w godzinach 7.30 - 15.30
piątek w godzinach 7.00 - 15.00