Dziś jest niedziela 03 lipca 2022, dziś są imieniny: Jacka i Anatola

Menu strony

Licznik

Odwiedziło nas:
11520323
osób

Onet podróże
Polskie Radio
PITAX

XLI Sesja Rady Miejskiej

dodano: 2022-02-25 13:45:38

 

Przewodniczący Rady Miejskiej w Trzcińsku-Zdroju informuje, że w dniu 25 luty 2022 r./piątek/ o godz. 14.00 w trybie zdalnym odbędzie się XLI Sesja Rady Miejskiej w Trzcińsku-Zdroju. Porządek obrad sesji przedstawia się następująco:

1. Sprawy regulaminowe:
1a. otwarcie obrad i stwierdzenie quorum,
1b. przyjęcie porządku dziennego obrad,
2. Informacja Burmistrza Gminy.
3. Informacja Przewodniczącego Rady Miejskiej.
4. Interpelacje i zapytania radnych.
5. Podjęcie uchwał:
5a. w sprawie zmiany uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Trzcińsko-Zdrój na rok 2022 (druk nr 1/XLI);
5b. w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Trzcińsko-Zdrój na lata 2025-2035 (druk nr 2/XLI);
5c. w sprawie ustalenia wysokości ekwiwalentu dla strażaków ratowników Ochotniczych Straży Pożarnych z Gminy Trzcińsko - Zdrój (druk nr 3/XLI);
5d. w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii w Gminie Trzcińsko- Zdrój na lata 2022 - 2025(druk nr 4/XLI);
5e. w sprawie uchwalenia Programu „ Korpus Wsparcia Seniorów” na rok 2022 (druk nr 5/XLI);
5f. w sprawie uchwalenia wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Trzcińsko-Zdrój na lata 2022-2026 (druk nr 6/XLI);
5g. w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy (druk nr 7/XLI);
5h. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości zabudowanej budynkiem innym niemieszkalnym wraz z gruntem, położonej na dz. nr 113/5 o pow. 138 m2, obręb geodezyjnym nr 4, m. Trzcińsko-Zdrój, będącej własnością Gminy (druk nr 8/XLI);
5i. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż udziału w nieruchomości (druk nr 9/XLI);
5j. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż działki numer 262/47 położonej w obrębie geodezyjnym Strzeszów Gmina Trzcińsko-Zdrój, będącej własnością Gminy (druk nr 10/XLI);
5k. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż działki numer 262/48 położonej w obrębie geodezyjnym Strzeszów Gmina Trzcińsko-Zdrój, będącej własnością Gminy (druk nr 11/XLI);
5l. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż działki numer 262/49 położonej w obrębie geodezyjnym Strzeszów Gmina Trzcińsko-Zdrój, będącej własnością Gminy (druk nr 12/XLI);
5m. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż działki numer 262/50 położonej w obrębie geodezyjnym Strzeszów Gmina Trzcińsko-Zdrój, będącej własnością Gminy (druk nr 13/XLI);
5n. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż działki numer 262/51 położonej w obrębie geodezyjnym Strzeszów Gmina Trzcińsko-Zdrój, będącej własnością Gminy (druk nr 14/XLI);
5o. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż działki numer 262/52 położonej w obrębie geodezyjnym Strzeszów Gmina Trzcińsko-Zdrój, będącej własnością Gminy (druk nr 15/XLI);
5p. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż działki numer 124/16 położonej w obrębie geodezyjnym Gogolice Gmina Trzcińsko-Zdrój, będącej własnością Gminy (druk nr 16/XLI);
5q. zmieniająca uchwałę w sprawie nadania Regulaminu korzystania z pomostów rekreacyjno–wędkarskich stanowiących własność Gminy Trzcińsko-Zdrój, zlokalizowanych na obszarze jeziora Strzeszowskiego i Trzygłowskiego (druk nr 17/XLI);
5r. zmieniająca uchwałę w sprawie wprowadzenia regulaminu korzystania z wiat rekreacyjnych, palenisk, zlokalizowanych na terenie gminy Trzcińsko-Zdrój (druk nr 18/XLI);
6. Wolne wnioski i informacje.
7. Zakończenie sesji.

Wszystkie nagrania dotyczące Rady Miejskiej w Trzcińsku-Zdroju znajdują się na stronie:
Sesji transmitowana jest na żywo na kanale youtube.com pod adresem:
https://www.youtube.com/channel/UCJHqzyYoEst8ge4IHPf4SHA

Wszystkie sesje w wersji wideo dostępne są na kanale:
https://trzcinskozdroj.tv-polska.eu/      

Dane adresowe

Urząd Miejski Trzcińsko
ul. Rynek 15
74-510 Trzcińsko - Zdrój

tel. 91 41 48 001
fax 91 41 48 103
e-mail: um@trzcinsko-zdroj.pl

Ważne informacje

NIP: 858-17-31-665
REGON: 811684835
konto: 02 9370 1020 0400 0130 2004 0008

Godziny pracy

Urząd Miasta jest czynny
poniedziałek - czwartek w godzinach 7.30 - 15.30
piątek w godzinach 7.00 - 15.00