Dziś jest wtorek 30 listopada 2021, dziś są imieniny: Andrzeja i Konstantego

Menu strony

Licznik

Odwiedziło nas:
10766662
osób

Onet podróże
Polskie Radio
PITAX

XXXVIII Sesja Rady Miejskiej

dodano: 2021-11-19 18:04:29

 

26 listopada 2021 r.(piątek) o godz. 14.00 w sali posiedzeń Urzędu Miejskiego odbędzie XXXVIII Sesja Rady Miejskiej. Porządek obrad:

1. Sprawy regulaminowe:
1a. otwarcie obrad i stwierdzenie quorum,
1b. przyjęcie porządku dziennego obrad,
2. Informacja Burmistrza Gminy.
3. Informacja Przewodniczącego Rady Miejskiej.
4. Informacja Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej.
5. Interpelacje i zapytania radnych.
6. Podjęcie uchwał:
6a. w sprawie zmiany uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Trzcińsko-Zdrój na rok 2021 (druk nr 1/XXXVIII);
6b. w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Trzcińsko-Zdrój na lata 2021-2035 (druk nr 2/XXXVIII);
6c. w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Województwa Zachodniopomorskiego (druk nr 3/XXXVIII);
6d. w sprawie pokrycia części kosztów gospodarowania odpadami komunalnymi z dochodów własnych niepochodzących z pobranej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi (druk nr 4/XXXVIII);
6e. zmieniająca uchwałę w sprawie dokonania wyboru metody ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, ustalenia stawki opłaty i ustalenia stawki opłaty za pojemnik lub worek oraz określenia stawki opłaty podwyższonej (druk nr 5/XXXVIII);
6f. w sprawie uchwalenia „Rocznego programu współpracy Gminy Trzcińsko-Zdrój z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2022 (druk nr 6/XXXVIII);
6g. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż działki numer 133/41 położonej w obrębie geodezyjnym Gogolice, gm. Trzcińsko-Zdrój, będącej własnością Gminy (druk nr 7/XXXVIII);
6h. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż działki numer 212/11 położonej w obrębie geodezyjnym 2 m. Trzcińsko-Zdrój, będącej własnością Gminy (druk nr 8/XXXVIII);
6i. w sprawie wyrażenia zgody na zamianę nieruchomości położonych w obrębie geodezyjnym Piaseczno (druk nr 9/XXXVIII);
7. Wolne wnioski i informacje.
8. Zakończenie sesji.

Dane adresowe

Urząd Miejski Trzcińsko
ul. Rynek 15
74-510 Trzcińsko - Zdrój

tel. 91 41 48 001
fax 91 41 48 103
e-mail: um@trzcinsko-zdroj.pl

Ważne informacje

NIP: 858-17-31-665
REGON: 811684835
konto: 02 9370 1020 0400 0130 2004 0008

Godziny pracy

Urząd Miasta jest czynny
poniedziałek - czwartek w godzinach 7.30 - 15.30
piątek w godzinach 7.00 - 15.00