Dziś jest niedziela 26 września 2021, dziś są imieniny: Justyny i Cypriana

Menu strony

Kalendarz imprez

Licznik

Odwiedziło nas:
10552900
osób

Onet podróże
Polskie Radio
PITAX

Nieruchomości na sprzedaż

dodano: 2021-07-15 09:38:48

 

Burmistrz Gminy Trzcińsko-Zdrój informuje o ogłoszonych przetargach na sprzedaż nieruchomości położonych w Gminie Trzcińsko-Zdrój. Zapraszamy do zapoznania się ze szczegółami.

 

Burmistrz Gminy Trzcińsko-Zdrój ogłasza II przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej oznaczonej numerem ewidencyjnym 165/3 o powierzchni 738 m², położonej w obrębie nr 2, m. Trzcińsko-Zdrój, przeznaczonej w studium pod budownictwo. Działka położona jest przy ul. Chojnickiej. Nieruchomość jest niezabudowana i aktualnie użytkowana rolniczo (ogródek przydomowy).Działka jest obciążona umową dzierżawy, która zostanie wypowiedziana przed sprzedażą. Cena wywoławcza nieruchomości wynosi netto: 30.000 zł (słownie: trzydzieści tysięcy zł 00/100). Wadium – 3.000 zł (słownie: trzy tysiące zł 00/100), które należy wnieść najpóźniej do dnia 19.08.2021 r. Przetarg odbędzie się w dniu 25.08.2021 r. o godz. 09:00 w sali posiedzeń Urzędu Miejskiego Trzcińsko-Zdrój, Rynek 15, pok. nr 9, 74-510 Trzcińsko-Zdrój. Dodatkowe informacje dotyczące nieruchomości można uzyskać w Urzędzie Miejskim pok. Nr 13 lub pod nr tel. 91 4148088 w.24.

Więcej szczegółów dostępne jest TUTAJ

__________________________________________________________________

 

Burmistrz Gminy Trzcińsko-Zdrój ogłasza II przetarg ustny ograniczony na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej oznaczonej numerem ewidencyjnym 172 o powierzchni 1,0885 ha, położonej w obrębie nr 2, m. Trzcińsko-Zdrój. Działka nr 172 jest niezabudowana, w większości użytkowana rolniczo. Kształt działki o regularnych granicach w formie prostokąta. Bonitacja gruntu – R-IIIa kompleks glebowy pszenny dobry, nadaje się pod sady. Brak infrastruktury technicznej. Cena wywoławcza nieruchomości wynosi netto: 80.000 zł (słownie: osiemdziesiąt tysięcy zł 00/100). Wadium – 8.000 zł (słownie: osiem tysięcy zł 00/100), które należy wnieść najpóźniej do dnia 14.08.2021 r. na konto 94 9370 1020 0400 0130 2004 0001 BS Chojna O/Trzcińsko-Zdrój. Przetarg odbędzie się w dniu 26.08.2021 r. o godz. 10:00 w sali posiedzeń Urzędu Miejskiego Trzcińsko-Zdrój, Rynek 15, pok. nr 9, 74-510 Trzcińsko-Zdrój. Dodatkowe informacje dotyczące nieruchomości można uzyskać w Urzędzie Miejskim pok. Nr 13 lub pod nr tel. 91 4148088 wew. 24.

Więcej szczegółów dostępne jest TUTAJ 

________________________________________________________

 

Burmistrz Gminy Trzcińsko-Zdrój ogłasza II przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej oznaczonej numerem ewidencyjnym 212/10 o powierzchni 3.098 m², położonej w obrębie nr 2, m. Trzcińsko-Zdrój, przeznaczonej pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną wraz z niezbędną infrastrukturą i zjazdami. Działka nr 212/2 uległa podziałowi w wyniku którego powstała działka nr 212/10 i 212/11. Działka nr 212/10 jest niezabudowana, położona przy uliczce gruntowej dochodzącej do ulicy Chojnickiej. Kształt działki o regularnych granicach w formie prostokąta. Uzbrojenie w media komunalne – brak, jest możliwość wykonania przyłącza do sieci wodociągowej i kanalizacyjnej biegnących w ulicy Chojnickiej – ok. 250m. Przyłącze energetyczne do działki – po wydaniu warunków przez właściciela sieci, z istniejącej trafostacji usytuowanej ok. 200 od wycenianej działki, w przyległej do niej drodze. Działka jest obciążona umowami dzierżawy, które zostaną wypowiedziane przed sprzedażą. Cena wywoławcza nieruchomości wynosi netto: 50.000 zł (słownie: pięćdziesiąt tysięcy zł 00/100). Wadium – 5.000 zł (słownie: pięć tysięcy zł 00/100), które należy wnieść najpóźniej do dnia 18.08.2021 r. Przetarg odbędzie się w dniu 24.08.2021 r. o godz. 10:30 w sali posiedzeń Urzędu Miejskiego Trzcińsko-Zdrój, Rynek 15, pok. nr 9, 74-510 Trzcińsko-Zdrój. Dodatkowe informacje dotyczące nieruchomości można uzyskać w Urzędzie Miejskim pok. Nr 13 lub pod nr tel. 91 4148088 wew. 24.

Więcej szczegółów dostępne jest TUTAJ 

_____________________________________________________

 

Burmistrz Gminy Trzcińsko-Zdrój ogłasza II przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości oznaczonej nr działki gruntu 134/13 o powierzchni 628 m2, zabudowanej budynkiem innym niemieszkalnym o powierzchni zabudowy budynku 77,0 m2, obręb geodezyjny Czarnołęka, gm. Trzcińsko-Zdrój. Nieruchomość zab. budynkiem innym niemieszkalnym o powierzchni zabudowy 77,0 m2. Budynek znajdujący się na nieruchomości wybudowany ok. 1980r., murowany, jednokondygnacyjny, niepodpiwniczony, na ławach fundamentowych, betonowych, wolnostojący. Nieruchomość położona jest na obrzeżach miasta, co umożliwia prowadzenie działalności gospodarczej o charakterze produkcyjno-usługowym. Działka jest częściowo uzbrojona – woda i energia. Pierwotnie na działce znajdowała się hydrofornia, która została zlikwidowana a znajdujące się na działce dwie studnie przeznaczone zostały do likwidacji. Zgodnie z obowiązującym Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Trzcińsko-Zdrój uchwalonym. dla w/w nieruchomości ustalono następujące przeznaczenie – ogrody, leżące w strefie ochrony ekspozycji – obszar wyłączony z lokalizacji elektrowni wiatrowych – dopuszczalna lokalizacja infrastruktury towarzyszącej elektrowniom wiatrowym. Cena wywoławcza nieruchomości wynosi: 70.000,00 zł (słownie: siedemdziesiąt tysięcy zł 00/100) Wadium – 7.000,00 zł (słownie: siedem tysięcy zł 00/100), które należy wnieść najpóźniej do dnia 18.08.2021r. Przetarg odbędzie się w dniu 24.08.2021r. o godz. 09:00 w sali posiedzeń Urzędu Miejskiego Trzcińsko-Zdrój, Rynek 15, pok. nr 9, 74-510 Trzcińsko-Zdrój. Dodatkowe informacje dotyczące nieruchomości można uzyskać w Urzędzie Miejskim pok. Nr 13 lub pod nr tel. 91 4148088 wew. 24.

Więcej szczegółów dostępne jest TUTAJ 

__________________________________________________________

 

Burmistrz Gminy Trzcińsko-Zdrój ogłasza II przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej oznaczonej numerem ewidencyjnym 142 o powierzchni 663 m², położonej w obrębie nr 4, m. Trzcińsko-Zdrój. Działka położona jest przy ul. Ceglanej, nieruchomość jest niezabudowana sklasyfikowana, jako Bp. Kształt działki o regularnych granicach w formie zbliżonej do prostokąta. Uzbrojenie w media komunalne – wszystkie sieci znajdują się w zasięgu wycenianej działki. Istnieje możliwość przyłączy po wydaniu warunków przez właścicieli sieci. Działka położona jest w strefie rozwoju działalności gospodarczej. Dla działki brak jest miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego i nie została wydana decyzja o warunkach zabudowy. Zgodnie z obowiązującym Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego nieruchomość oznaczona jest, jako tereny przewidziane na działalność gospodarczą. Cena wywoławcza nieruchomości wynosi netto: 35.000 zł (słownie: trzydzieści pięć tysięcy zł 00/100). Wadium – 3.500 zł (słownie: trzy tysiące pięćset zł 00/100), które należy wnieść najpóźniej do dnia 19.08.2021 r. Przetarg odbędzie się w dniu 25.08.2021 r. o godz. 12:00 w sali posiedzeń Urzędu Miejskiego Trzcińsko-Zdrój, Rynek 15, pok. nr 9, 74-510 Trzcińsko-Zdrój. Dodatkowe informacje dotyczące nieruchomości można uzyskać w Urzędzie Miejskim Trzcińsko-Zdrój pok. Nr 13 lub pod nr tel. 91 4148088 wew. 24.

Więcej szczegółów dostępne jest TUTAJ  

__________________________________________________________

 

Burmistrz Gminy Trzcińsko-Zdrój ogłasza IV przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej oznaczonej numerem ewidencyjnym 463 o powierzchni 0,46 ha; położonej w obrębie geodezyjnym Czarnołęka, m. Trzcińsko-Zdrój. Działka nr 463 jest niezabudowana, położona w obrębie geodezyjnym Czarnołęka sklasyfikowana jest jako dr (droga) o nawierzchni gruntowej nieutwardzonej. Kształt działki – w formie wydłużonego wieloboku o regularnych granicach prostokąta. Brak jest infrastruktury technicznej. Działka położona jest wśród gruntów rolnych. Brak jest miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu. Zgodnie z obowiązującym Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Trzcińsko-Zdrój nieruchomość oznaczona jest, jako tereny rolne. Cena wywoławcza nieruchomości wynosi netto: 35.000 zł (słownie: trzydzieści pięć tysięcy zł 00/100). Wadium – 3.500 zł (słownie: trzy tysiące pięćset zł 00/100), które należy wnieść najpóźniej do dnia 19.08.2021r. Przetarg odbędzie się w dniu 25.08.2021r. o godz. 10:30 w sali posiedzeń Urzędu Miejskiego Trzcińsko-Zdrój, Rynek 15, pok. nr 9, 74-510 Trzcińsko-Zdrój. Dodatkowe informacje dotyczące nieruchomości można uzyskać w Urzędzie Miejskim pok. Nr 13 lub pod nr tel. 91 4148088 wew. 24.

Więcej szczegółów dostępne jest TUTAJ

Dane adresowe

Urząd Miejski Trzcińsko
ul. Rynek 15
74-510 Trzcińsko - Zdrój

tel. 91 41 48 001
fax 91 41 48 103
e-mail: um@trzcinsko-zdroj.pl

Ważne informacje

NIP: 858-17-31-665
REGON: 811684835
konto: 02 9370 1020 0400 0130 2004 0008

Godziny pracy

Urząd Miasta jest czynny
poniedziałek - czwartek w godzinach 7.30 - 15.30
piątek w godzinach 7.00 - 15.00