Dziś jest poniedzialek 23 maja 2022, dziś są imieniny: Iwony i Dezyderego

Menu strony

Licznik

Odwiedziło nas:
11411132
osób

Onet podróże
Polskie Radio
PITAX

Gmina Trzcińsko- Zdrój uzyskała środki na zatrudnienie asystenta osobistego

dodano: 2021-05-31 12:32:20

 

Gmina Trzcińsko- Zdrój w 2021 roku uzyskała środki na zatrudnienie asystenta osobistego osoby niepełnosprawnej w z związku ze złożonym wnioskiem w ramach Programu ‘” Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” – edycja 2021 ogłoszonego przez Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej. Całkowity koszt Programu 80 mln zł., Gmina Trzcińsko- Zdrój otrzymała na realizację Programu 44 064 zł.

Podstawą prawną Programu jest art. 7 ust. 5 ustawy z dnia 23 października 2018 r. o Funduszu Solidarnościowym ( Dz. U. z 2020 r. poz.1787).

Program jest elementem polityki społecznej państwa w zakresie:

  1. Poprawy jakości życia osób niepełnosprawnych, w szczególności poprzez umożliwienie im jak najbardziej niezależnego życia;
  2. Zapewnienie osobom niepełnosprawnym wsparcia oraz pomocy adekwatnej do potrzeb;
  3. Umożliwienie zaangażowania osób niepełnosprawnych w wydarzenia społeczne, kulturalne, rozrywkowe lub sportowe itp.;
  4. Dofinansowania jednostek samorządu terytorialnego dotyczącego realizacji zadań mających na celu wsparcie społeczne osób niepełnosprawnych.

Cele Programu

Głównym celem Programu jest wprowadzenie usługi asystenta jako formy ogólnodostępnego wsparcia dla:

a. dzieci do 16 roku życia z orzeczeniem o niepełnosprawności łącznie ze wskazaniami: konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji oraz konieczności stałego współudziału na co dzień opiekuna dziecka
w procesie jego leczenia, rehabilitacji i edukacji oraz

b. osób niepełnosprawnych posiadających orzeczenie o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności wydane na podstawie ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych albo orzeczenie równoważne
do wyżej wymienionego.

Program ma także zapewnić:

  1. Możliwość skorzystania przez osoby niepełnosprawne z pomocy asystenta przy wykonywaniu codziennych czynności i funkcjonowaniu w życiu społecznym;
  2. Ograniczenie skutków niepełnosprawności oraz stymulowanie osoby niepełnosprawnej
    do podejmowania aktywności i umożliwienie realizowania prawa do niezależnego życia;
  3. Przeciwdziałanie dyskryminacji ze względu na niepełnosprawność oraz wykluczeniu społecznemu osób niepełnosprawnych, umożliwienie osobom niepełnosprawnym uczestnictwa w życiu lokalnej społeczności;
  4. Zwiększenie wsparcia świadczonego przez asystentów ucznia ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi w zakresie wsparcia niepełnosprawnych uczniów, także w innych wymiarach życia i funkcjonowania społecznego.
Dane adresowe

Urząd Miejski Trzcińsko
ul. Rynek 15
74-510 Trzcińsko - Zdrój

tel. 91 41 48 001
fax 91 41 48 103
e-mail: um@trzcinsko-zdroj.pl

Ważne informacje

NIP: 858-17-31-665
REGON: 811684835
konto: 02 9370 1020 0400 0130 2004 0008

Godziny pracy

Urząd Miasta jest czynny
poniedziałek - czwartek w godzinach 7.30 - 15.30
piątek w godzinach 7.00 - 15.00