Dziś jest piątek 23 kwietnia 2021, dziś są imieniny: Jerzego i Wojciecha

Menu strony

Kalendarz imprez

Licznik

Odwiedziło nas:
9952091
osób

Onet podróże
Polskie Radio
PITAX

Nabór wniosków dla OSP z WFOŚiGW

dodano: 2021-04-06 09:21:13

 

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie ogłosił 2 nabory dla Jednostek Samorządu Terytorialnego oraz Ochotniczych Straży Pożarnych, które będą mogły pozyskać dofinansowane na remont remiz i doposażenie w sprzęt jednostek OSP.

Program Remiza : 

Możliwość dofinansowania w formie dotacji do 90% kosztów kwalifikowanych, z zastrzeżeniem, że wysokość dofinansowania ze środków Funduszu dla jednego Beneficjenta nie może przekroczyć 30 000,00 zł lub w formie pożyczki. Wnioski wraz z załącznikami należy składać w terminie od 6 kwietnia do 5 czerwca 2021 r.
Nabór obejmuje projekty z terenu województwa zachodniopomorskiego realizowane w roku 2021 obejmujące nieruchomości użytkowane przez ochotnicze straże pożarne na ich cele statutowe, których właścicielami są ochotnicze straże pożarne lub gminy, polegające na: a) termomodernizacji budynku (np. ocieplenie budynku); b) zakupie i montażu instalacji odnawialnych źródeł energii (pomp ciepła, instalacji fotowoltaicznych); c) zakupie i montażu instalacji ogrzewania elektrycznego przy jednoczesnym zakupie i montażu instalacji fotowoltaicznej; d) modernizacji źródła ciepła tj. wymianie kotła lub paleniska węglowego na gazowe, olejowe, elektryczne lub opalane biomasą, zastąpieniu kotła gazowego, olejowego, elektrycznego lub opalanego biomasą na źródło o wyższej niż dotychczas sprawności wytwarzania ciepła (z wyłączeniem montażu kotła na węgiel lub ekogroszek); e) modernizacji instalacji wewnętrznej c.o. lub c.w.u.; f) likwidacji istniejącego źródła ciepła z jednoczesnym podłączeniem obiektu do sieci ciepłowniczej; g) ograniczeniu zużycia energii elektrycznej i poszanowaniu energii elektrycznej poprzez modernizację istniejącego oświetlenia.

Więcej informacji TUTAJ

Program Mały Strażak 2021 

Celem zadania jest podniesienie gotowości bojowej lokalnych służb ratowniczych poprzez doposażenie jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu województwa zachodniopomorskiego w sprzęt niezbędny do zapobiegania i likwidacji skutków katastrof naturalnych, ekstremalnych zjawisk atmosferycznych lub awarii technicznych, których skutki zagrażają życiu lub zdrowiu osób, mieniu albo środowisku naturalnemu.
Formularz wniosku o przyznanie dofinansowania ze środków WFOŚiGW w Szczecinie składają jednostki Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu województwa zachodniopomorskiego od dnia 06 kwietnia 2021 r. do dnia 07 maja 2021 r. lub do wyczerpania alokacji środków. W przypadku wyczerpania puli środków, decyduje data wpływu wniosku do Funduszu. Za dzień złożenia wniosku uznaje się datę wpływu wniosku do Funduszu. Poziom dofinansowania wynosi do 90% kosztów kwalifikowanych. Maksymalna wartość dofinansowania na jedną jednostkę OSP wynosi 25.000,00 zł.

Więcej informacji TUTAJ
 

Dane adresowe

Urząd Miejski Trzcińsko
ul. Rynek 15
74-510 Trzcińsko - Zdrój

tel. 91 41 48 001
fax 91 41 48 103
e-mail: um@trzcinsko-zdroj.pl

Ważne informacje

NIP: 858-17-31-665
REGON: 811684835
konto: 02 9370 1020 0400 0130 2004 0008

Godziny pracy

Urząd Miasta jest czynny
poniedziałek - czwartek w godzinach 7.30 - 15.30
piątek w godzinach 7.00 - 15.00