Dziś jest wtorek 30 listopada 2021, dziś są imieniny: Andrzeja i Konstantego

Menu strony

Licznik

Odwiedziło nas:
10766464
osób

Onet podróże
Polskie Radio
PITAX

XXVIII Sesja Rady Miejskiej

dodano: 2021-02-19 15:31:27

 

26 lutego 2021 r.(piątek) o godz. 13.00 w trybie zdalnym odbędzie się XXVIII Sesja Rady Miejskiej. Porządek obrad sesji:

I.   Sprawy regulaminowe:
1.  otwarcie obrad i stwierdzenie quorum,
2.   przyjęcie porządku dziennego obrad,
II. Informacja Burmistrza Gminy.
III. Informacja Przewodniczącego Rady Miejskiej.
IV. Interpelacje i zapytania radnych.
V. Podjęcie uchwał:
1.  w sprawie uchwalenia zmiany budżetu Gminy Trzcińsko-Zdrój na rok 2021 (druk nr 1/XXVIII)
2. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Trzcińsko-Zdrój na lata 2021-2035 (druk nr 2/XXVIII)
3.  w sprawie zwolnienia z opłaty za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia w miejscu sprzedaży za rok 2021 r. przedsiębiorców prowadzących punkty sprzedaży na terenie Gminy Trzcińsko-Zdrój i zwrotu określonej części opłaty pobranej od przedsiębiorców, którzy wnieśli jednorazowo opłatę za rok 2021 w terminie do dnia 31 stycznia 2021 r. (druk nr 3/XXVIII)
4. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż działki numer 172 położonej w obrębie geodezyjnym nr 2 m. Trzcińsko-Zdrój, będącej własnością Gminy (druk nr 4/XXVIII)
5. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż działki numer 212/10 położonej w obrębie geodezyjnym 2 m. Trzcińsko-Zdrój, będącej własnością Gminy (druk nr 5/XXVIII)
6. w sprawie zmiany uchwały nr X/71/2015 Rady Miejskiej w Trzcińsku-Zdroju z dnia 30 czerwca 2015 r. w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną opłatę, częstotliwość odbierania odpadów komunalnych i sposób świadczenia usług przez punkty selektywnego zbierania odpadów komunalnych oraz w sprawie określenia trybu i sposobu zgłaszania przez właścicieli nieruchomości przypadków niewłaściwego świadczenia usług przez przedsiębiorcę odbierającego odpady komunalne od właścicieli nieruchomości lub przez prowadzącego punkt selektywnego zbierania odpadów komunalnych (druk nr 6/XXVIII)
7. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie Porozumienia powierzającego realizację zadania publicznego w celu umożliwienia korzystania z usług Środowiskowego Domu Samopomocy w Chojnie przez mieszkańców Gminy Trzcińsko-Zdrój (druk nr 7/XXVIII)
8. w sprawie określenia zasad korzystania z kompleksów boisk „Orlik 2012” stanowiących obiekty użyteczności publicznej będące własnością Gminy Trzcińsko-Zdrój(druk nr 8/XXVIII)
9. w sprawie rozpatrzenia petycji (druk nr 9/XXVIII)
10. w sprawie rozpatrzenia petycji (druk nr 10/XXVIII)
11. w sprawie rozpatrzenia petycji (druk nr 11/XXVIII)
12. w sprawie rozpatrzenia petycji (druk nr 12/XXVIII)
VI. Wolne wnioski i informacje.
VII. Zakończenie sesji.

Dane adresowe

Urząd Miejski Trzcińsko
ul. Rynek 15
74-510 Trzcińsko - Zdrój

tel. 91 41 48 001
fax 91 41 48 103
e-mail: um@trzcinsko-zdroj.pl

Ważne informacje

NIP: 858-17-31-665
REGON: 811684835
konto: 02 9370 1020 0400 0130 2004 0008

Godziny pracy

Urząd Miasta jest czynny
poniedziałek - czwartek w godzinach 7.30 - 15.30
piątek w godzinach 7.00 - 15.00