Dziś jest piątek 01 lipca 2022, dziś są imieniny: Haliny i Mariana

Menu strony

Licznik

Odwiedziło nas:
11516201
osób

Onet podróże
Polskie Radio
PITAX

Nieruchomości na sprzedaż

dodano: 2021-01-14 14:29:23

 

Burmistrz Gminy Trzcińsko-Zdrój ogłasza II przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej oznaczonej numerem ewidencyjnym 463 o powierzchni 0,46 ha, położonej w obrębie geodezyjnym Czarnołęka, m. Trzcińsko-Zdrój. Działka nr 463 jest niezabudowana, położona w obrębie geodezyjnym Czarnołęka sklasyfikowana jest jako dr (droga) o nawierzchni gruntowej nieutwardzonej. Kształt działki - w formie wydłużonego wieloboku o regularnych granicach prostokąta. Brak jest infrastruktury technicznej. Konfiguracja terenu jest wyrównana. Działka położona jest wśród gruntów rolnych. Zagospodarowanie terenu jest słabe. Warunki geotechniczne i stosunki wodne działki są korzystne. Nie zaobserwowano ograniczeń i obciążeń. Brak jest miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu. Zgodnie z obowiązującym Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Trzcińsko-Zdrój uchwalonym Uchwałą Rady Miejskiej w Trzcińsko-Zdrój Nr VI/52/99 z dnia 16.04.1999r. w/w nieruchomość oznaczona jest, jako tereny rolne. Cena wywoławcza nieruchomości wynosi netto: 39.500 zł (słownie: trzydzieści dziewięć tysięcy pięćset zł 00/100). Do ceny ustalonej w przetargu zostanie doliczony należny podatek VAT zgodnie z obowiązującymi przepisami. Wadium - 3.950 zł (słownie: trzy tysiące dziewięćset pięćdziesiąt zł 00/100), które należy wnieść najpóźniej do dnia 21.01.2021r. na konto 94 9370 1020 0400 0130 2004 BS Chojna O/Trzcińsko-Zdrój. Na dowodzie wpłaty należy zaznaczyć „Wadium - przetarg w dniu 26.01.2021 r. działka 463”. Datą dokonania wpłaty wadium jest data uznania rachunku bankowego Gminy Trzcinko-Zdrój. Przetarg odbędzie się w dniu 26.01.2021r. o godz. 10:00 w sali posiedzeń Urzędu Miejskiego Trzcińsko-Zdrój, Rynek 15, pok. nr 9, 74-510 Trzcińsko-Zdrój.

Dane adresowe

Urząd Miejski Trzcińsko
ul. Rynek 15
74-510 Trzcińsko - Zdrój

tel. 91 41 48 001
fax 91 41 48 103
e-mail: um@trzcinsko-zdroj.pl

Ważne informacje

NIP: 858-17-31-665
REGON: 811684835
konto: 02 9370 1020 0400 0130 2004 0008

Godziny pracy

Urząd Miasta jest czynny
poniedziałek - czwartek w godzinach 7.30 - 15.30
piątek w godzinach 7.00 - 15.00