Dziś jest niedziela 03 lipca 2022, dziś są imieniny: Jacka i Anatola

Menu strony

Licznik

Odwiedziło nas:
11520481
osób

Onet podróże
Polskie Radio
PITAX

Działka na sprzedaż

dodano: 2020-12-29 09:23:05

 

BURMISTRZ GMINY TRZCIŃSKO-ZDRÓJ ogłasza III przetarg ustny nieograniczony po I przetargu odbytym w dniu 02 września 2020r. oraz po II przetargu odbytym w dniu 19.11.2020r. na sprzedaż nieruchomości, niezabudowanej, położonej w Trzcińsku-Zdroju, opisanej w księdze wieczystej nr SZ1Y/00042979/5 i oznaczonej nr działki gruntu 164, obr. geod. nr 4 o powierzchni 2 997 m2 obręb nr 4 Trzcińsko-Zdrój. Nieruchomość zlokalizowana w rejonie ulicy Ceglanej, ok. 750 m od centrum miasta, w sąsiedztwie istniejącej zabudowy mieszkaniowej. Kształt regularny, prostokątny. Dojazd do drogi publicznej - ul. Ceglanej - przez działkę drogową o nawierzchni gruntowej nr dz. 159. Teren jest płaski,  nieużytkowany. Nieruchomość nie widnieje w rejestrze zabytków. Klasa bonitacyjna gruntów: RIIIa.

Nieruchomość nie jest objęta aktualnym miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego. Zgodnie z obowiązującym Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Trzcińsko-Zdrój uchwalonym Uchwałą Rady Miejskiej w Trzcińsku-Zdroju Nr VI/52/99 z dnia 16.04.1999r. aktualizowanym Uchwałą Rady Miejskiej nr VIII/55/2015 z dnia 24.04.2015 r. w/w nieruchomość wskazana jest jako strefa rozwoju działalności gospodarczej. W ewidencji gruntów teren jest sklasyfikowany jako RIIIa.
Dla powyższej nieruchomości została wydana decyzja nr 18/2018 z dnia 24.08.2018r. o warunkach zabudowy dla inwestycji: Budowa budynku mieszkalnego jednorodzinnego wolnostojącego wraz z infrastrukturą techniczną (przyłącze energetyczne, wodno-kanalizacyjne, zjazd z drogi gminnej), oraz nie obowiązuje aktualny miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego. Cena wywoławcza nieruchomości wynosi netto: 55 000 zł . Do ceny ustalonej w przetargu zostanie doliczony należny podatek VAT zgodny z obowiązującymi przepisami. Wadium - 5.500 zł (słownie: pięć tysięcy pięćset zł 00/100), które należy wnieść najpóźniej do dnia 21.01.2021r. na konto 94 9370 1020 0400 0130 2004 0001 BS Chojna O/Trzcińsko-Zdrój. Na dowodzie wpłaty należy zaznaczyć ,,Wadium - przetarg w dniu 26.01.2021r. działka 164”. Przetarg odbędzie się w dniu 26.01.2021r. o godz. 12:00 w sali posiedzeń Urzędu Miejskiego Trzcińsko-Zdrój, Rynek 15, pok. nr 9, 74-510 Trzcińsko-Zdrój
 

Dane adresowe

Urząd Miejski Trzcińsko
ul. Rynek 15
74-510 Trzcińsko - Zdrój

tel. 91 41 48 001
fax 91 41 48 103
e-mail: um@trzcinsko-zdroj.pl

Ważne informacje

NIP: 858-17-31-665
REGON: 811684835
konto: 02 9370 1020 0400 0130 2004 0008

Godziny pracy

Urząd Miasta jest czynny
poniedziałek - czwartek w godzinach 7.30 - 15.30
piątek w godzinach 7.00 - 15.00