Dziś jest środa 25 listopada 2020, dziś są imieniny: Erazma i Katarzyny

Menu strony

Kalendarz imprez

Licznik

Odwiedziło nas:
9432321
osób

Onet podróże
Polskie Radio
PITAX

Program„ Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej”

dodano: 2020-11-17 07:57:28

Gmina Trzcińsko – Zdrój w 2020 roku w związku ze złożonym wnioskiem w ramach Programu „ Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” – edycja 2019 – 2020 ogłoszonego przez Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej w 2019 r. uzyskała środki na zatrudnienie asystenta osobistego osoby niepełnosprawne. Podstawą prawną Programu jest art. 7 ust. 5 z dnia 23 października 2018 r. o Solidarnościowym Funduszu Wsparcia Osób Niepełnosprawnych ( Dz. U. poz. 2192 oraz z 2019 r. poz. 1622 i 1696 ) Program ma na celu :

1.Wprowadzenie usługi asystenta jako formy ogólnodostępnego wsparcia dla pełnoletnich osób niepełnosprawnych, posiadających orzeczenie o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności, wydane na podstawie ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1172 z późn. zm.) albo orzeczenie równoważne do wyżej wymienionych;
2. Możliwość skorzystania przez osoby niepełnosprawne z pomocy asystenta przy wykonywaniu codziennych czynności oraz funkcjonowaniu w życiu społecznym;
3. Ograniczenie skutków niepełnosprawności oraz stymulowanie osoby niepełnosprawnej do podejmowania aktywności i umożliwienie realizowania prawa do niezależnego życia;
4. Przeciwdziałanie dyskryminacji ze względu na niepełnosprawność oraz wykluczeniu społecznemu osób niepełnosprawnych, umożliwienie osobom niepełnosprawnym uczestnictwo w życiu lokalnej społeczności np. poprzez udział w wydarzeniach społecznych, kulturalnych, rozrywkowych czy też sportowych. Program realizowany jest przez Ośrodek Pomocy Społecznej  od 01.01.2020 r. do 31.12.2020 r. Uzyskana kwota na realizację zadania w ramach środków Funduszu Solidarnościowego wynosi  32 562,00 zł.

Dane adresowe

Urząd Miejski Trzcińsko
ul. Rynek 15
74-510 Trzcińsko - Zdrój

tel. 91 41 48 001
fax 91 41 48 103
e-mail: um@trzcinsko-zdroj.pl

Ważne informacje

NIP: 858-17-31-665
REGON: 811684835
konto: 02 9370 1020 0400 0130 2004 0008

Godziny pracy

Urząd Miasta jest czynny
poniedziałek - czwartek w godzinach 7.30 - 15.30
piątek w godzinach 7.00 - 15.00