Dziś jest środa 25 listopada 2020, dziś są imieniny: Erazma i Katarzyny

Menu strony

Kalendarz imprez

Licznik

Odwiedziło nas:
9432390
osób

Onet podróże
Polskie Radio
PITAX

Konkurs Prezesa GUS na gminę o najwyższym odsetku spisanych gospodarstw rolnych w kanale samospisu

dodano: 2020-11-13 08:19:03

 

Gmina Trzcińsko-Zdrój bierze udział w konkursie “Konkurs Prezesa GUS na gminę o najwyższym odsetku spisanych gospodarstw rolnych w kanale samospisu”. Konkurs adresowany jest do gmin, w których użytkownicy gospodarstw rolnych dokonują samospisu internetowego w okresie od 1 września do 30 listopada 2020 r.

 1. Wyłonionym zwycięzcom Konkursu, tj. pięciu gminom w każdym województwie za zajęcie odpowiednio I, II, III, IV, i V miejsca, a łącznie 80 gminom w Polsce o najwyższym wskaźniku samospisu, zostaną przyznane nagrody rzeczowe w postaci sprzętu elektronicznego.
 2. Nagrody w konkursie zostaną zakupione przez Organizatora Konkursu. Nagrody dla zwycięzców Konkursu stanowią:
 1. za zajęcie I miejsca – 5 komputerów all-in-one, 2 urządzenia wielofunkcyjne;
 2. za zajęcie II miejsca – 3 komputery stacjonarne, 3 monitory, 4 tablety, 1 urządzenie wielofunkcyjne;
 3. za zajęcie III miejsca – 2 komputery stacjonarne, 2 monitory, 3 tablety, 1 urządzenie wielofunkcyjne;
 4. za zajęcie IV miejsca – 7 tabletów, 1 urządzenie wielofunkcyjne,
 5. za zajęcie V miejsca – 6 tabletów, 1 urządzenie wielofunkcyjne.
 1. 16 Komitetów konkursowych przyznaje także po jednej nagrodzie specjalnej Prezesa GUS w każdym województwie dla gminy najbardziej zaangażowanej we współpracę z urzędem statystycznym, wykazującą największą aktywność wśród społeczności lokalnej. Brane są pod uwagę wszystkie działania obejmujące okres od początku do końca trwania PSR 2020 tj. od 1.09.2020 r. do 30.11.2020 r.
 2. Nagrodę specjalną stanowi sprzęt elektroniczny w postaci 7 tabletów i 1 urządzenia wielofunkcyjnego.
 3. Nie przewiduje się przyznania nagród ex aequo w Konkursie. W przypadku gdy w jednym województwie zostaną wyłonione co najmniej dwie gminy o tym samym wskaźniku samospisu internetowego (o tej samej średniej randze) o wyborze nagrodzonej gminy decyduje największa bezwzględna liczba użytkowników gospodarstw rolnych spisanych w CAWI. Jeśli i ta liczba będzie taka sama, to o wyborze nagrodzonej gminy decyduje najwyższy odsetek użytkowników spisanych w CAWI, podany do trzech miejsc po przecinku.
 4. Przeniesienie roszczeń gwarancyjnych następuje wraz z podpisaniem przez wójta, burmistrza, prezydenta miasta lub upoważnioną osobę protokołu przekazania nagrody rzeczowej, który będzie podstawą do składania przez nagrodzoną gminę roszczeń gwarancyjnych wobec producenta wraz z wystawionym przez sprzedawcę (producenta) dokumentem gwarancyjnym (kartą gwarancyjną).
 5. Organizator nie udziela żadnego rodzaju rękojmi bądź gwarancji w stosunku do przekazanej nagrody rzeczowej.
 6. Organizator nie jest zobowiązany do pokrycia jakichkolwiek należności publicznoprawnych, w szczególności podatków, związanych z otrzymaniem nagrody rzeczowej.
 7. Rodzaj i ilość nagród mogą ulec zmianie z przyczyn niezależnych od Organizatora lub na mocy jednogłośnej decyzji Jury, o czym uczestników niezwłocznie poinformuje Komitet konkursowy odpowiednio w każdym województwie.

 

 

Dane adresowe

Urząd Miejski Trzcińsko
ul. Rynek 15
74-510 Trzcińsko - Zdrój

tel. 91 41 48 001
fax 91 41 48 103
e-mail: um@trzcinsko-zdroj.pl

Ważne informacje

NIP: 858-17-31-665
REGON: 811684835
konto: 02 9370 1020 0400 0130 2004 0008

Godziny pracy

Urząd Miasta jest czynny
poniedziałek - czwartek w godzinach 7.30 - 15.30
piątek w godzinach 7.00 - 15.00