Dziś jest czwartek 02 lipca 2020, dziś są imieniny: Marii i Urbana

Menu strony

Kalendarz imprez

Licznik

Odwiedziło nas:
8843037
osób

Onet podróże
Polskie Radio
PITAX

XXI Sesja Rady Miejskiej

dodano: 2020-06-18 13:36:13

 

Przewodniczący Rady Miejskiej informuje mieszkańców, że w dniu 25 czerwca 2020 r. (czwartek) o godz. 14.00 w sali posiedzeń Urzędu Miejskiego w Trzcińsku – Zdroju odbędzie się XXI Sesja Rady Miejskiej. Porządek obrad :

1.  Sprawy regulaminowe:
a)  otwarcie obrad i stwierdzenie quorum
b)   przyjęcie porządku dziennego obrad,
2. Informacja Burmistrza Gminy. 
3.  Informacja Przewodniczącego Rady Miejskiej.
4. Interpelacje i zapytania radnych.
5. Raport o stanie Gminy Trzcińsko-Zdrój za 2019 r.
- przedstawienie raportu, (druk nr 1/XXI)
- debata nad raportem,
- projekt uchwały w sprawie udzielenia dla Burmistrza Gminy Trzcińsko-Zdrój wotum zaufania. (druk nr 2/XXI)
6. Projekt uchwały Rady Miejskiej w Trzcińsku-Zdroju w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Trzcińsko- Zdrój za 2019 rok.  
- odczytanie uchwały Składu Orzekającego RIO w Szczecinie w sprawie wyrażenia opinii o przedłożonym sprawozdaniu z wykonania budżetu Gminy Trzcińsko-Zdrój wraz z informacją o stanie mienia komunalnego (druk nr 3/XXI)
 - prezentacja sprawozdania z wykonania budżetu za rok 2019 (druk nr 4/XXI)
- stanowisko komisji
-dyskusja
- podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Trzcińsko- Zdrój za 2019 rok.  (druk nr 5/XXI)
7. Projekt uchwały w sprawie udzielenia absolutorium dla Burmistrza Gminy Trzcińsko-Zdrój.  
- odczytanie wniosku Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Trzcińsku-Zdroju w sprawie udzielenia Burmistrzowi Gminy Trzcińsko-Zdrój absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2019 r. (druk nr 6/XXI)
- odczytanie uchwały Składu Orzekającego RIO w Szczecinie w sprawie wydania opinii o wniosku Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Trzcińsku-Zdroju w sprawie udzielenia Burmistrzowi Gminy Trzcińsko- Zdrój absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2019 r. (druk nr 7/XXI) 
- stanowisko komisji
-dyskusja
- podjęcie uchwały (druk nr 8/XXI)

8. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Trzcińsko- Zdrój na 2020 rok. (druk nr 9/XXI);
9. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia dotacji dla Parafii Rzymsko-Katolickiej pod wezwaniem św. Stanisława Męczennika w Góralicach (druk nr 10/XXI);
10. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia „Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Trzcińsko- Zdrój” (druk nr 11/XXI);
11. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż działki numer 39/4 położonej w obrębie geodezyjnym nr 2 miasto Trzcińsko-Zdrój, będącej własnością Gminy (druk nr 12/XXI);
12. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na obciążenie służebnością przesyłu nieruchomości stanowiącej własność Gminy Trzcińsko-Zdrój na rzecz ENEA Operator Sp. z o.o. z siedziba w Poznaniu (druk nr 13/XXI);
13 Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie odpłatnej służebności gruntowej na nieruchomości oznaczonej jako dz. ew. nr 345 obręb Strzeszów (druk nr 14/XXI);
14. Odpowiedzi na interpelacje zgłoszone na poprzednich sesjach. 
15.  Wolne wnioski i informacje.
16. Zakończenie sesji.        

Wszystkie nagrania dotyczące Rady Miejskiej w Trzcińsku-Zdroju znajdują się na stronie:
Sesji transmitowana jest na żywo na kanale youtube.com pod adresem:
https://www.youtube.com/channel/UCJHqzyYoEst8ge4IHPf4SHA

Wszystkie sesje w wersji wideo dostępne są na kanale:
https://trzcinskozdroj.tv-polska.eu/

Dane adresowe

Urząd Miejski Trzcińsko
ul. Rynek 15
74-510 Trzcińsko - Zdrój

tel. 91 41 48 001
fax 91 41 48 103
e-mail: um@trzcinsko-zdroj.pl

Ważne informacje

NIP: 858-17-31-665
REGON: 811684835
konto: 02 9370 1020 0400 0130 2004 0008

Godziny pracy

Urząd Miasta jest czynny
poniedziałek - czwartek w godzinach 7.30 - 15.30
piątek w godzinach 7.00 - 15.00