Dziś jest wtorek 26 maja 2020, dziś są imieniny: Filipa i Pauliny

Menu strony

Kalendarz imprez

Licznik

Odwiedziło nas:
8691540
osób

Onet podróże
Polskie Radio
PITAX

Pismo z Ministerstwa Rolnictwa w sprawie szacowania szkód (susza)

dodano: 2020-05-21 13:06:38

Szanowni Państwo, w związku z napływającymi pytaniami dotyczącymi szacowania szkód powstałych w wyniku tegorocznych niekorzystnych zjawisk atmosferycznych oraz w nawiązaniu do pisma WR.fgr.071.61.2020 – uprzejmie Panią/Pana Wojewodę informuję, że aktualnie finalizowane są prace nad utworzeniem elektronicznego systemu zgłaszania przez producentów rolnych wniosków o oszacowanie strat w uprawach rolnych spowodowanych przez suszę i sporządzania protokołu. Nie ma zatem potrzeby powoływania przez Panią/Pana Wojewodę komisji w celu szacowania szkód powstałych w wyniku tegorocznej suszy. Wprowadzenie aplikacji informatycznej pozwalającej producentom rolnym na wnioskowanie o oszacowanie szkód spowodowanych przez suszę usprawni proces szacowania tych szkód i umożliwi automatyczną weryfikację zgłoszeń z zasięgiem suszy wyznaczonej na podstawie KBW i ustalonym poziomem strat w plonach. Po zakończeniu ww. prac zostaną Pani/Panu Wojewodzie przekazane szczegółowe informacje dotyczące funkcjonowania elektronicznego systemu zgłaszania przez producentów rolnych wniosków o oszacowanie strat w uprawach rolnych spowodowanych przez suszę.

Ponadto uprzejmie informuję, że mając na względzie unijne przepisy regulujące udzielanie pomocy publicznej w związku z wystąpieniem niekorzystnych zjawisk atmosferycznych oraz fakt że producenci rolni nie mają obecnie obowiązku prowadzenia ewidencji zdarzeń gospodarczych, obecnie nie ma możliwości udzielania pomocy producentom rolnym, w których gospodarstwach lub działach specjalnych wystąpiły szkody spowodowane przez suszę, grad, deszcz nawalny, ujemne skutki przezimowania, przymrozki wiosenne, powódź, huragan, piorun, obsunięcie się ziemi lub lawinę w rozumieniu przepisów o ubezpieczeniach upraw rolnych i zwierząt gospodarskich, bez oszacowania szkód przez komisje powołane na podstawie przepisów o Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa. Wytyczne dla Komisji powołanych przez Wojewodę dotyczące ogólnych zasad szacowania szkód w gospodarstwach rolnych i działach specjalnych produkcji rolnej, w których wystąpiły szkody spowodowane przez suszę, grad, deszcz nawalny, ujemne skutki przezimowania, przymrozki wiosenne, powódź, huragan, piorun, obsunięcie się ziemi lub lawinę oraz protokół oszacowania szkód do stosowania w bieżącym roku zostaną udostępnione bezzwłocznie po zakończeniu prac nad utworzeniem elektronicznego systemu zgłaszania przez producentów rolnych wniosków o oszacowanie strat w uprawach rolnych spowodowanych przez suszę.

Jednocześnie mając na względzie aktualną sytuację związaną z epidemią COVID-19 uprzejmie proszę, aby tak zorganizować prace powołanych przez Panią/Pana Wojewodę komisji szacujących szkody powstałe w wyniku niekorzystnych zjawisk atmosferycznych, aby zapewnione zostało bezpieczeństwo zdrowotne członków komisji i producentów rolnych. Z poważaniem

Ryszard Kamiński

Podsekretarz Stanu

DO POBRANIA : Pismo – Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi

Dane adresowe

Urząd Miejski Trzcińsko
ul. Rynek 15
74-510 Trzcińsko - Zdrój

tel. 91 41 48 001
fax 91 41 48 103
e-mail: um@trzcinsko-zdroj.pl

Ważne informacje

NIP: 858-17-31-665
REGON: 811684835
konto: 02 9370 1020 0400 0130 2004 0008

Godziny pracy

Urząd Miasta jest czynny
poniedziałek - czwartek w godzinach 7.30 - 15.30
piątek w godzinach 7.00 - 15.00