Dziś jest środa 23 września 2020, dziś są imieniny: Tekli i Bogusława

Menu strony

Kalendarz imprez

Licznik

Odwiedziło nas:
9209279
osób

Onet podróże
Polskie Radio
PITAX

Zarządzenie Dyrektora Szkoły Podstawowej w Góralicach

dodano: 2020-03-23 15:03:12

Zarządzenie nr 8/2019/2020 Dyrektora Szkoły Podstawowej im. Marka Kotańskiego w Góralicach z dnia 23 marca 2020 r.w sprawie organizacji kształcenia na odległość w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty.

Podstawa prawna:
1.Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 20 marca 2020 r. w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19.
2.Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 20 marca 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19.
§ 1. W czasie ograniczenia funkcjonowania szkół związanego z zagrożeniem epidemiologicznym nauka jest realizowana na odległość. Niniejsze uregulowania obowiązują w terminie 25 marca - 10 kwietnia 2020 r.
§ 2. Do jej realizacji w szkole Podstawowej im. Marka Kotańskiego w Góralicach służy platforma:
1)e-dziennik
§ 3. W przypadku zgłoszenia wychowawcy oddziału lub dyrektorowi szkoły przez ucznia / jego rodziców braku technicznej możliwości korzystania z kształcenia na odległość wychowawca niezwłocznie podejmuje działanie polegające na zebraniu  od nauczycieli materiałów nauczania i przesyła je e-mailowo dyrektorowi szkoły,który drukuje je i udostępnia w formie papierowej w poniedziałki przy wejściu do szkoły  w godzinach 8:30 – 13:00.
§ 4. Nauczyciele są zobowiązani do zwrócenia szczególnej uwagi na równomierne obciążenie ucznia zajęciami w danym dniu, a także uwzględnienie możliwości psychofizycznych dzieci,a koordynatorami czynię wychowawców poszczególnych oddziałów. 
§ 5. Nauczyciele są zobowiązani prowadzić kształcenie na odległość zgodnie z tygodniowym planem zajęć, wykorzystując posiadane przez uczniów podręczniki, zeszyty ćwiczeń, zbiory zadań i dokumentować w formie pozwalającej ustalić liczbę przeprowadzonych zajęć.
§ 6. W przypadku uczniów klas I-III szkoły podstawowej nauczyciel ma obowiązek poinformowania rodziców o dostępnych materiałach, a także możliwych sposobach i formach ich realizacji przez dziecko w domu. 
§ 7. Nauczyciele i specjaliści, realizując naukę na odległość, zobowiązani są do dostosowania sposobów oraz metod pracy do potrzeb i możliwości uczniów, w tym wynikających z indywidualnych programów edukacyjno-terapeutycznych. 
§ 8. Dopuszczalne formy kontaktu oraz konsultacji nauczycieli z rodzicami i uczniami: e-mail szkoły (opcjonalnie nauczyciela)poprzez e-dziennik
§ 9. Wiedza ucznia oraz postępy w nauce winny być monitorowane, sprawdzane i oceniane zgodnie z uregulowaniami ZSO w zakresie skali ocen. Każdorazowo nauczyciel winien informować, jakie działania ucznia będą oceniane i w jakim terminie powinny być wykonane. Podejmowanie przez ucznia aktywności określonych przez nauczyciela, potwierdzających zapoznanie się ze wskazanym materiałem, winny dać podstawę do oceny pracy ucznia.
§ 10. W okresie czasowego zawieszenia zajęć dydaktyczno-wychowawczych ograniczony jest obowiązek świadczenia pracy przez nauczycieli na terenie szkoły, z wyłączeniem przypadków, gdy jest to niezbędne do realizowania zajęć z uczniami zdalnie lub w inny sposób, lub gdy jest to niezbędne dla zapewnienia ciągłości funkcjonowania szkoły. O potrzebie realizacji kształcenia na odległość na terenie szkoły nauczyciel winien uprzedzić dyrektora szkoły telefonicznie co najmniej do godziny 14:00 dnia poprzedzającego.
§ 11. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 25 marca 2020 r.

Góralice, 23 marca 2020 r. dyr. Ireneusz Nabywaniec

Dane adresowe

Urząd Miejski Trzcińsko
ul. Rynek 15
74-510 Trzcińsko - Zdrój

tel. 91 41 48 001
fax 91 41 48 103
e-mail: um@trzcinsko-zdroj.pl

Ważne informacje

NIP: 858-17-31-665
REGON: 811684835
konto: 02 9370 1020 0400 0130 2004 0008

Godziny pracy

Urząd Miasta jest czynny
poniedziałek - czwartek w godzinach 7.30 - 15.30
piątek w godzinach 7.00 - 15.00