Dziś jest środa 23 września 2020, dziś są imieniny: Tekli i Bogusława

Menu strony

Kalendarz imprez

Licznik

Odwiedziło nas:
9209418
osób

Onet podróże
Polskie Radio
PITAX

Kwarantanna

dodano: 2020-03-20 20:02:27

 

USTALENIA PODJĘTE NA SPOTKANIU W 17 MARCA 2020 R. PODCZAS POSIEDZENIA POWIATOWEGO ZESPOŁU ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO.

1. Definicja: kwarantanna - odosobnienie osoby zdrowej, która była narażona na zakażenie, w celu zapobieżenia szerzeniu się chorób szczególnie niebezpiecznych i wysoce zakaźnych;

2. W budynkach wyznaczonych na kwarantannę zaleca się zapewnienie:

 • Dostęp do bieżącej ciepłej i zimnej wody,
 • Środków do utrzymania higieny osobistej,
 • Środków chemicznych i sprzętu porządkowego do utrzymania czystości pomieszczeń i sprzętów,
 • Możliwości pomiaru temperatury ciała każdej osoby przebywającej na kwarantannie,
 • Wystarczającej ilości pojemników jednostkowych na odpady komunalna, które powinny być wyłożone jednorazowymi wkładami foliowymi, oraz obrót tymi odpadami w sposób wykluczający kontakt osób poddanych kwarantannie z osobami z zewnątrz,
 • Higieniczne warunki do spożywania posiłków,
 • Zapewnienie dostaw żywności w sposób wykluczający kontakt osób poddanych kwarantannie z osobami z zewnątrz,
 • Odpowiednie warunki do chłodniczego przechowywania produktów żywnościowych,
 • Ograniczenia kontaktu pomiędzy osobami, które zostały poddane kwarantannie.

3. Odpady powstające w miejscu kwarantanny np. opakowania po produktach żywnościowych oraz resztki pokonsumpcyjne winny być traktowane jak zwykłe odpady komunalne;

4. W budynku w którym odbywana jest kwarantanna obowiązuje całkowity zakaz opuszczania budynku oraz zakaz wstępu osobom nieupoważnionym (odwiedziny bliskich są zakazane);

5. Osoby upoważnione, które będą wchodzić do budynku kwarantanny lub znajdą się w jego bliskim sąsiedztwie (np. dostawa żywności, odbiór odpadów komunalnych, wizyty lekarskie) powinny mieć zapewniono środki indywidualnej ochrony osobistej;

6. W przypadku wystąpienia lub nasilenia się któregokolwiek z objawów chorobowych tj.:

 • Gorączka powyżej 38 stopni Celcjusza;
 • Kaszel;
 • Duszności.

należy niezwłocznie skontaktować się telefonicznie z lekarzem POZ w godzinach od 08:00 do 18:00 lub NiŚOZ w godzinach od 18:00 do 08:00;

7. W przypadku wystąpienia lub pogorszenia objawów u osoby poddanej kwarantannie, a w następstwie uzyskania pozytywnego wyniku laboratoryjnego należy obiekt poddać dezynfekcji, a u pozostałych osób odbywających dotychczas kwarantanna rozpocząć nowy 14 dniowy okres kwarantanny.
 

Dane adresowe

Urząd Miejski Trzcińsko
ul. Rynek 15
74-510 Trzcińsko - Zdrój

tel. 91 41 48 001
fax 91 41 48 103
e-mail: um@trzcinsko-zdroj.pl

Ważne informacje

NIP: 858-17-31-665
REGON: 811684835
konto: 02 9370 1020 0400 0130 2004 0008

Godziny pracy

Urząd Miasta jest czynny
poniedziałek - czwartek w godzinach 7.30 - 15.30
piątek w godzinach 7.00 - 15.00