Dziś jest piątek 22 listopada 2019, dziś są imieniny: Marka i Cecylii

Menu strony

Kalendarz imprez

Licznik

Odwiedziło nas:
7978902
osób

Obwieszczenie w sprawie budowy posterunku Policji

dodano: 2019-07-09 14:42:43

Zgodnie z art. 61§ 4, 10 i 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeksu postępowania administracyjnego (t.j.: Dz. U. z 2018 r. poz. 2096 ze zm.) i art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j.: Dz. U. z 2018 r. poz. 1945zw zm), ZAWIADAMIAM o wszczętym postępowaniu administracyjnym w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego, polegającej na:"Budowie budynku posterunku policji wraz z urządzeniami budowlanymi”. Lokalizacja inwestycji:Trzcińsko-Zdrój, ul. Ceglana, obręb 0004 Trzcińsko-Zdrój 4, dz. nr ew. 218/1 i 218/2. Inwestor: Komenda Wojewódzka Policji w Szczecinie, ul. Małopolska 47, 70-515 Szczecin. Na podstawie art. 10 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego zawiadamiam, że można się zapoznać z projektem decyzji oraz całokształtem materiałów, które posłużyły do jej przygotowania. Jednocześnie informuję, że wystąpiono do właściwych instytucji o uzgodnienie w/w decyzji. W terminie 14 dni od dnia podania do publicznej wiadomości niniejszego obwieszczenia zainteresowani mogą zapoznać się z dokumentacją oraz zgłaszać swoje warunki, zastrzeżenia, wnioski, uwagi do postępowania w w/w sprawie w Urzędzie Miejskim Trzcińsku-Zdroju, ul. Rynek 15, 74-510 Trzcińsko-Zdrój, w godzinach pracy Urzędu.

Dane adresowe

Urząd Miejski Trzcińsko
ul. Rynek 15
74-510 Trzcińsko - Zdrój

tel. 91 41 48 001
fax 91 41 48 103
e-mail: um@trzcinsko-zdroj.pl

Ważne informacje

NIP: 858-17-31-665
REGON: 811684835
konto: 02 9370 1020 0400 0130 2004 0008

Godziny pracy

Urząd Miasta jest czynny
poniedziałek - czwartek w godzinach 7.30 - 15.30
piątek w godzinach 7.00 - 15.00