Dziś jest piątek 22 listopada 2019, dziś są imieniny: Marka i Cecylii

Menu strony

Kalendarz imprez

Licznik

Odwiedziło nas:
7978878
osób

Obwieszczenie w sprawie budowy ścieżki rowerowej Trzcińsko-Myślibórz

dodano: 2019-07-09 14:11:18

Zgodnie z art. 61§ 4, 10 i 49  ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeksu postępowania administracyjnego (t.j.: Dz. U. z 2018 r. poz. 2096 ze zm.) i art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j.: Dz. U. z 2018 r. poz. 1945zw zm), ZAWIADAMIAM o wszczętym postępowaniu administracyjnym w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego, polegającej na:"Budowie drogi rowerowej na odcinku Trzcińsko-Zdrój  -  Myślibórz (Trasa Pojezierzy Zachodnich) w ciągu nieczynnej linii kolejowej”. Lokalizacja inwestycji:Trzcińsko-Zdrój, obręb 0003 Trzcińsko-Zdrój 3, dz. nr ew. 710/13, 710/15, 821, obręb 0002 Czarnołęka, dz. nr ew. 872, 706, 871, obręb 0003 Góralice, dz. nr ew. 535, 1021/3, 1021/1, 1058, 1059, Gmina Trzcińsko-Zdrój. Inwestor:  Województwo  Zachodniopomorskie, ul. Korsarzy 34, 70-540 Szczecin. Na podstawie art. 10 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego zawiadamiam, że można się zapoznać z projektem decyzji oraz całokształtem materiałów, które posłużyły do jej przygotowania. Jednocześnie informuję, że wystąpiono do właściwych instytucji o uzgodnienie w/w decyzji. W terminie 14 dni od dnia podania do publicznej wiadomości niniejszego obwieszczenia zainteresowani mogą zapoznać się z dokumentacją oraz zgłaszać swoje warunki, zastrzeżenia, wnioski, uwagi do postępowania w w/w sprawie w Urzędzie Miejskim Trzcińsku-Zdroju, ul. Rynek 15, 74-510 Trzcińsko-Zdrój, w godzinach pracy Urzędu.

Dane adresowe

Urząd Miejski Trzcińsko
ul. Rynek 15
74-510 Trzcińsko - Zdrój

tel. 91 41 48 001
fax 91 41 48 103
e-mail: um@trzcinsko-zdroj.pl

Ważne informacje

NIP: 858-17-31-665
REGON: 811684835
konto: 02 9370 1020 0400 0130 2004 0008

Godziny pracy

Urząd Miasta jest czynny
poniedziałek - czwartek w godzinach 7.30 - 15.30
piątek w godzinach 7.00 - 15.00