Dziś jest piątek 01 lipca 2022, dziś są imieniny: Haliny i Mariana

Menu strony

Licznik

Odwiedziło nas:
11516225
osób

Onet podróże
Polskie Radio
PITAX

Działka na sprzedaż - ul. Cmentarna

dodano: 2019-07-09 12:18:49

 

BURMISTRZ GMINY TRZCIŃSKO-ZDRÓJ ogłasza przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż działki niezabudowanej, położonej w Trzcińsku-Zdroju, opisanej w księdze wieczystej nr SZ1Y/00066420/6 i oznaczonej 93/20 o powierzchni 0,0284 ha obręb nr 1 Trzcińsko-Zdrój. Działka zlokalizowana jest w rejonie ulicy Cmentarnej, ok. 700 m od centrum miasta, w sąsiedztwie istniejącej zabudowy mieszkaniowej. Kształt regularny, prostokątny. Warunki gruntowo-wodne korzystne. Kształt regularny, prostokątny ze wzniesieniem. Klasa bonitacyjna gruntów: RIII a.

Nieruchomość nie jest objęta aktualnym miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego. Zgodnie z obowiązującym Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Trzcińsko-Zdrój uchwalonym Uchwałą Rady Miejskiej w Trzcińsku-Zdroju Nr VI/52/99z dnia 16.04.1999r. aktualizowanym Uchwałą Rady Miejskiej nr VIII/55/2015 z dnia 24.04.2015 r. w/w nieruchomość wskazana jest jako zieleń parkowa, zieleń nisko urządzona, a część jako teren zabudowy mieszkaniowej. W ewidencji gruntów teren jest sklasyfikowany jako RIII a. Działka nie jest obciążona ograniczonymi prawami rzeczowymi i nie ma przeszkód prawnych w rozporządzaniu nią. Brak jest również zobowiązań, których przedmiotem jest nieruchomość.
Cena wywoławcza nieruchomości wynosi 13.000,00 zł (słownie: trzynaście tysięcy zł 00/100)
Wadium - 1 300,00 zł (słownie: tysiąc trzysta zł 00/100)
Przetarg odbędzie się w dniu 6 sierpnia 2019. o godz. 10:00 w sali posiedzeń Urzędu Miejskiego Trzcińsko-Zdrój, Rynek 15, pok. nr 9, 74-510 Trzcińsko-Zdrój
Wadium należy wnieść najpóźniej do dnia 02.08.2019 r. na rachunek bankowy Gminy Trzcińsko-Zdrój
nr: 94 9370 1020 0400 0130 2004 0001 BS Chojna O/Trzcińsko-Zdrój.
Na dowodzie wpłaty należy zaznaczyć „Wadium - przetarg w dniu 06.08.2019 r. działka 93/20”.
Datą dokonania wpłaty wadium jest data uznania rachunku bankowego Gminy Trzcinko-Zdrój.

Dane adresowe

Urząd Miejski Trzcińsko
ul. Rynek 15
74-510 Trzcińsko - Zdrój

tel. 91 41 48 001
fax 91 41 48 103
e-mail: um@trzcinsko-zdroj.pl

Ważne informacje

NIP: 858-17-31-665
REGON: 811684835
konto: 02 9370 1020 0400 0130 2004 0008

Godziny pracy

Urząd Miasta jest czynny
poniedziałek - czwartek w godzinach 7.30 - 15.30
piątek w godzinach 7.00 - 15.00