Dziś jest piątek 01 lipca 2022, dziś są imieniny: Haliny i Mariana

Menu strony

Licznik

Odwiedziło nas:
11516167
osób

Onet podróże
Polskie Radio
PITAX

Działka rolna na sprzedaż

dodano: 2019-07-09 00:00:00

 

Burmistrz Gminy Trzcińsko-Zdrój ogłasza II przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości rolnej, niezabudowanej, położonej w m.Gogolice, opisanej w księdze wieczystej nr SZ1Y/00025489/8 i oznaczonej nr działki gruntu 81/2 o powierzchni 0,1647 ha obręb Gogolice. Nieruchomość niezabudowana, położona w m.Gogolice przy drodze powiatowej nr 1402Z Rosnowo-Gogolice-Chełm Górny oraz przy drodze gminnej o nawierzchni szutrowej.

W sąsiedztwie obiekt sakralny, zabudowa mieszkaniowa z zabudową towarzyszącą oraz grunty rolne. Działka od wielu lat nieużytkowana, porośnięta wysokimi trawami i chwastami oraz samosiewkami krzewów i drzew. Warunku gruntowo-wodne korzystne. Kształt regularny, prostokątny. Na działce znajdują się niewielkie wyrobiska powstałe w wyniku pozyskania żwiru lub przez dziką zwierzynę. W chwili obecnej brak jest miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmującego w/w działkę. Nie wszczęto ani nie wydano decyzji w trybie art.61 ust.1 oraz art.50 ust.12 ustawy z dnia 27.03.2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym. Działka sklasyfikowana jako pastwisko PsIII. Zgodnie z obowiązującym Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Trzcińsko-Zdrój uchwalonego Uchwałą Rady Miejskiej w Trzcińsku-Zdroju nr VI/52/99 z dnia 16.04.1999r. aktualizowanego uchwałą Rady Miejskiej nr VIII/55/2015 z dnia 24.04.2015r. - teren produkcji rolnej.
Cena wywoławcza nieruchomości wynosi 34.000,00 zł (słownie trzydzieści cztery tysięcy zł 00/100). Wadium - 3.000,00 zł (słownie trzy tysiące zł 00/100)
Przetarg odbędzie się w dniu 5 sierpnia 2019 r. o godz. 11:00 w sali posiedzeń Urzędu Miejskiego Trzcińsko-Zdrój, Rynek 15, pok. nr 9, 74-510 Trzcińsko-Zdrój. Wadium należy wnieść najpóźniej do dnia 26 czerwca 2019 r. na rachunek bankowy Gminy Trzcinko-Zdrój
nr: 94 9370 1020 0400 0130 2004 0001 BS Chojna O/Trzcińsko-Zdrój.
Na dowodzie wpłaty należy zaznaczyć „Wadium - przetarg w dniu 05.08.2019 r. działka 81/2”.

Więcej informacji TUTAJ

Dane adresowe

Urząd Miejski Trzcińsko
ul. Rynek 15
74-510 Trzcińsko - Zdrój

tel. 91 41 48 001
fax 91 41 48 103
e-mail: um@trzcinsko-zdroj.pl

Ważne informacje

NIP: 858-17-31-665
REGON: 811684835
konto: 02 9370 1020 0400 0130 2004 0008

Godziny pracy

Urząd Miasta jest czynny
poniedziałek - czwartek w godzinach 7.30 - 15.30
piątek w godzinach 7.00 - 15.00