Dziś jest piątek 01 lipca 2022, dziś są imieniny: Haliny i Mariana

Menu strony

Licznik

Odwiedziło nas:
11515516
osób

Onet podróże
Polskie Radio
PITAX

ZAPYTANIE OFERTOWE

dodano: 2019-02-01 07:47:11

Przedmiotem zamówienia są zajęcia edukacyjne dla dzieci kształcące kompetencje kluczowe w ramach projektu pn. „ Wspieramy rodziny w Gminie Trzcińsko – Zdrój” w zakresie: warsztatów tanecznych.

- w wymiarze 2 godzin w tygodniu łącznie w miesiącu 8 godzin.

II. Wymagania dotyczące uprawnień:

1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunki dotyczące posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania.

2. W celu potwierdzenia, że Wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu Wykonawca przedłoży:

- kserokopie dokumentów potwierdzających formę prawną prowadzonej działalności( jeżeli dotyczy),

- kserokopie dokumentów potwierdzających kwalifikacje osoby udzielającej świadczeń
( np. certyfikat, dyplomy, itp.)

3.Wykonawca musi posiadać  doświadczenie w prowadzeniu warsztatów.

III.  Termin i miejsce realizacji zamówienia :

- Termin  - od lutego do 31 grudnia 2019 roku,

- Miejscem realizacji zamówienia jest miasto – Trzcińsko – Zdrój .

 

Załączniki:
- zapytanie -  warsztaty taneczne.pdf
- Załącznik nr 1.docx
- Załącznik nr 2.docx
- Załącznik nr 3.docx
Dane adresowe

Urząd Miejski Trzcińsko
ul. Rynek 15
74-510 Trzcińsko - Zdrój

tel. 91 41 48 001
fax 91 41 48 103
e-mail: um@trzcinsko-zdroj.pl

Ważne informacje

NIP: 858-17-31-665
REGON: 811684835
konto: 02 9370 1020 0400 0130 2004 0008

Godziny pracy

Urząd Miasta jest czynny
poniedziałek - czwartek w godzinach 7.30 - 15.30
piątek w godzinach 7.00 - 15.00