Dziś jest środa 24 lipca 2019, dziś są imieniny: Kingi i Krystyny

Menu strony

Kalendarz imprez

Licznik

Odwiedziło nas:
7608197
osób

ZAPROSZENIE NA V SESJĘ RADY MIEJSKIEJ W TRZCIŃSKU-ZDROJU

dodano: 2019-01-19 08:03:46

Serdecznie zapraszamy na V  Sesję Rady Miejskiej, która odbędzie się w dniu 25 stycznia 2019 r. /piątek/ o godz. 14:00 w sali posiedzeń Urzędu Miejskiego w Trzcińsku – Zdroju.

 

Porządek obrad  sesji Rady Miejskiej:

  1. Przyjęcie porządku obrad
  2. Przyjęcie protokołu z obrad poprzedniej sesji,
  3. Sprawozdanie z działalności Burmistrza
  4. Informacja Przewodniczącego Rady Miejskiej
  5. Interpelacje i zapytania radnych 
  6. Rozpatrzenie projektów uchwał:

a/ w sprawie określenia warunków udzielenia bonifikaty i wysokości stawek procentowych bonifikaty w przypadku wniesienia opłaty jednorazowej za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności tych gruntów (druk nr 1/V)

b/ w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne przekazanie mienia Gminy Trzcińsko-Zdrój na rzecz Skarbu Państwa. (druk nr 2/V)

c/ w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne przekazanie mienia Gminy Trzcińsko-Zdrój na rzecz Skarbu Państwa. (druk nr 3/V)

d/ w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej na 2019 rok. (druk nr 4/V)

e/  w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Oświaty Zdrowia, Kultury i Spraw Socjalnych na 2019 rok.  (druk nr 5/V)

f/ w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Infrastruktury, Rolnictwa i Budżetu na 2019 rok. (druk nr 6/V)

g/  w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Skarg, Wniosków i Petycji na 2019 rok. (druk nr 7/V)

h/  w sprawie ustalenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na terenie gminy Trzcińsko- Zdrój składanej przez właścicieli nieruchomości oraz warunków i trybu składania deklaracji za pomocą środków komunikacji elektronicznej (druk nr 8/V)

i/ w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Trzcińsko-Zdrój na rok 2019  (druk nr 9/V)

j/ w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Trzcińsko-Zdrój na lata 2019-2033 (druk nr 10/V)

  1. Odpowiedzi na interpelacje zgłoszone na poprzednich sesjach,
  2. Wolne wnioski i informacje.
  3. Zakończenie sesji.
Dane adresowe

Urząd Miejski Trzcińsko
ul. Rynek 15
74-510 Trzcińsko - Zdrój

tel. 91 41 48 001
fax 91 41 48 103
e-mail: um@trzcinsko-zdroj.pl

Ważne informacje

NIP: 858-17-31-665
REGON: 811684835
konto: 02 9370 1020 0400 0130 2004 0008

Godziny pracy

Urząd Miasta jest czynny
poniedziałek - czwartek w godzinach 7.30 - 15.30
piątek w godzinach 7.00 - 15.00