Dziś jest piątek 19 kwietnia 2019, dziś są imieniny: Adolfa i Tymona

Menu strony

Kalendarz imprez

Licznik

Odwiedziło nas:
7338970
osób

Wyróżnienia

Zapraszamy na XLVI Sesję Rady Miejskiej

dodano: 2018-09-05 15:03:51

Serdecznie zapraszamy na XLVI  Sesję Rady Miejskiej, która odbędzie się w dniu 14 września 2018 r. /piątek/ o godz. 14:00 w sali posiedzeń Urzędu Miejskiego w Trzcińsku – Zdroju.

Porządek obrad  sesji Rady Miejskiej:

I.   Sprawy regulaminowe:

1.  otwarcie obrad i stwierdzenie quorum,

2.   przyjęcie porządku dziennego obrad,

3.   przyjęcie protokołu poprzedniej sesji,

II. Informacja Burmistrza Gminy.

III. Informacja o przebiegu wykonania budżetu Gminy Trzcińsko-Zdrój za I półrocze 2018 r.

IV. Informacja Przewodniczącego Rady Miejskiej.

V. Interpelacje i zapytania radnych.

VI. Podjęcie uchwał w sprawach:

1. w sprawie utworzenia odrębnego obwodu głosowania. (druk nr 432)

2. w sprawie określenia zasad i trybu przeprowadzania konsultacji społecznych z mieszkańcami gminy Trzcińsko-Zdrój. (druk nr 433)

3. w sprawie określenia sposobu konsultacji z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art.3 ust.3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji. (druk nr 434)

4. w sprawie wykonywania obywatelskiej inicjatywy uchwałodawczej (druk nr 435)

5. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż, w drodze przetargu ograniczonego, nieruchomości gruntowej, stanowiącej własność Gminy Trzcińsko-Zdrój (druk nr 436)

6. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż, w drodze przetargu ustnego nieograniczonego, nieruchomości gruntowej, stanowiącej własność Gminy Trzcińsko-Zdrój (druk nr 437)

7. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze przetargu ograniczonego nieruchomości gruntowej, stanowiącej własność Gminy Trzcińsko-Zdrój (druk nr 438)

8. w sprawie wyrażenia zgody na bezprzetargową sprzedaż nieruchomości gruntowej,

stanowiącej własność Gminy Trzcińsko-Zdrój (druk nr 439)

9. w sprawie wyrażenia zgody na bezprzetargową sprzedaż nieruchomości gruntowej,

stanowiącej własność Gminy Trzcińsko-Zdrój (druk nr 440)

10. sprawie uchwalenia zmiany budżetu Gminy Trzcińsko-Zdrój  na rok 2018(druk nr 441)

11. w sprawie powołania doraźnej Komisji Statutowej. (druk nr 442)

VII. Odpowiedzi na interpelacje zgłoszone na poprzednich sesjach.

VIII. Wolne wnioski i informacje.

IX. Zakończenie sesji.

 

Dane adresowe

Urząd Miejski Trzcińsko
ul. Rynek 15
74-510 Trzcińsko - Zdrój

tel. 91 41 48 001
fax 91 41 48 103
e-mail: um@trzcinsko-zdroj.pl

Ważne informacje

NIP: 858-17-31-665
REGON: 811684835
konto: 02 9370 1020 0400 0130 2004 0008

Godziny pracy

Urząd Miasta jest czynny
poniedziałek - czwartek w godzinach 7.30 - 15.30
piątek w godzinach 7.00 - 15.00