Dziś jest środa 20 lutego 2019, dziś są imieniny: Leona i Ludomiła

Menu strony

Kalendarz imprez

Licznik

Odwiedziło nas:
7220263
osób

Wyróżnienia

ZAPROSZENIE NA XLIV SESJĘ RADY MIEJSKIEJ W TRZCIŃSKU-ZDROJU

dodano: 2018-06-21 14:32:06

PODAJE SIĘ DO WIADOMOŚCI MIESZKAŃCÓW, ŻE W DNIU 28 czerwca 2018r. /czwartek/ GODZ. 15:00  ODBĘDZIE SIĘ XLIV SESJA RADY MIEJSKIEJ  W SALI POSIEDZEŃ W URZĘDZIE MIEJSKIM W TRZCIŃSKU- ZDROJU

Porządek obrad  sesji Rady Miejskiej:

I.   Sprawy regulaminowe:

1.  otwarcie obrad i stwierdzenie quorum,
2.   przyjęcie porządku dziennego obrad,
3.   przyjęcie protokołu poprzedniej sesji,

II. Informacja Burmistrza Gminy.

III. Informacja Przewodniczącego Rady Miejskiej.

IV. Interpelacje i zapytania radnych.

V.  Rozpatrzenie sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu gminy za 2017 rok

  1. omówienie sprawozdania z wykonania budżetu gminy za rok 2017
  2. przedstawianie opinii Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Trzcińsku-Zdroju dotyczącej wykonania budżetu Gminy Trzcińsko-Zdrój za 2017 rok.
  3. przedstawianie opinii RIO o przedłożonym sprawozdaniu z wykonania budżetu gminy za 2017 rok,
  4. opinia RIO o wniosku Komisji Rewizyjnej w sprawie udzielenia absolutorium dla Burmistrza Gminy Trzcińsko-Zdrój
  5. dyskusja
  6.  podjecie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Trzcińsko- Zdrój za 2017 rok. (druk nr XLIV/422/2018),
  7. podjęcie uchwały w sprawie nieudzielenia absolutorium dla Burmistrza Trzcińska-Zdroju. (druk nr XLIV/423/2018),

VI. Podjęcie uchwał w sprawach:

1. w sprawie ustalenia sieci publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Trzcińsko-Zdrój (druk nr XLIV/424/2018),

2. w sprawie określenia zasad dotacji celowej do budowy przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie  Gminy Trzcińsko-Zdrój(druk nr XLIV/425/2018),

3. w sprawie ustalenia liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych, przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży  jak i w miejscu sprzedaży oraz określenia zasad usytuowania miejsc sprzedaży napojów alkoholowych na terenie Gminy Trzcińsko-Zdrój. (druk nr XLIV/426/2018),

4. w sprawie przyjęcia regulaminu Kąpieliska na Jeziorze Strzeszowskim (druk nr XLIV/427/2018)

5. w sprawie nadania imienia Szkole Podstawowej w Gogolicach (druk nr XLIV/428/2018)

6. w sprawie ustalenia wynagrodzenia dla Burmistrza Gminy Trzcińsko-Zdrój. (druk nr XLIV/429/2018

7. w sprawie rozpatrzenia skargi na Burmistrza. (druk nr XLIV/430/2018)

VII. Odpowiedzi na interpelacje zgłoszone na poprzednich sesjach.

VIII. Wolne wnioski i informacje.

IX. Zakończenie sesji.

Dane adresowe

Urząd Miejski Trzcińsko
ul. Rynek 15
74-510 Trzcińsko - Zdrój

tel. 91 41 48 001
fax 91 41 48 103
e-mail: um@trzcinsko-zdroj.pl

Ważne informacje

NIP: 858-17-31-665
REGON: 811684835
konto: 02 9370 1020 0400 0130 2004 0008

Godziny pracy

Urząd Miasta jest czynny
poniedziałek - czwartek w godzinach 7.30 - 15.30
piątek w godzinach 7.00 - 15.00