Dziś jest poniedzialek 21 stycznia 2019, dziś są imieniny: Agnieszki

Menu strony

Kalendarz imprez

Licznik

Odwiedziło nas:
7136962
osób

Wyróżnienia

ZAPROSZENIE NA XLIII SESJĘ RADY MIEJSKIEJ W TRZCIŃSKU-ZDROJU

dodano: 2018-05-31 12:14:22

PODAJE SIĘ DO WIADOMOŚCI MIESZKAŃCÓW, ŻE W DNIU 7 czerwca 2018r. /czwartek/ GODZ. 15:00  ODBĘDZIE SIĘ XLIII SESJA RADY MIEJSKIEJ W SALI POSIEDZEŃ W URZĘDZIE MIEJSKIM W TRZCIŃSKU- ZDROJU.

Porządek obrad  sesji Rady Miejskiej:

I.   Sprawy regulaminowe:

1.  otwarcie obrad i stwierdzenie quorum

2.   przyjęcie porządku dziennego obrad,

3.   przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji,

II. Informacja Burmistrza Gminy.

III. Informacja Przewodniczącej Rady Miejskiej.

IV Interpelacje i zapytania radnych.

V. Podjęcie uchwał w sprawach:

1. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego pod rozbudowę cmentarza komunalnego na terenie działki o numerze ewidencyjnym 111 położonej w obrębie nr 1, w mieście Trzcińsko-Zdrój (druk nr XLIII/414/2018)

2. w sprawie ustalenia tygodniowego wymiaru godzin zajęć pedagoga, psychologa logopedy, terapeuty pedagogicznego, doradcy zawodowego zatrudnionych w jednostkach oświatowych dla których organem prowadzącym jest Gmina Trzcińsko-Zdrój (druk nr XLIII/415/2018)

3. w sprawie Regulaminu określającego wysokość stawek oraz szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków: za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego, za warunki pracy oraz wysokość i warunki wypłacania innych składników wynagradzania wynikających ze stosunku pracy, szczegółowy sposób obliczania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw (druk nr XLIII/416/2018)

4. w sprawie ustalenia liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych zawierających, przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży jak i w miejscu sprzedaży oraz określenia zasad usytuowania miejsc sprzedaży napojów alkoholowych i warunków sprzedaży tych napojów na terenie Gminy Trzcińsko-Zdrój. (druk nr XLIII/417/2018)

5. w sprawie zaciągnięcia kredytu konsolidacyjnego (druk nr XLIII/418/2018)

6. w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Trzcińsko-Zdrój na lata 2018-2033. (druk nr XLIII/419/2018)

7. sprawie uchwalenia zmiany budżetu Gminy Trzcińsko-Zdrój  na rok 2018 (druk nr XLIII/420/2018)

VI. Odpowiedzi na interpelacje zgłoszone na poprzednich sesjach.

VII. Wolne wnioski i informacje.

VIII. Zakończenie sesji.

Dane adresowe

Urząd Miejski Trzcińsko
ul. Rynek 15
74-510 Trzcińsko - Zdrój

tel. 91 41 48 001
fax 91 41 48 103
e-mail: um@trzcinsko-zdroj.pl

Ważne informacje

NIP: 858-17-31-665
REGON: 811684835
konto: 02 9370 1020 0400 0130 2004 0008

Godziny pracy

Urząd Miasta jest czynny
poniedziałek - czwartek w godzinach 7.30 - 15.30
piątek w godzinach 7.00 - 15.00