Dziś jest poniedzialek 21 stycznia 2019, dziś są imieniny: Agnieszki

Menu strony

Kalendarz imprez

Licznik

Odwiedziło nas:
7136851
osób

Wyróżnienia

Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Szczecinie

dodano: 2018-05-08 09:16:49

Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Szczecinie zawiadamia iż w postępowaniu w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. „Budowa zespołu elektrowni wiatrowych Góralice o mocy do 7,05 MW wraz z infrastrukturą towarzyszącą w gminie Trzcińsko Zdrój, miejscowość: Góralice", prowadzonym na wniosek Pana Józefa Pawlikowskiego-Bulcyk Eko Energia Bałtyk Sp. z o.o. i Wspólnicy z dnia 13.10.2017 r., uzupełniony w dniu 14.11.2017 r.

 

- wydane zostało postanowienie z dnia 27.04.2018 r., znak: WONS-OŚ.4236.7.2017.KK.13 nakładające obowiązek przeprowadzenia oceny oddziaływania przedmiotowego przedsięwzięcia na środowisko i jednocześnie określające zakres raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko, na które służy zażalenie w terminie 7 dni od daty otrzymania postanowienia.

W przedmiotowym postępowaniu uzyskano opinie: Dyrektora Zarządu Zlewni w Szczecinie Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie oraz Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Gryfinie.

Niniejszym informuje się o uprawnieniach wszystkich stron tego postępowania, wynikających z art. 10 k.p.a. Osoby, którym przysługuje status Strony wynikający z art. 28 k.p.a., mają możliwość:

- czynnego udziału w każdym stadium postępowania,

- zapoznania się z przedłożoną dokumentacją w przedmiotowej sprawie,

- wypowiedzenia się, co do zebranych materiałów i dowodów oraz zgłaszania swoich uwag i wniosków.

Dokumenty dotyczące przedmiotowej sprawy udostępnione są w siedzibie Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Szczecinie (ul. Teofila Firlika 20). po uprzednim uzgodnieniu telefonicznym pod nr (91 43-05-200).

Dane adresowe

Urząd Miejski Trzcińsko
ul. Rynek 15
74-510 Trzcińsko - Zdrój

tel. 91 41 48 001
fax 91 41 48 103
e-mail: um@trzcinsko-zdroj.pl

Ważne informacje

NIP: 858-17-31-665
REGON: 811684835
konto: 02 9370 1020 0400 0130 2004 0008

Godziny pracy

Urząd Miasta jest czynny
poniedziałek - czwartek w godzinach 7.30 - 15.30
piątek w godzinach 7.00 - 15.00