Dziś jest piątek 01 lipca 2022, dziś są imieniny: Haliny i Mariana

Menu strony

Licznik

Odwiedziło nas:
11515508
osób

Onet podróże
Polskie Radio
PITAX

Realizacja projektu

dodano: 2018-03-28 14:35:05

Od 4 marca 2015 roku trwa realizacja projektu: "Rozbudowa i przebudowa oczyszczalni ścieków komunalnych w Trzcińsku - Zdroju"

Zadanie jest przedmiotem projektu UE w następującym obszarze wsparcia

1.1. Numer i nazwa Osi Priorytetowej RPZP.03.00.00 Ochrona środowiska i adaptacja do zmian klimatu

1.2. Numer i nazwa Działania RPZP.03.06.00 Wsparcie rozwoju systemów oczyszczania ścieków

1.3. Numer i nazwa Celu Tematycznego: 06 Zachowanie i ochrona środowiska naturalnego i wspieranie efektywnego gospodarowania zasobami

Wartości finansowe projektu:
- całkowita 12 633 979,14 zł
- kwalifikowalna  4 631 963,79 zł
- dofinansowanie  3 937 169,20 zł

Zadanie obejmuje przebudowę i modernizację istniejącej oczyszczalni ścieków poprzez realizację następujących działań: -Pompownia ścieków surowych, rurociąg tłoczony i przebudowa zbiornika retencyjnego – prace modernizacyjne; -Roboty elektryczne - pompownia ścieków; -Przebudowa i rozbudowa oczyszczalni ścieków komunalnych; -Roboty elektryczne - oczyszczalnia ścieków; -Budynek obsługi - prace modernizacyjne; -Obsługa geodezyjna zgodnie z przygotowaną dokumentacją techniczną.

Celem zadania jest poprawa funkcjonowania systemu sieci kanalizacyjnej oraz osiąganie wymaganych ustawodawstwem parametrów oczyszczania nieczystości płynnych jest jednym z ważniejszych celów rozwoju gminy Trzcińsko – Zdrój i dotyczy całej społeczności lokalnej. Realizacja projektu będzie służyć poprawie jakości wód powierzchniowych czego dowodem jest korzyść w postaci pozytywnego wpływu na poprawę środowiskowej jakości zbiorników wodnych (rzeka Rurzyca).

Projekt opiera się na poprawie potencjału już istniejącej infrastruktury oraz efektywnym jej  wykorzystaniu. Rezultatem realizacji projektu będzie emisja do środowiska ścieków zgodnych z wymogami unijnymi, poprawa jakości ścieków do poziomu wynikającego z prawa unijnego, a także zmniejszenie ilości nieodpowiednio oczyszczonych zanieczyszczeń.

Zgodnie z harmonogramem projekt powinien zakończyć się w połowie 2020 roku.

 

 

Dane adresowe

Urząd Miejski Trzcińsko
ul. Rynek 15
74-510 Trzcińsko - Zdrój

tel. 91 41 48 001
fax 91 41 48 103
e-mail: um@trzcinsko-zdroj.pl

Ważne informacje

NIP: 858-17-31-665
REGON: 811684835
konto: 02 9370 1020 0400 0130 2004 0008

Godziny pracy

Urząd Miasta jest czynny
poniedziałek - czwartek w godzinach 7.30 - 15.30
piątek w godzinach 7.00 - 15.00