Dziś jest niedziela 03 lipca 2022, dziś są imieniny: Jacka i Anatola

Menu strony

Licznik

Odwiedziło nas:
11520514
osób

Onet podróże
Polskie Radio
PITAX

Wspieramy rodziny w Gminie Trzcińsko – Zdrój

dodano: 2018-01-10 14:29:28

Ośrodek Pomocy Społecznej w Trzcińsku – Zdroju od 01 stycznia 2018 r. przystąpił do realizacji projektu  pod nazwą „ Wspieramy rodziny w Gminie Trzcińsko – Zdrój”. Projekt współfinansowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2014-2020 i jest skierowany do osób i rodzin, które z racji doświadczanych problemów przekraczających ich zasoby, nie są w stanie samodzielnie wypełniać funkcji opiekuńczo – wychowawczych wobec dzieci i zapewnić prawidłowego funkcjonowanie w rodzinie.

Całkowita wartość projektu wynosi 623 500,00 zł, w tym: 592 325,00 zł dofinansowania ze środków unijnych.

W ramach projektu będą realizowane następujące formy wsparcia skierowane do osób  i rodzin szczególnie tych, które nie radzą sobie w wypełnianiu funkcji opiekuńczo – wychowawczych:

STWORZENIE DZIENNEJ FORMY WSPARCIA DLA OSÓB I RODZIN

Utworzona zostanie Placówka Wsparcia Dziennego dla 18 dzieci, której celem będzie zwiększenie dostępności  świadczenia usług społecznych w szczególności usług środowiskowych, opiekuńczych oraz usług wsparcia rodziny i pieczy zastępczej dla osób zagrożonych ubóstwem i/lub wykluczeniem społecznym.

W ramach działalności Placówki Wsparcia Dziennego odbywać się też będą działania wspierające rodziców tzw. Klub Rodziny:

  • Zajęcia w Szkole Rodziców Warsztaty Kompetencji Wychowawczych,
  • Rodzinne Warsztaty,
  • Klub Aktywnych Kobiet – wsparcie mam w aktywizacji społeczno – zawodowej,
  • Rodzinne Pikniki.

Specjalistyczny Punkt Konsultacyjny dla Rodzin w tym:

  • Poradnictwo psychologiczne,
  • Poradnictwo pedagogiczne.

Celem projektu jest wzrost dostępności i jakości usług społecznych zapobiegających ubóstwu i wykluczeniu społecznemu osób i rodzin nie radzących sobie w prawidłowym wypełnianiu funkcji opiekuńczo – wychowawczych.

Dane adresowe

Urząd Miejski Trzcińsko
ul. Rynek 15
74-510 Trzcińsko - Zdrój

tel. 91 41 48 001
fax 91 41 48 103
e-mail: um@trzcinsko-zdroj.pl

Ważne informacje

NIP: 858-17-31-665
REGON: 811684835
konto: 02 9370 1020 0400 0130 2004 0008

Godziny pracy

Urząd Miasta jest czynny
poniedziałek - czwartek w godzinach 7.30 - 15.30
piątek w godzinach 7.00 - 15.00