Dziś jest poniedzialek 21 stycznia 2019, dziś są imieniny: Agnieszki

Menu strony

Kalendarz imprez

Licznik

Odwiedziło nas:
7136863
osób

Wyróżnienia

Program wodno — środowiskowy kraju

dodano: 2018-01-10 14:07:35

Jednym z obowiązków nałożonych na Polskę Dyrektywą 2000/60/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 23 października 2000 r., ustanawiającą ramy wspólnotowego działania w dziedzinie polityki wodnej (zwaną Ramową Dyrektywą Wodną (RDW), jest opracowanie programów działań dla osiągnięcia celów środowiskowych ustalonych w pianach gospodarowania wodami na obszarach dorzeczy.

W latach 2010 - 2021 dokumentem, który służy programowaniu i koordynowaniu działań mających na celu osiągnięcie lub utrzymanie co najmniej dobrego stanu wód oraz ekosystemów od wody zależnych jest Program wodno — środowiskowy kraju (PWŚK) i jego pierwsza aktualizacja (aPWŚK).

Wiecej informacji w piśmie regionalnego zarządu gospodarki wodnej w Szczecinie.

Dane adresowe

Urząd Miejski Trzcińsko
ul. Rynek 15
74-510 Trzcińsko - Zdrój

tel. 91 41 48 001
fax 91 41 48 103
e-mail: um@trzcinsko-zdroj.pl

Ważne informacje

NIP: 858-17-31-665
REGON: 811684835
konto: 02 9370 1020 0400 0130 2004 0008

Godziny pracy

Urząd Miasta jest czynny
poniedziałek - czwartek w godzinach 7.30 - 15.30
piątek w godzinach 7.00 - 15.00