Dziś jest wtorek 16 października 2018, dziś są imieniny: Gawła i Ambrożego

Menu strony

Kalendarz imprez

Licznik

Odwiedziło nas:
6891864
osób

Wyróżnienia

ZAPROSZENIE NA XXXVI SESJĘ RADY MIEJSKIEJ W TRZCIŃSKU-ZDROJU

dodano: 2017-11-23 08:03:31

PODAJE SIĘ DO WIADOMOŚCI MIESZKAŃCÓW, ŻE W DNIU 28 listopada 2017r. / wtorek/ GODZ. 15:00 ODBĘDZIE SIĘ XXXVI SESJA RADY MIEJSKIEJ W SALI POSIEDZEŃ W URZĘDZIE MIEJSKIM W TRZCIŃSKU- ZDROJU.

Porządek obrad  sesji Rady Miejskiej:

I.   Sprawy regulaminowe:

1.  otwarcie obrad i stwierdzenie quorum

2.   przyjęcie porządku dziennego obrad,

3.   przyjęcie protokołu poprzedniej sesji,

II. Informacja Burmistrza Gminy.

III. Informacja Przewodniczącego Rady Miejskiej.

IV. Informacja przewodniczącego komisji rewizyjnej o przeprowadzonych kontrolach.

V. Interpelacje i zapytania radnych.

VI. Podjęcie uchwał w sprawach:

1. w sprawie  wyrażenia zgody na przystąpienie Gminy Trzcińsko– Zdrój do realizacji projektu: Wspieramy rodziny w gminie Trzcińsko - Zdrój w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020 (druk nr XXXVI/348/2017)

2. w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Narkomani w Gminie Trzcińsko-Zdrój na rok 2018. (druk nr XXXVI/349/2017)

3. w sprawie przyjęcia „Rocznego programu współpracy Gminy Trzcińsko-Zdrój z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2018”. (druk nr XXXVI/350/2017)

4.  w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż, w drodze przetargu ograniczonego, nieruchomości gruntowej, stanowiącej własność Gminy Trzcińsko-Zdrój”. (druk nr XXXVI/351/2017)

5. sprawie uchwalenia zmiany budżetu Gminy Trzcińsko-Zdrój na rok 2017(druk nr XXXVI/352/2017)

6. w sprawie rozpatrzenia skargi na Burmistrza. (druk nr XXXVI/353/2017)

VII. Odpowiedzi na interpelacje zgłoszone na poprzednich sesjach.

VIII. Wolne wnioski i informacje.

IX. Zakończenie sesji.

 

Z poważaniem

Przewodnicząca
Rady Miejskiej
Maria Woźniak
Dane adresowe

Urząd Miejski Trzcińsko
ul. Rynek 15
74-510 Trzcińsko - Zdrój

tel. 91 41 48 001
fax 91 41 48 103
e-mail: um@trzcinsko-zdroj.pl

Ważne informacje

NIP: 858-17-31-665
REGON: 811684835
konto: 02 9370 1020 0400 0130 2004 0008

Godziny pracy

Urząd Miasta jest czynny
poniedziałek - czwartek w godzinach 7.30 - 15.30
piątek w godzinach 7.00 - 15.00