Dziś jest wtorek 16 października 2018, dziś są imieniny: Gawła i Ambrożego

Menu strony

Kalendarz imprez

Licznik

Odwiedziło nas:
6891798
osób

Wyróżnienia

OBWIESZCZENIE BURMISTRZA MIASTA I GMINY GRYFINO

dodano: 2017-11-17 14:57:12

Zgodnie z art. 53 ust. 1. ustawy z dnia 27 marca 2003r., o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2017r. poz. 1073) zawiadamiam, że na wniosek Burmistrza Trzciniska Zdroju zostało wszczęte postępowanie w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu pu­blicznego na działkach nr 821, 710/1, 709/2 w obrębie 3 m. Trzcińsko -Zdrój oraz nr 597 w obrębie Czarnołęka, polegającej na budowie chodnika.

Zgodnie z art. 10 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. — Kodeks po­stępowania administracyjnego (Dz. U. z 2017 r. poz. 1257) zawiadamiam, że można zapoznać się z projektem decyzji oraz całokształtem materiałów, które posłużyły do jej przygotowania - w Urzędzie Miasta i Gminy Gryfino, ul. 1 Maja 16, 74-100 Gryfino w pokoju nr 13, w godz. od 7:30 do 15:30 (w poniedziałek od 8:00 do 16:00) oraz zgłosić ewentualne dodatkowe żądania i uwagi.

Uwagi można kierować, w terminie 14 dni od daty podania niniejszej informacji do publicznej wiadomości do Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino, ul. 1 Maja 16, 74-100 Gryfino.

Zgodnie z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępo­wania administracyjnego zawiadomienie niniejsze uważa się za dokonane po upływie czternastu dni od dnia publicznego ogłoszenia.

Dane adresowe

Urząd Miejski Trzcińsko
ul. Rynek 15
74-510 Trzcińsko - Zdrój

tel. 91 41 48 001
fax 91 41 48 103
e-mail: um@trzcinsko-zdroj.pl

Ważne informacje

NIP: 858-17-31-665
REGON: 811684835
konto: 02 9370 1020 0400 0130 2004 0008

Godziny pracy

Urząd Miasta jest czynny
poniedziałek - czwartek w godzinach 7.30 - 15.30
piątek w godzinach 7.00 - 15.00