Dziś jest wtorek 13 listopada 2018, dziś są imieniny: Stanisława i Mikołaja

Menu strony

Kalendarz imprez

Licznik

Odwiedziło nas:
6965638
osób

Wyróżnienia

ZAPROSZENIE NA XXXIV SESJĘ RADY MIEJSKIEJ W TRZCIŃSKU-ZDROJU

dodano: 2017-10-20 14:49:00

PODAJE SIĘ DO WIADOMOŚCI MIESZKAŃCÓW,  ŻE W DNIU 30 października 2017r. /poniedziałek/ GODZ. 14:00  ODBĘDZIE SIĘ XXXIV SESJA RADY MIEJSKIEJ  W SALI POSIEDZEŃ W URZĘDZIE MIEJSKIM W TRZCIŃSKU- ZDROJU.

Porządek obrad  sesji Rady Miejskiej:

I.   Sprawy regulaminowe:

1.  otwarcie obrad i stwierdzenie quorum
2.   przyjęcie porządku dziennego obrad,
3.   przyjęcie protokołu poprzedniej sesji,

II. Informacja Burmistrza Gminy.

III. Informacja Przewodniczącego Rady Miejskiej.

IV. Interpelacje i zapytania radnych.

V. Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych Gminy Trzcińsko-Zdrój rok szkolny 2016/17

VI. Podjęcie uchwał w sprawach:

1. w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej im. Stefana Żeromskiego w Trzcińsku-Zdroju w ośmioletnią Szkołę Podstawową im. Stefana Żeromskiego w Trzcińsku-Zdroju(druk nr XXXIV/333/2017)
2. w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej im. Kawalerów Orderu Uśmiechu w Stołecznej w ośmioletnią Szkołę Podstawowej im. Kawalerów Orderu Uśmiechu w Stołecznej (druk nr XXXIV/334/2017)
3. w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej w Gogolicach w ośmioletnią Szkołę Podstawową w Gogolicach (druk nr XXXIV/335/2017)
4. w sprawie nadania Statutu Szkole Podstawowej w Góralicach(druk nr XXXIV/336/2017)
5. w sprawie nadania Statutu Szkole Podstawowej dla Dorosłych(druk nr XXXIV/337/2017)
6. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż, w drodze przetargu nieograniczonego, nieruchomości gruntowej, stanowiącej własność Gminy Trzcińsko-Zdrój (druk nr XXXIV/338/2017)
7. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż, w drodze przetargu nieograniczonego, nieruchomości gruntowej, stanowiącej własność Gminy Trzcińsko-Zdrój(druk nr XXXIV/339/2017)
8. w sprawie  wyrażenia zgody na przystąpienie Gminy Trzcińsko – Zdrój do realizacji projektu : Lepsze jutro – wsparcie usług opiekuńczych i asystenckich w gminie Trzcińsko - Zdrój w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020(druk nr XXXIV/340/2017)
9. w sprawie organizowania gminnych przewozów pasażerskich. (druk nr XXXIV/341/2017)
10. w sprawie  określenia przystanków oraz warunków i zasad korzystania z przystanków  komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Trzcińsko-Zdrój. (druk nr XXXIV/342/2017)
11. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2018 rok oraz zwolnień z tego podatku(druk nr XXXIV/343/2017)
12. w sprawie uchwalenia zmiany budżetu Gminy Trzcińsko-Zdrój  na rok 2017 (druk nr XXXIV/344/2017)

VII. Odpowiedzi na interpelacje zgłoszone na poprzednich sesjach.

VIII. Wolne wnioski i informacje.

 IX. Zakończenie sesji.

 

Przewodnicząca Rady Miejskiej
Maria Woźniak
Dane adresowe

Urząd Miejski Trzcińsko
ul. Rynek 15
74-510 Trzcińsko - Zdrój

tel. 91 41 48 001
fax 91 41 48 103
e-mail: um@trzcinsko-zdroj.pl

Ważne informacje

NIP: 858-17-31-665
REGON: 811684835
konto: 02 9370 1020 0400 0130 2004 0008

Godziny pracy

Urząd Miasta jest czynny
poniedziałek - czwartek w godzinach 7.30 - 15.30
piątek w godzinach 7.00 - 15.00