Dziś jest sobota 21 lipca 2018, dziś są imieniny: Daniela i Andrzeja

Menu strony

Kalendarz imprez

Licznik

Odwiedziło nas:
6678403
osób

Wyróżnienia

INFORMACJA O PLANOWANEJ DO REALIZACJI OPERACJI WŁASNEJ Kampania – wzrost rozpoznawalności Stowarzyszenia „Lider Pojezierza”

dodano: 2017-08-09 11:44:57

Wzmocnienie kapitału społecznego, w tym przez podnoszenie wiedzy społeczności lokalnej w zakresie ochrony środowiska i zmian klimatycznych, także z wykorzystaniem rozwiązań innowacyjnych, w ramach zakresu o którym mowa w § 2 ust.1 pkt. 1 Rozporządzenia MRiRW z dnia 24 września 2015 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 (Dz. U. z 2015 poz. 1570 z późn. zm.).

Cel ogólny III: Budowanie otwartej i kreatywnej społeczności

Cel szczegółowy 3.3: Rozwój współpracy i promocja obszaru LGD „Lider Pojezierza”

Przedsięwzięcie 3.3.1: Wzmocnienie komunikacji pomiędzy LGD a mieszkańcami obszaru

Wskaźnik produktu: liczba działań wzmacniających komunikację

Wskaźnik rezultatu w3.3: 

  • Wzrost rozpoznawalności i tożsamości z obszarem objętym LSR przez społeczność lokalną
  • Liczba osób uczestniczących w wydarzeniach organizowanych poza obszarem LGD
  • Liczba osób uczestniczących w wydarzeniach informacyjno-konsultacyjnych
    i promocyjnych

Wytyczne realizacji przedsięwzięcia stanowią załącznik do niniejszego ogłoszenia o planowanej do realizacji OW.

  1. Wysokość środków na realizację operacji: 50 000,00 zł
  2. Kryteria wyboru operacji wraz ze wskazaniem minimalnej liczby punktów, której uzyskanie jest warunkiem wyboru operacji

Kliknij, aby pobrać tabelę kryteriów wyboru operacji

  1. Informacja o terminie i sposobie zgłaszania zamiaru realizacji operacji (musi to być forma pisemna np. bezpośrednie złożenie dokumentów w siedzibie LGD)

Zgłoszenie zamiaru realizacji operacji przez potencjalnego wnioskodawcę powinno odbyć się w terminie 30 dni od dnia zamieszczenia informacji na stronie internetowej LGD (www.liderpojezierza.pl).

Termin zgłaszania zamiaru realizacji operacji – od 28 lipca 2017 r. do 27 sierpnia 2017 r.

 

Więcej informacji - INFORMACJA O PLANOWANEJ DO REALIZACJI OPERACJI WŁASNEJ Kampania – wzrost rozpoznawalności Stowarzyszenia „Lider Pojezierza”

Dane adresowe

Urząd Miejski Trzcińsko
ul. Rynek 15
74-510 Trzcińsko - Zdrój

tel. 91 41 48 001
fax 91 41 48 103
e-mail: um@trzcinsko-zdroj.pl

Ważne informacje

NIP: 858-17-31-665
REGON: 811684835
konto: 02 9370 1020 0400 0130 2004 0008

Godziny pracy

Urząd Miasta jest czynny
poniedziałek - czwartek w godzinach 7.30 - 15.30
piątek w godzinach 7.00 - 15.00