Dziś jest piątek 25 maja 2018, dziś są imieniny: Urbana i Grzegorza

Menu strony

Kalendarz imprez

Licznik

Odwiedziło nas:
6532832
osób

Wyróżnienia

ZAPROSZENIE NA XXX SESJĘ RADY MIEJSKIEJ W TRZCIŃSKU-ZDROJU

dodano: 2017-04-19 07:44:36

PODAJE SIĘ DO WIADOMOŚCI MIESZKAŃCÓW, ŻE W DNIU 27 kwietnia 2017r. / czwartek/ GODZ. 15:00 ODBĘDZIE SIĘ XXX SESJA RADY MIEJSKIEJ W SALI POSIEDZEŃ W URZĘDZIE MIEJSKIM W TRZCIŃSKU- ZDROJU.

Porządek obrad  sesji Rady Miejskiej:

I.   Sprawy regulaminowe:

1.  otwarcie obrad i stwierdzenie quorum,

2.   przyjęcie porządku dziennego obrad,

3.   przyjęcie protokołu poprzedniej sesji,

II. Informacja Burmistrza Gminy.

1.         Informacja Burmistrza.

2.         Sprawozdanie ze współpracy z organizacjami pozarządowymi.

3.         Informacja Ocena zasobów pomocy społecznej.

III. Informacja Przewodniczącego Rady Miejskiej.

IV. Interpelacje i zapytania radnych.

V. Podjęcie uchwał w sprawach:

1. zmieniająca uchwałę w sprawie dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego (druk nr XXX/275/2017)

2. w sprawie zmiany uchwały w sprawie ustalenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na terenie gminy Trzcińsko- Zdrój składanej przez właścicieli nieruchomości oraz warunków i trybu składania deklaracji za pomocą środków komunikacji elektronicznej(druk nr XXX/276/2017)

3. w sprawie wyrażenia zgody na wynajem w trybie przetargowym lokalu mieszkalnego położonego w budynku przy ul. 2 Lutego 20 w Trzcińsku-Zdroju. (druk nr XXX/277/2017)

4.w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze bezprzetargowej nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy Trzcińsko-Zdrój z przeznaczeniem na poprawienie warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej. (druk nr XXX/278/2017)

5. w sprawie   wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze przetargu ograniczonego nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy Trzcińsko-Zdrój. (druk nr XXX/279/2017)

6. w sprawie   wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze przetargu ograniczonego nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy Trzcińsko-Zdrój.(druk nr XXX/280/2017)

7. w sprawie   wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze przetargu ograniczonego nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy Trzcińsko-Zdrój.(druk nr XXX/281/2017)

8. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż, w drodze przetargu ustnego nieograniczonego,

nieruchomości gruntowej, stanowiącej własność Gminy Trzcińsko-Zdrój. (druk nr XXX/282/2017)

9. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy po umowie zawartej na

czas oznaczony do 3 lat na część działki nr 33/5, obręb nr 4, m. Trzcińsko-Zdrój. (druk nr XXX/283/2017)

10. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy po umowie zawartej na

czas oznaczony do 3 lat na część działki nr 93/4, obręb nr 1, m. Trzcińsko-Zdrój. (druk nr XXX/284/2017)

11. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy po umowie zawartej na czas oznaczony do 3 lat na część działki nr 93/17, obręb nr 1, m. Trzcińsko-Zdrój. (druk nr XXX/285/2017)

12. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy po umowie zawartej na czas oznaczony do 3 lat na część działki nr 127, obręb nr 2, m. Trzcińsko-Zdrój. (druk nr XXX/286/2017)

13. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy po umowie zawartej na czas oznaczony do 3 lat na część działki nr 202/10, obręb nr 4, m. Trzcińsko-Zdrój. (druk nr XXX/287/2017)

14. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy po umowie zawartej na czas oznaczony do 3 lat na część działki nr 202/10, obręb nr 4, m. Trzcińsko-Zdrój. (druk nr XXX/288/2017)

15. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy po umowie zawartej na czas oznaczony do 3 lat na część działki nr 93/15, obręb nr 1, m. Trzcińsko-Zdrój. (druk nr XXX/289/2017)

16. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy po umowie zawartej na

czas oznaczony do 3 lat na część działki nr 95, obręb nr 1, m. Trzcińsko-Zdrój.(druk nr XXX/290/2017)

17. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy po umowie zawartej na

czas oznaczony do 3 lat na część działki nr 95, obręb nr 1, m. Trzcińsko-Zdrój. (druk nr XXX/291/2017)

18. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Wspierania Rodziny na lata 2017-2019 (druk nr XXX/292/2017)

19. w sprawie uchwalenia zmiany budżetu Gminy Trzcińsko-Zdrój na rok 2017 (druk nr XXX/293/2017)

VI. Odpowiedzi na interpelacje zgłoszone na poprzednich sesjach.

VII. Wolne wnioski i informacje.

VIII. Zakończenie sesji.                                        

Przewodnicząca Rady Miejskiej

Maria Woźniak

Dane adresowe

Urząd Miejski Trzcińsko
ul. Rynek 15
74-510 Trzcińsko - Zdrój

tel. 91 41 48 001
fax 91 41 48 103
e-mail: um@trzcinsko-zdroj.pl

Ważne informacje

NIP: 858-17-31-665
REGON: 811684835
konto: 02 9370 1020 0400 0130 2004 0008

Godziny pracy

Urząd Miasta jest czynny
poniedziałek - czwartek w godzinach 7.30 - 15.30
piątek w godzinach 7.00 - 15.00