Dziś jest piątek 25 maja 2018, dziś są imieniny: Urbana i Grzegorza

Menu strony

Kalendarz imprez

Licznik

Odwiedziło nas:
6532835
osób

Wyróżnienia

USTNY PRZETARG NIEOGRANICZONY

dodano: 2017-03-23 10:41:46

TRZCIŃSKIE CENTRUM KULTURY w TRZCIŃSKU-ZDROJU

ogłasza ustny przetarg nieograniczony na zagospodarowanie terenu z przeznaczeniem na kompleksową obsługę gastronomiczno-handlową podczas imprezy pn. „DNI MIASTA – TRZCIŃSKO-ZDRÓJ 2017”, która odbędzie się w dniach 26-27.05.2017r.

Przedmiotem przetargu jest zagospodarowanie terenu przy amfiteatrze miejskim (ul. Młyńska)

oraz terenu zielonego przyległego do placu (wg załączonej mapy poglądowej) z przeznaczeniem

na kompleksową obsługę gastronomiczno-handlową
podczas imprezy pn. „DNI MIASTA – TRZCIŃSKO-ZDRÓJ 2017”, która odbędzie się

w dniach 26-27.05.2017r.

Przetarg odbędzie się w dniu 4 kwietnia (wtorek) 2017 roku o godz. 11.00

(biuro TCK - I piętro) w Trzcińskim Centrum Kultury w Trzcińsku-Zdroju,

ul. Młyńska 4, 74-510 Trzcińsko-Zdrój.

Cenę wywoławczą ustala się brutto na min. 8.000,00 zł (słownie zł: osiem tysięcy 00/100).

Postąpienie wynosi brutto 100 zł (słownie zł: sto 00/100)

Przetarg ma na celu uzyskanie jak najwyższej ceny – przy spełnieniu poniżej określonych warunków.

W przetargu mogą wziąć udział podmioty prowadzące działalność gospodarczą, które:

 • przedstawią zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej lub handlowej;
 • wpłacą wadium w wysokości 3.000,00 zł (słownie zł: trzy tysiące) na rachunek bankowy Trzcińskiego Centrum Kultury w Trzcińsku-Zdroju – nr rachunku: 66 9370 1020 0405 0975 2004 0001 (Bank Spółdzielczy w Chojnie /Oddział w Trzcińsku-Zdroju, ul. Kościuszki 9, 74-510 Trzcińsko-Zdrój) w terminie do dnia 3 kwietnia 2017r (decyduje data wpływu w/w kwoty na podane konto).

Podmiot przystępujący do przetargu jest zobowiązany do zapewnienia:

 • min. 300 miejsc siedzących pod parasolami oraz 100 miejsc siedzących pod zadaszeniem (namioty);
 • utrzymania czystości na zajmowanym terenie w trakcie trwania imprezy i po jej zakończeniu, przez co należy rozumieć zabezpieczenie obsługi osobowej do: opróżniania koszy, zbierania odpadków (plastikowych kubków i puszek, tacek, papierów, itp.) oraz utrzymania w czystości stołów (do konsumpcji);
 • min. 6 stoisk gastronomicznych;
 • min. 6 stoisk handlowych (innych niż gastronomiczne);
 • stoisk z atrakcjami dla dzieci;
 • parku rozrywki (wesołe miasteczko, dmuchane zamki, zjeżdżalnie, itp.).

Zamawiający zastrzega sobie prawo do umieszczenia stoisk Kół Gospodyń Wiejskich oraz innych stowarzyszeń i organizacji z terenu Gminy Trzcińsko-Zdrój w uzgodnieniu z podmiotem, który wygra przetarg.

UWAGI DODATKOWE:

 1. Przetarg jest ważny bez względu na liczbę uczestników, jeżeli chociaż jeden uczestnik zaoferuje stawkę wyższą od stawki wywoławczej, co najmniej o jedno postąpienie oraz spełni warunki określone w niniejszym ogłoszeniu.
 2. Podmiot, który wygra przetarg, jest zobowiązany do podpisania umowy i wpłacenia całej oferowanej kwoty do dnia 14 kwietnia 2017r.
 3. Wadium wpłacone przez uczestnika przetargu, który przetarg wygrał, zalicza się na poczet kwoty wylicytowanej podczas przetargu, pozostałym uczestnikom przetargu zwraca się wadium niezwłocznie po zamknięciu przetargu, jednak nie później niż 3 dni po zamknięciu przetargu.
 4. W przypadku wygrania przetargu i odstąpienia od podpisania umowy, wadium nie podlega zwrotowi.

Dodatkowych informacji można uzyskać w sekretariacie Trzcińskiego Centrum Kultury w Trzcińsku-Zdroju,
ul. Młyńska 4, 74-510 Trzcińsko-Zdrój lub telefonicznie pod nr tel. (91) 414 80 43

Niniejsze ogłoszenie o przetargu zostało umieszczone na stronach internetowych:

Trzcińskiego Centrum Kultury: www.tcktz.naszgok.pl  

Urzędu Miejskiego w Trzcińsku-Zdroju: www.trzcinsko-zdroj.pl

oraz w sposób zwyczajowo przyjęty tj. na tablicach ogłoszeń Trzcińskiego Centrum Kultury i Urzędu Miejskiego w Trzcińsku-Zdroju.

 

 

Dane adresowe

Urząd Miejski Trzcińsko
ul. Rynek 15
74-510 Trzcińsko - Zdrój

tel. 91 41 48 001
fax 91 41 48 103
e-mail: um@trzcinsko-zdroj.pl

Ważne informacje

NIP: 858-17-31-665
REGON: 811684835
konto: 02 9370 1020 0400 0130 2004 0008

Godziny pracy

Urząd Miasta jest czynny
poniedziałek - czwartek w godzinach 7.30 - 15.30
piątek w godzinach 7.00 - 15.00