Dziś jest piątek 01 lipca 2022, dziś są imieniny: Haliny i Mariana

Menu strony

Licznik

Odwiedziło nas:
11515489
osób

Onet podróże
Polskie Radio
PITAX

Uchwała Lokalnego Programu Rewitalizacji Gminy

dodano: 2017-03-22 09:45:06

Uchwała Nr XXVIII/243/2017
Rady Miejskiej w Trzcińsku-Zdroju
z dnia 3 marca 2017r.
w sprawie przystąpienia do sporządzenia Lokalnego Programu Rewitalizacji dla Gminy Trzcińsko-Zdrój

Na podstawie art.  18 ust. 2 pkt. 15 ustawy z dnia 08 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 446, zm.: Dz. U. z 2016 r. poz. 1579) oraz art. 17 ust. 1  ustawy  z dnia 9 października 2015r. o rewitalizacji (Dz.U. z 2015r. poz. 1777, zm. Dz. U. z 2016 r. poz. 1020, 1250) uchwala, co następuje:

            §1. Przystępuje się do opracowania Lokalnego Programu Rewitalizacji Gminy Trzcińsko-Zdrój na lata 2016-2022.

            §2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Gminy Trzcińsko-Zdrój.

            §3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uzasadnienie:

            Rewitalizacja, zgodnie z treścią ustawy o rewitalizacji z dnia 9 października 2015r., to „proces wyprowadzania ze stanu kryzysowego obszarów zdegradowanych, prowadzonych w sposób kompleksowy, poprzez zintegrowane działania na rzecz lokalnej społeczności, przestrzeni i gospodarki, skoncentrowane terytorialnie, prowadzone przez interesariuszy rewitalizacji na podstawie lokalnego programu rewitalizacji.

            Opracowanie Lokalnego  programu Rewitalizacji  na lata 2016-2022 jest niezbędne by umożliwić aplikowanie Gminie i innym podmiotom o środki unijne na realizację zaplanowanych przedsięwzięć rewitalizacyjnych na obszarach zdegradowanych.

            Skuteczność procesu rewitalizacji będzie zależała od partycypacji społecznej. W związku z tym LPR będzie opracowywanych przy udziale mieszkańców, środowisk społecznych, zawodowych i gospodarczych dzięki przeprowadzanym konsultacjom społecznym.

            W związku z powyższym podjęcie uchwały uważa się za zasadne.

Dane adresowe

Urząd Miejski Trzcińsko
ul. Rynek 15
74-510 Trzcińsko - Zdrój

tel. 91 41 48 001
fax 91 41 48 103
e-mail: um@trzcinsko-zdroj.pl

Ważne informacje

NIP: 858-17-31-665
REGON: 811684835
konto: 02 9370 1020 0400 0130 2004 0008

Godziny pracy

Urząd Miasta jest czynny
poniedziałek - czwartek w godzinach 7.30 - 15.30
piątek w godzinach 7.00 - 15.00