Dziś jest sobota 20 stycznia 2018, dziś są imieniny: Fabiana i Sebastiana

Menu strony

Kalendarz imprez

Licznik

Odwiedziło nas:
6213735
osób

Wyróżnienia

Zaproszenie na XXVIII sesję rady miejskiej w Trzcińsku - Zdroju

dodano: 2017-02-22 16:16:41

PODAJE SIĘ DO WIADOMOŚCI MIESZKAŃCÓW,
ŻE W DNIU 3 marca 2017r. / piątek/
GODZ. 1330  ODBĘDZIE SIĘ XXVIII SESJA RADY MIEJSKIEJ 
W SALI POSIEDZEŃ
W URZĘDZIE MIEJSKIM W TRZCIŃSKU- ZDROJU

I.   Sprawy regulaminowe:

1.  otwarcie obrad i stwierdzenie quorum,

2.   przyjęcie porządku dziennego obrad,

3.   przyjęcie protokołu poprzedniej sesji,

II. Informacja Burmistrza Gminy.

III. Informacja Przewodniczącego Rady Miejskiej.

IV. Interpelacje i zapytania radnych.

V. Podjęcie uchwał w sprawach:

1. w sprawie przystąpienia do sporządzenia Lokalnego Programu Rewitalizacji dla Gminy Trzcińsko-Zdrój (druk nr XXVIII/243/2017)

2. w sprawie kierunków działania Burmistrza Gminy Trzcińsko-Zdrój (druk nr XXVIII/244/2017)

3. w sprawie  zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych oraz ustalenia ich przebiegu. (druk nr XXVIII/245/2017)

4. w sprawie   zatwierdzenia taryfy dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę (druk nr XXVIII/246/2017)

5. w sprawie ustalenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na terenie gminy Trzcińsko- Zdrój składanej przez właścicieli nieruchomości oraz warunków i trybu składania deklaracji za pomocą środków komunikacji elektronicznej (druk nr XXVIII/247/2017)

6. w sprawie  przyjęcia „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania  bezdomności zwierząt na terenie gminy Trzcińsko-Zdrój w 2017 roku” (druk nr XXVIII/248/2017)

7.  w sprawie projektu dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego (druk nr XXVIII/249/2017)

8. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż, w drodze przetargu ustnego nieograniczonego, nieruchomości gruntowej, stanowiącej własność Gminy Trzcińsko-Zdrój (druk nr XXVIII/250/2017)

9. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy po umowie zawartej na czas oznaczony do 3 lat na część działki nr 18, obręb nr 2, m. Trzcińsko-Zdrój (druk nr XXVIII/251/2017)

10. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy po umowie zawartej na czas oznaczony do 3 lat na część działki nr 202/10, obręb nr 4, m. Trzcińsko-Zdrój (druk nr XXVIII/252/2017)

11. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy po umowie zawartej na czas oznaczony do 3 lat na część działki nr 202/10, obręb nr 4, m. Trzcińsko-Zdrój. (druk nr XXVIII/253/2017)

12. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy po umowie zawartej na czas oznaczony do 3 lat na część działki nr 202/10, obręb nr 4, m. Trzcińsko-Zdrój. (druk nr XXVIII/254/2017)

13. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy po umowie zawartej na czas oznaczony do 3 lat na część działki nr 202/10, obręb nr 4, m. Trzcińsko-Zdrój. (druk nr XXVIII/255/2017)

14. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy po umowie zawartej na czas oznaczony do 3 lat na część działki nr 202/10, obręb nr 4, m. Trzcińsko-Zdrój. (druk nr XXVIII/256/2017)

15. w sprawie uchwalenia zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Trzcińsko-Zdrój. (druk nr XXVIII/257/2017)

VI. Odpowiedzi na interpelacje zgłoszone na poprzednich sesjach.

VII. Wolne wnioski i informacje.

VIII. Zakończenie sesji.

                                                                                                                          Z poważaniem
Przewodnicząca
Rady Miejskiej
Maria Woźniak
Dane adresowe

Urząd Miejski Trzcińsko
ul. Rynek 15
74-510 Trzcińsko - Zdrój

tel. 91 41 48 001
fax 91 41 48 103
e-mail: um@trzcinsko-zdroj.pl

Ważne informacje

NIP: 858-17-31-665
REGON: 811684835
konto: 02 9370 1020 0400 0130 2004 0008

Godziny pracy

Urząd Miasta jest czynny
poniedziałek - czwartek w godzinach 7.30 - 15.30
piątek w godzinach 7.00 - 15.00