Dziś jest sobota 20 stycznia 2018, dziś są imieniny: Fabiana i Sebastiana

Menu strony

Kalendarz imprez

Licznik

Odwiedziło nas:
6213776
osób

Wyróżnienia

Konkurs na realizacje zadań publicznych

dodano: 2017-01-19 09:52:21

Burmistrz Gminy Trzcińsko-Zdrój ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych.

Na podstawie art. 13 ust.1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (j.t. Dz. U. z 2016 r. poz. 1817, ze zm.) oraz Uchwały Nr XXIV /208/2016 Rady Miejskiej w Trzcińsku-Zdroju z dnia 28 listopada 2016r. w sprawie przyjęcia „Rocznego programu współpracy Gminy Trzcińsko-Zdrój z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2017 zarządzam co następuje:

§ 1. Ogłaszam otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych przez organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w 2017 roku w zakresie:

1. kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego

2. wspierania i upowszechniania kultury fizycznej

3.  turystyki i krajoznawstwa

4. działalności na rzecz osób niepełnosprawnych i/lub przewlekle chorych

§ 2. Ogłoszenie o konkursie stanowi załącznik do niniejszego zarządzenia.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania

 

Dane adresowe

Urząd Miejski Trzcińsko
ul. Rynek 15
74-510 Trzcińsko - Zdrój

tel. 91 41 48 001
fax 91 41 48 103
e-mail: um@trzcinsko-zdroj.pl

Ważne informacje

NIP: 858-17-31-665
REGON: 811684835
konto: 02 9370 1020 0400 0130 2004 0008

Godziny pracy

Urząd Miasta jest czynny
poniedziałek - czwartek w godzinach 7.30 - 15.30
piątek w godzinach 7.00 - 15.00