Dziś jest sobota 20 stycznia 2018, dziś są imieniny: Fabiana i Sebastiana

Menu strony

Kalendarz imprez

Licznik

Odwiedziło nas:
6213766
osób

Wyróżnienia

INFORMACJA

dodano: 2017-01-12 07:43:19

O ZAMIARZE BEZPOŚREDNIEGO ZAWARCIA UMOWY

W ZAKRESIE PUBLICZNEGO TRANSPORTU ZBIOROWEGO

  1. Podstawa prawna:

 

Art. 7 ust. 2 Rozporządzenia (WE) Nr 1370/2007 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 23 października 2007 roku dotyczącego usług publicznych w zakresie kolejowego i drogowego transportu pasażerskiego oraz uchylającego rozporządzenia Rady (EWG) Nr 1191/69 i (EWG) Nr 1170/70 (Dz. U. UE L 315 z dnia 3 grudnia 2007 r.) oraz art. 23 ust. 1 pkt 2 i ust. 2-6, w związku z art. 19 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 16 grudnia 2010 roku o publicznym transporcie zbiorowym (t.j.Dz.U. z 2016 r. poz. 1867, ze. zm.).

 

  1. Nazwa i adres właściwego organizatora:

 

Gmina Trzcińsko-Zdrój

ul. Rynek 15

74-510 Trzcińsko-Zdrój

 

  1. Określenie przewidywanego trybu udzielenia zamówienia:

 

Bezpośrednie zawarcie umowy o świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego nastąpi na podstawie regulacji wynikających z art. 22 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 16 grudnia 2010 roku o publicznym transporcie zbiorowym (t.j. Dz. U z 2016 r., poz. 1867 ze. zm.).

 

  1. Określenie rodzaju transportu oraz linii komunikacyjnych lub sieci komunikacyjnych, na których będą wykonywane przewozy:

 

Pasażerski transport drogowy, przewozy autobusowe w publicznym transporcie zbiorowym na sieci komunikacyjnej obejmującej obszar Gminy Trzcińsko-Zdrój, dla której Gmina Trzcińsko-Zdrój jest organizatorem publicznego transportu zbiorowego.

 

  1. Przewidywana data bezpośredniego zawarcia umowy:

 

Nie wcześniej niż sześć miesięcy od daty publikacji niniejszego ogłoszenia albowiem umowa ma dotyczyć świadczenia usług w wymiarze mniejszym niż 50.000 kilometrów rocznie – zgodnie z art. 23 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 16 grudnia 2010 roku o publicznym transporcie zbiorowym (T.j. Dz.U. z 2016 r. poz. 1867 ze zm.).

 

  1. Planowana data rozpoczęcia wykonywania umowy i czas trwania zamówienia:

 

Rozpoczęcie: 02.01.2018 r. czas trwania zamówienia: 12 miesięcy.

 

  1. Zmiana informacji:

 

Na podstawie art. 23 ust. 5 ustawy o publicznym transporcie zbiorowym (t.j. Dz. U. z 2016 r., poz. 1867 ze zm.) zastrzega się możliwość zmiany powyższych informacji.

 

  1. Miejsce zamieszczenia ogłoszenia:

 

- Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Trzcińsku-Zdroju,

- tablica ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Trzcińsku-Zdroju,

- strona internetowa Gminy Trzcińsko-Zdrój,

- Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej.

Dane adresowe

Urząd Miejski Trzcińsko
ul. Rynek 15
74-510 Trzcińsko - Zdrój

tel. 91 41 48 001
fax 91 41 48 103
e-mail: um@trzcinsko-zdroj.pl

Ważne informacje

NIP: 858-17-31-665
REGON: 811684835
konto: 02 9370 1020 0400 0130 2004 0008

Godziny pracy

Urząd Miasta jest czynny
poniedziałek - czwartek w godzinach 7.30 - 15.30
piątek w godzinach 7.00 - 15.00