Dziś jest piątek 01 lipca 2022, dziś są imieniny: Haliny i Mariana

Menu strony

Licznik

Odwiedziło nas:
11515435
osób

Onet podróże
Polskie Radio
PITAX

Informacja o rozstrzygnięciu naboru na stanowisko Wychowawca w Placówce Wsparcia Dziennego.

dodano: 2018-07-12 13:23:53

Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej w Trzcińsku – Zdroju, informuje, że dnia 05 lipca 2018 r. ,w związku z ogłoszonym naborem na wychowawcę w Placówce Wsparcia Dziennego  w ramach realizacji projektu pn. „ Wspieramy rodziny w gminie Trzcińsko – Zdrój” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2014-2020, os priorytetowa VII Włączenie społeczne: działanie 7.6.

czytaj więcej »

Informacja o rozstrzygnięciu naboru na stanowisko Pedagoga w Placówce Wsparcia Dziennego.

dodano: 2018-07-12 13:21:31

Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej w Trzcińsku – Zdroju, informuje, że dnia 05 lipca 2018 r. ,w związku z ogłoszonym naborem na stanowisko pedagoga w Placówce Wsparcia Dziennego  w ramach realizacji projektu pn. „ Wspieramy rodziny w gminie Trzcińsko – Zdrój” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2014-2020, os priorytetowa VII Włączenie społeczne: działanie 7.6

czytaj więcej »

Zapytanie ofertowe - świadczenie usług gimnastyki korekcyjnej

dodano: 2018-07-04 14:51:17

Zapytanie ofertowe dotyczące świadczenia usług gimnastyki korekcyjnej dla 18 uczestników projektu w Placówce Wsparcia Dziennego, w okresie od lipca 2018 roku do 31 grudnia 2019 roku, zgodnie z indywidualnym zapotrzebowaniem i stanem zdrowia.

czytaj więcej »

Informacja o rozstrzygnięciu przetargu

dodano: 2018-06-29 12:08:48

 Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej w Trzcińsku – Zdroju informuje, że ogłoszony przetarg nieograniczony na  „Dostosowanie istniejących pomieszczeń na placówkę wsparcia dziennego w budynku TCK ul. Młyńska 4, 74-510 Trzcińsko – Zdrój – prace remontowe” został rozstrzygnięty. Umowa zostanie podpisana z firmą:

  1. eMTeDe Marek Drożyński; 71-869 Szczecin, ul. Stołczyńska 62/2A

czytaj więcej »

Nabór na stanowisko Kierownika Placówki Wsparcia Dziennego

dodano: 2018-06-29 12:03:51

Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej w Trzcińsku – Zdroju w ramach realizacji projektu pn. „Wspieramy rodziny w gminie Trzcińsko- Zdrój” ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze Kierownik Placówki Wsparcia Dziennego.

czytaj więcej »

Nabór kandydatów do realizacji gimnastyki korekcyjnej

dodano: 2018-06-13 14:59:30

Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej w Trzcińsku – Zdroju ogłasza nabór kandydatów do realizacji gimnastyki korekcyjnej w Placówce Wsparcia Dziennego prowadzonej w formie świetlicy opiekuńczo – wychowawczej w ramach projektu „ Wspieramy rodziny w Gminie Trzcińsko – Zdrój” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2014-2020, Działanie 7.6 Wsparcie usług społecznych w interesie ogólnym Regionalny Program Operacyjny Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020

czytaj więcej »

Nabór na stanowisko pedagoga

dodano: 2018-06-13 14:49:58

Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej w Trzcińsku – Zdroju ogłasza nabór na stanowisko: Pedagog Placówki Wsparcia Dziennego w formie świetlicy opiekuńczo – wychowawczej w ramach projektu „ Wspieramy rodziny w Gminie Trzcińsko – Zdrój” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2014-2020, Działanie 7.6 Wsparcie usług społecznych w interesie ogólnym Regionalny Program Operacyjny Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020.

czytaj więcej »

Ruszył nabór do placówki wsparcia dziennego w Gminie Trzcińsko - Zdrój

dodano: 2018-06-13 14:41:16

W dniach od 5 maja do 19 czerwca  2018 r. można składać deklaracje uczestnictwa w projekcie „Wspieramy rodziny w Gminie Trzcińsko - Zdrój”. W ramach projektu uruchomiona zostanie placówka wsparcia dziennego przy ul. Młyńskiej 4 w Trzcińsku - Zdroju w  formie stacjonarnej, ponadto na wsparcie psychologiczne, pedagogiczne i socjoterapeutyczne będą mogły liczyć dzieci i młodzież do 18 roku życia oraz członkowie ich rodzin.

czytaj więcej »

Nabór na stanowisko Wychowawcy w Placówce Wsparcia Dziennego

dodano: 2018-06-11 10:40:02

Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej w Trzcińsku – Zdroju w ramach realizacji projektu pn. „Wspieramy rodziny w gminie Trzcińsko- Zdrój” ogłasza nabór na wolne stanowisko Wychowawcy w Placówce Wsparcia Dziennego.

czytaj więcej »

Nabór na stanowisko Kierownika Placówki Wsparcia Dziennego

dodano: 2018-06-11 10:24:23

Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej w Trzcińsku – Zdroju w ramach realizacji projektu pn. „Wspieramy rodziny w gminie Trzcińsko- Zdrój” ogłasza nabór na Kierownika Placówki Wsparcia Dziennego.

czytaj więcej »

II przetarg nieograniczony

dodano: 2018-06-06 10:37:01

Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej w Trzcińsku - Zdroju ogłasza II przetarg nieograniczony na dostosowanie istniejących pomieszczeń na placówkę wsparcia dziennego w budynku TCK ul. Młyńska 4, 74-510 Trzcińsko-Zdrój- prace remontowe w ramach realizacji projektu „Wspieramy rodziny w gminie Trzcińsko-Zdrój” w ramach działania: 7.6 Wsparcie rozwoju usług społecznych świadczonych w interesie ogólnym Regionalny Program Operacyjny Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020.

czytaj więcej »

INFORMACJA

dodano: 2018-06-04 10:01:05

Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej w Trzcińsku – Zdroju informuje, że ogłoszony przetarg nieograniczony na  „Dostosowanie istniejących pomieszczeń na placówkę wsparcia dziennego w budynku TCK ul. Młyńska 4, 74-510 Trzcińsko – Zdrój – prace remontowe” został nierozstrzygnięty z powodu braku ofert.

czytaj więcej »

ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY - zmiana terminu składania ofert

dodano: 2018-05-02 10:51:54

 

KIEROWNIK OPS W TRZCIŃSKU-ZDROJU ZAPRASZA DO ZŁOŻENIA OFERTY W POSTĘPOWANIU PROWADZONYM W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO NA ROBOTY REMONTOWE O WARTOŚCI ZAMÓWIENIA PONIŻEJ KWOT OKREŚLONYCH W PRZEPISACH WYDANYCH NA PODSTAWIE ART. 11 UST. 8 NA:

„Dostosowanie istniejących pomieszczeń na placówkę wsparcia dziennego w budynku TCK ul. Młyńska 4, 74-510 Trzcińsko Zdrój – prace remontowe”

czytaj więcej »

Informacja o rozstrzygnięciu zapytania ofertowego nr OPS.271.1.2018.P.7.6.2. WR

dodano: 2018-04-27 07:34:53

Informujemy, że dnia 23 kwietnia 2018 r. w siedzibie Ośrodka Pomocy Społecznej w Trzcińsku – Zdroju  komisja dokonała otwarcia i oceny ofert dotyczących zaprojektowania, wykonania i dostawę materiałów promocyjnych ( banera, roll – up, tablic informacyjnych) projektu pn. „ Wspieramy rodziny w gminie Trzcińsko – Zdrój” realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2014-2020, os priorytetowa VII Włączenie społeczne: działanie 7.6

czytaj więcej »

Wspieramy rodziny w Gminie Trzcińsko – Zdrój

dodano: 2018-01-10 14:29:28

Ośrodek Pomocy Społecznej w Trzcińsku – Zdroju od 01 stycznia 2018 r. przystąpił do realizacji projektu  pod nazwą „ Wspieramy rodziny w Gminie Trzcińsko – Zdrój”. Projekt współfinansowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2014-2020 i jest skierowany do osób i rodzin, które z racji doświadczanych problemów przekraczających ich zasoby, nie są w stanie samodzielnie wypełniać funkcji opiekuńczo – wychowawczych wobec dzieci i zapewnić prawidłowego funkcjonowanie w rodzinie.

czytaj więcej »

Dane adresowe

Urząd Miejski Trzcińsko
ul. Rynek 15
74-510 Trzcińsko - Zdrój

tel. 91 41 48 001
fax 91 41 48 103
e-mail: um@trzcinsko-zdroj.pl

Ważne informacje

NIP: 858-17-31-665
REGON: 811684835
konto: 02 9370 1020 0400 0130 2004 0008

Godziny pracy

Urząd Miasta jest czynny
poniedziałek - czwartek w godzinach 7.30 - 15.30
piątek w godzinach 7.00 - 15.00